Empírový zámek byl přestavěn ze starší tvrze počátkem 19. stol. rodem Mattencloitů. Od roku 1933 se uvádí jako honosná vila, která byla majetkem lékaře Vítězslava Chlumského. Dnes je zámek v soukromém vlastnictví a veřejnosti nepřístupný.
Hlavní obrázek místa
Pohled na průčelí zámku od hlavní cesty (vpravo snímku pak budova zámecké kaple)
© Miroslav BITTER 2005
Graficke pismenko Zámek v Dolních Tošanovicích vznikl na počátku 19. století jako menší venkovské sídlo Jana z Mattencloitu v empírovo klasicistním slohu, snad na místě starší tvrze z počátku 14. století. Stojí stranou středu obce, při silnici spojující Horní Tošanovice (se zachovalým zámkem) s Domaslavicemi (Horní a Dolní, kde rovněž až do demolice v 50. až 60. letech 20. století stávaly malé venkovské zámečky). Areál zámku č. p. 1 odděluje cesta od většího hospodářského dvora, který v minulosti k zámku přináležel. Zámek je stále ve vlastnictví potomků slavného doktora Vítězslava Chlumského, který statek získal v roce 1910. Protože jeho potomci zámek ve ...
Jan P. Štěpánek dle František Musil: Neznámé zámky Moravy a Slezska, 27.7. 2004

  historie

  Ves Tošanovice, ještě jako nerozdělená, se poprvé připomíná v r. 1305 v soupise desátků vratislavskému biskupovi. Byla kolébkou význačného slezského rodu Tluků z Tošanovic, z nichž jako první se zmiňuje roku 1316 jistý Vincenc. Tlukové zde měli i své drobné sídlo, jehož přesná lokalizace je však prozatím nejistá. K rozdělení vsi došlo až v souvislosti s majetkovými změnami na počátku 17. století. Tlukové seděli na dolní části rozdělené vsi

  Jan P. Štěpánek dle František Musil: Neznámé zámky Moravy a Slezska, 27.3. 2020

  popis

  Zámek tvoří jednopatrová budova obdélníkového půdorysu krytá prostou valbovou střechou. Severní strana zámku obrácená k silnici je rozčleněna středním rizalitem vrcholícím trojúhelníkovým tympanonem. Vstupní jižní průčelí obrácené do zahrady je zvýrazněno balkonem neseným čtyřmi mohutnými okrouhlými sloupy. Zahrada či spíše menší intimní dvorek jižně od zámku byl na východě a na západě ohraničen budovami s hospodářským příslušenstvím zámku

  Jan P. Štěpánek dle František Musil: Neznámé zámky Moravy a Slezska, 27.3. 2020

  Časová osa

  počátkem 14. století (?)
  Postavena malá tvrz
  16. prosinec 2015
  Kolem páté hodiny ráno vznikl požár střechy zámku. Požár byl uhašen kolem 8 hodiny. Zámek je po požáru neobyvatelný.

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Turistické mapy KČT 1:50 000

  Edice KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ, zpracoval vojenský kartografický ústav Harmanec
  61-62 Ostravsko

  Shocart turistické 1:50 000

  Turistické mapy Shocart 1:50 000.
  zámek
  tvrz přestavěná na zámek
  zachovalý
  nepřístupno
  Česká republika
  Moravskoslezský kraj
   Frýdek-Místek  (FM)