Renezanční dům na jehož průčelí je umístěn znak kardinála a olomouckého biskupa Františka z Ditrichštejna.
Hlavní obrázek místa
© Ivo Rozehnal 03/2019
Graficke pismenko Ditrichštejnský dům č.6 patří mezi jedny z nejhodnotnějších domů Příborské městské památkové rezervace. Jedná se o renesanční dům na jehož průčelí je umístěn znak kardinála a olomouckého biskupa, známého pobělohorského rekatolizátora a správce Moravy Františka z Ditrichštejna. Ve spodní části reliéfu vyobrazen polepšený a současný znak města Příbora, udělený městu kardinálem Františkem z Ditrichštejna ve velkém privilegiu z roku 1615. Dům je v jádru renesanční, v dispozici přízemí je zachován druhotně rozdělený renesanční mázhaus klenutý valenou klenbou s lunetami. Mezi zajímavosti tohoto domu patří zadní místnost do dvora zaklenutá dvěma pruskými plackami na pasech, pole kleneb jsou zdobena štukovými nástropními zrcadly. V prvním poschodí tohoto domu se nacházela kaple.
Miroslav BITTER, 7.4. 2006

  historie

  V domě pravděpodobně pobývali:
  - v roce 1592 polská královna Anna Habsburská - olomoucký biskup Stanislav Pavlovský a Maxmilián z Pernštejna - v roce 1599 kardinál František z Ditrichštejna - v roce 1617 Karel z Lichtenštejna - v roce 1618 jeden z pozdějších moravských direktorů Hanuš Petřvaldský z Petřvaldu.
  z informační tabule umístěné na domě, 7.4. 2006
  Z historie domu čp. 6
  Historie domu čp. 6 je poněkud méně prozaická, než jak udává informační tabule na domě. Asi první zprávu o domu máme z roku 1571 jej koupil od svého otce Mikuláše Pavel Švehla. Z dalších majitelů domu je třeba zmínit Andryse Pustějovského (na domě od r. 1599), který byl soukeníkem a barvířem sukna. V roce 1626 odkázal Andrys dům svému bratru Jiříkovi Pustějovskému, jemuž byl dům v sumě 3000 zl. zapsán 16. 5. 1629 do gruntovních knih. Nejspíš v

  Tomáš Baletka, podle gruntovních knih Archivu města Příbor, inv. č. 98, 102 a 113, 20.11. 2007

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Turistické mapy KČT 1:50 000

  Edice KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ, zpracoval vojenský kartografický ústav Harmanec
  61-62 Ostravsko
  Notice: Array to string conversion in /var/www/hrady/https/index_mista_oid.php on line 168 ostatní
  Array
  zachovalý
  přístupno příležitostně
  Česká republika
  Moravskoslezský kraj
   Nový Jičín  (NJ)
  Příbor