Vělopolí

Velké Pole - DSO, zámeček, panský dvůr, folvark
Zaniklé šlechtické sídlo nižší šlechty která se po Vělopolí od pol. 15. st. do poč. 17. století psala. Stávalo dle všeho v místě současného domu č.p. 1 v centru obce. Původně mohutný zděný dvorec, folvark, r. 1927 vyhořel, následně obnoven, ale r. 1971 obytný objekt i se sklepy demolován.
Hlavní obrázek místa
© Jan P. Štěpánek 2009
Z větší části zaniklé středověké sídlo pánů z Vělopolí, mající dnes podobu zmodernizovaného rodinného domu a hospodářství č. p. 1 v samém středu obce Vělopolí na Těšínsku v okrese Frýdek - Místek. V minulosti zde však nestál běžný rodinný dům s břízolitovou fasádou, plochou střechou a starší hospodářské budovy, které běžný návštěvník snadno mine. Stával zde rozsáhlý zděný areál bývalého panského dvora, folvarku, který patrně navázal na existenci staršího, snad v jádru gotického šlechtického sídla rodu, který se psal s predikátem z Vělopolí. Tato panský dům, tvrz či zámeček, jak můžeme onen objekt nazývat, vnikl snad nejpozději k roku 1448, kdy se poprvé setkáváme s přízviskem z Vělopolí. Sídlo však může mít ještě starší historii. V držení Vělopolských pak ves zůstává až do roku 1545, kdy vinou úpadku rodu, či vymřením, statek přechází do držení dalších slezských rodů, kdy mnozí se po Vělopolí i psali. Například k roku 1606 je to Erazim Rucký z Rudz a na Vělopolí. S počátkem 17. století však zmínky o možném sídle ve Vělopolí mizí. Panské sídlo stávalo dle všech indicií v prostoru bývalého panského dvora, folvarku, který je jako výrazná a dominantní budova vyznačen již na mapách z konce 18. a počátku 19. století. Zde, v hmotě tohoto uzavřeného zděného areálu je možné předpokládat konstrukce někdejšího šlechtického domu. Kromě toho na místo tvrze upomíná u poměrně dobré situování areálu z obranného hlediska na opyš nad soutokem dvou vodotečí. V roce 1927 původní areál i s bývalým obytným domem šlechty kompletně vyhořel, ale zanedlouho byl obnoven. Pro nevyhovující hygienické podmínky byl starý zámeček v roce 1971 kompletně zbořen a v r. 1974 částečně na jeho místě vyrostl současný nový rodinný dům. V 80. letech pak byly částečně ubourány i starší hospodářské budovy a stodoly. Zůstala jen západní…  číst dále
Jan P. Štěpánek, 22.6. 2018
popis

Při několikerém podrobnějším průzkumu středu současné malé obce se jako nejpříznivější místo pro výstavbu obranné tvrze Vělopolských jevil zalesněný terén jižním a jihozápadním směrem od č. p. 1 s mírným návrším a ostrožnou nad malými rybníčky na bezejmenné sezónní vodoteči. Průzkum v terénu však ukázal, že tato lokalita by nebyla v západním a jihozápadním směru nijak chráněna. Rovněž nebyl nalezen žádný archeologický artefakt, který by tuto hypotézu podpořil. Bylo však správné hledat terénní pozůstatky archaického středověkého hrádku či tvrze? Raně gotické sídlo v podobě DSO ve Vělopolí jsme proto museli s podporou absence historických zmínek plně vyloučit. Nutno vzít v úvahu, že rod Vělopolských se zde poprvé vyskytuje až od poloviny 15. století a to již není temná doba rozptýlených sídel v těžko dostupných polohách. V Českých zemích doznívá gotika jako architektonický, ale i společenský styl. Z jihu se pomalu…  číst dále

Jan P. Štěpánek, Jiří Tichánek, 22.6. 2018

historie

Vělopolí bylo od svého vysazení alodním statkem Těšínského knížectví. Prvním známým lenním držitelem vsi, založené snad již ve 14. století, je zmiňován v letech 1448 – 1455 Matouš s predikátem z Vělopolí. Dalším jmenovitě známým držitelem vsi a panství je až v letech 1515 Beneš Vělopolský a v roce 1517 Beneš Šťastný z Velkého Pole (Velopole, Vělopolí) s manželkou Annou. Snad se jedná o jednu a tutéž osobu vlastníka. Naposledy se osoba s přízviskem Vělopolský (z Vělopolí) písemně vyskytuje v listině z roku 1541, kdy jako svědek vystupuje jistý Vaněk Vělopolský, snad syn či vnuk předešlého. Vaňkem zřejmě rod vymřel či upadl do dluhů a byl nucen se panství vzdát, protože již v roce 1545 se jako pán na Vělopolí zmiňuje Václav Pelhřim z Třánkovic a na Velkém Poli s manželkou Marianou z Jarošína. Dle predikátu je možno soudit, že ve Vělopolí (Velkém Poli) sídlili nebo alespoň občasně pobývali.…  číst dále

Jiří Tichánek, 22.6. 2018

Půdorys místa

superpozice původního rozsahu dvora v 19. století do současného leteckého snímku Vělopolí
© J. Tichánek, ČÚZK
Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek
Moravskoslezský kraj,  Frýdek-Místek  (FM), Vělopolí

Místa v okolí

 kostel sv. Michala
 Střítež
 Horní Žukov
 Hnojník
 Ropice
 Třanovice
 kostel Božího Těla
 Horní Tošanovice
 Konská
 Hradiště
 Dolní Tošanovice
 evangelický kostel
 evangelický kostel
 Brandýs
 Městská střelnice
 radnice
 synagoga
 Prochaskova vila
 Stanislavice
 městské hradby
 studna tří bratří
 kříž na Vidíkově
 Těšín
 kostel sv. Mikuláše
 radnice
 Těšín
 kostel sv. Kříže
 Dobratice
 Kostelec
 kostel sv. Vavřince
 Třinec
 Lom - Mořské oko
 Horní Domaslavice
 Chotěbuz
 Dolní Domaslavice
 Dolní Líštná
 Těrlicko
 kostel sv. Trojice
 Jaškovská krčma
 Horní Soběšovice
 větrný mlýnek
 Kocurovice
 Pitrov
 Dolní Soběšovice
 Rybí dům
 Žermanický lom
 Podobora
 Životice
 kostel sv. Kateřiny
 zvonička
 Vendryně
 Prostřední Bludovice
 Karpentná
 Horní Bludovice
 kaple na Horním konci
 Raškovice
 kaple na dolním konci
 kaple u Adámkovy vily
 Adámkova vila
 kostel sv. Markéty
 Dolní Bludovice
 kostel sv. Stanislava
 evangelický kostel
 kostel sv. Jiří
 vodní mlýn
 Stonava
 Vendryně - vápenka
 Kotulova dřevěnka
 kostel sv. Martina
 Skalice
 Pražmo
 zvonička u Polků
 Skalický lom
 Dobrá
 Horní Suchá
 boží muka na Husinci
 Stonava
 evangelický kostel
 Bruzovice
 Morávka
 Travné, Travný
 Prostřední Suchá
 zvonička Pod Krásnou
 lesní zámeček
 Frýdecká šibenice
 kostel sv. Mikuláše
 kostel sv. Anny
 kostel sv. Josefa
 klauz Vlaské
 Dolní Suchá
 kostel Všech svatých
 Šumbark
 kaple Na Skotni
 židovský hřbitov
 Janovice
 vodní nádrž Baška
 Hrádek nad Olší
 Kaple skalická
 kostel sv. Josefa
 kaple Panny Marie
 Solca
 Husův dům
 Baška
 Hrádek nad Olší
 kostel sv. Václava
 Mohelnický vodopád
 kaple Při šefru
 Karviná - Doly
 kaple Panny Marie
 kaple sv. Barbory
 Šenov
 socha sv. Floriána
 fara
 školní budova
 vodopády Satiny
 Návsí
 Lubno
 U Veličků
 kaple na Kamenci
 hamr č. VII
 Nová Ves
 Harcovský most
 Alsternova vila
Základní informace místa
ID místa: 13917
Typ místa: tvrz
Stav místa: terénní náznaky
Přístupnost: nepřístupno
Uveřejněno: 10.10.2019
Pokud se Vám vložené informace nelíbí nebo jste nalezli chybu, je možné ji opravit.
Upravit, vložit informace

A další podobná místa

Články

Začátek anglonormanské invaze do Irska v letech 1169-1170

Hrady a zámky

V předchozím článku „Co se dělo v Irsku v době Vikingů od 9. až do 12. stol.” jsme ukončili povídání událostmi v srpnu a září 1170, kdy doba Vikingů v Irsku náhle skončila. Nyní si nejprve obsah předchozího článku stručně shrneme. Poté se zaměříme na Anglonormanskou (Anglickou) invazi v letech 1169-1170, která dobu Vikingů v Irsku ukončila. Bude řeč o příčinách a průběhu invaze.

Výprava do irského pohoří Wicklow jižně od Dublinu

Cestování

Jižně od irského hlavního města Dublinu se rozkládá nejrozsáhlejší irské pohoří Wicklow, v češtině na internetu zmiňováno jako Viklovské hory. Stejnojmenné hrabství Wicklow má v Irsku přezdívku Irská zahrada. Pohoří je z Dublinu snadno přístupné, může nás proto zajímat jak se tam dostat a kam se vypravit.

Na skok k Panence do Skoků - díl třetí: jako Fénix?

Historie

Před hodným časem jsem vás zde provázel historií kdysi slavného mariánského poutního místa Skoky u Žlutic. Jeho osudy jsme opustili ve 30. letech 20. století, kdy se nad ním a nad celou zemí začaly stahovat černé mraky okupace a války. Ty paradoxně pro obec velké změny nepřinesly, o to víc ji však zasáhly události poválečné.

Vítejte v domě britských panovníků i víkendovém sídle královny Alžběty II., vítejte na hradě Windsor

Hrady a zámky

Víte, že Pražský hrad je největším obývaným hradním areálem světa? Ano, je tomu skutečně tak, a my Češi, můžeme být na symbol své státnosti právem hrdi. Naše kroky dnes ale povedou daleko za hranice Česka, až k objektu, jenž se v pomyslném žebříčku osídlených hradních gigantů usadil na místě druhém. Nachází 30 kilometrů od Londýna a za svou historii poskytl domov již 39 anglickým panovníkům. Řeč je o původní dřevěné pevnosti, pozdějším středověkém hradu a nynějším světově proslulém zámku nesoucím jméno Windsor.

Počátek února - svátek světla, ohně, naděje, očištění i nových začátků

Zajímavosti

Ani jsme se nenadáli a první měsíc roku 2022 je pryč. S přelomem ledna a února býval dříve spojován velmi důležitý pohanský svátek Imbolc (čti Imbolk), jenž je dnes pro mnohé lidi už pouze velkou neznámou. Býval to významný svátek světla, naděje, nového počátku a příslibu pokračování života. Staří Keltové a později i Slované jej slavívali za soumraku 1. února. A proč slavili počátek za soumraku? Pro tyto národy nebýval totiž počátkem dne východ Slunce, nýbrž jeho západ. I později, za dob křesťanství, se tento svátek tak úplně neztratil, ale přešel i do jejich tradic jako svátek Hromnice (2. února).

Lázeňské město Trenčianské Teplice a hrad Beckov

Reklamní sdělení

Trenčianské Teplice jsou velmi oblíbené lázně uprostřed lesů Strážovských vrchů a bývají nazývané „perlou Karpat.“ Jsou jedním z mála lázeňských měst, které si zachovala svůj původní lázeňský charakter. Zdejší lázně nedávno prošly důkladnou rekonstrukcí a na pěší zóně najdete nejenom historickou lázeňskou architekturu, ale taky moderní budovy. Chloubou lázeňského města je lázeňský dům Hammam a také krásný lázeňský park. Můžete také navštívit hrad Beckov, který stojí na vápencové skále nad řekou Váhem a městečkem Beckov. Hrad Beckov patřil v minulosti k nejluxusnějším šlechtickým cílům ve střední Evropě, a i když je dnes již zříceninou, působí skutečně majestátně.

Naposledy navštívené

reklama