Zaniklý jednodílný hrad byl postaven na trojúhelné pískovcové ostrožně, od severozápadu jej chránil šíjový příkop. Dochovány jsou příkopy, nevýrazný val a terénní deprese - snad pozůstatky budov. Archeologické nálezy dokládají existenci ve 14. st.
Hlavní obrázek místa
Jižní nároží ostrožny, vlevo šíjový příkop
© Filip Matoušek 3/2007
Graficke pismenko Zaniklý hrad nedaleko Českého Dubu. Dochovaly se pouze příkopy, které dávají tušit rozlohu tohoto nevelkého hrádku. K místu kde stával nevede žádná turistická cesta. Jděte přímo za nosem.
28.5. 2002

  historie

  Křída je jednodílný, šíjovým příkopem vydělený hrad na pískovcové ostrožně. O jeho zástavbě vypovídá vyvýšenina v přední a výraznější zahloubenina v zadní části lokality. V ploše hradu je k vidění dochovaná část okoseného ostění. To by mohlo ukazovat na výstavnější podobu ostrožného hradu. T. Durdík - Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, 1999 F. Gabriel, J. Panáček - Hrady okresu Česká Lípa , 2000
  30.11. 2003
  Křída
  Na pravém břehu Zábrdky nebo Malé Jizery asi 500-600 kroků nahoru od mlýna řečeného Sauermühle říká se jednomu místu „na starém zámku“ a tu se spatřují jámy po sesutých sklepích, a také se přišlo při sázení stromků na hrubé zdi. Ačkoliv se kolem jen rozházené kamení nachází, přece se spatřují starodávné cesty, jimiž se k tomuto místu chodívalo, „totiž od Křídy jedna po rovině a druhá z údolí nahoru se vinoucí.“ Při kopání našlo se, že kamení

  August Sedláček, Hrady zámky a tvze Království českého X., 10.4. 2017

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Shocart turistické 1:50 000

  Turistické mapy Shocart 1:50 000.

  Turistické mapy 1:50 000, Kartografie

  Nová edice přehledných turistických map 1:50 000 z Kartografie Praha.
  hrad
  zaniklý
  volně přístupno
  Česká republika
  Liberecký kraj
   Česká Lípa  (CL)
  Ralsko