Tvrz založená ve druhé polovině 16. stol. a od roku 1624 sloužila jen k hospodářským účelům. Dnes je využívána jako administrativní budova.
Hlavní obrázek místa
Východní průčelí
© Luděk Pitter 09/2005
Graficke pismenko V obci Brniště, snad 200 m od návsi, za mostem přes Panský potok stojí budova, ve které lze hledat tvrz snad pouze podle opěráku při severovýchodním nároží. Po tvrzi se raději neptejte, ale zeptáte-li se, kde sídlí ředitelství Zemědělského obchodního družstva, každý Vám ukáže cestu.
Jedná se o jednopatrovou,obdélníkovou budovu s polovalbovou střechou.
L.P., 19.12. 2005

  historie

  Vzrůstající hospodářská aktivita pohusitské šlechty, hledající další zdroje příjmů, vedla od sklonku 15. století k zakládání nových vesnic. Tehdy vznikla na valtinovském panství Blektů z Štěchovic i ves Hlemýždí (dnes část obce Brniště), o níž je v pramenech první zmínka v r. 1540. V polovině 16. století se stalo Hlemýždí samostatným statkem, který připadl při dělení valtinovských držav v r. 1540. V polovině 16. století se stalo Hlemýždí

  Hrady, zámky a tvrze v Čechách na Moravě a ve Slezsku - Severní Čechy, 25.1. 2006
  Obec Brniště je připomínána poprvé roku 1352 a hospodařili zde příslušníci rodu Blektů z Útěchovic. Hlemýždí, které je dnes součástí Brniště, bývala samostatná ves, která je připomínána v roce 1540. Za zakladatelku poplužního dvora s tvrzí je považována paní Anna Blektovna z Útěchovic, když v roce 1548 zdědila po svém otci Janovi Blektovi z Útěchovic díl valtínovského panství. Byla provdána za Jana Elsnice z Elsnic a psala se jako Anna

  L.P. /Kolektiv autorů, Encyklopedie českých tvrzí, I., Argo, 19.12. 2005

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Shocart turistické 1:50 000

  Turistické mapy Shocart 1:50 000.
  tvrz
  zachovalý
  volně přístupno
  Česká republika
  Liberecký kraj
   Česká Lípa  (CL)
  Brniště