Pozůstatky po hradu odkryté archeologickým výzkumem. Poprvé zmiňován v přídomku r. 1339, výslovně až r. 1358. R. 1401 byl dobyt a vypálen brněnskou hotovostí a již nebyl obnoven. Po skončení výzkumu byly zbytky hradu opět zakryty zeminou.
Hlavní obrázek místa
Jediná na povrchu zřetelná původní zeď hradu - zbytek parkánové hradby na jihu. Ostatní zdivo odkryté archeologickým průzkumem zasypáno. Na povrchu pouze repliky základového zdiva.
© Milan Náplava, 04/2009
Graficke pismenko Hrad v Lelekovicích je učebnicovým příkladem užitečnosti a efektivnosti hloubkového archeologického výzkumu. Ještě v 80. letech 20. století literatura shodně uváděla, že zdejší panské sídlo zaniklo beze stopy. Již roku 1979 a 1980 byly v místě bez jakýchkoliv viditelných pozůstatků sídla sondami odhaleny pozůstatky hradeb a budov hradu, roku 1984 pak byly zahájeny výkopové práce, které v následujících letech odhalily podstatnou část zdiva hradu nemluvě o bohatých kolekcích nálezových předmětů keramiky, předmětů denní potřeby i militárií.
Po dokončení výzkumů byly zbytky hradu opět zakryty zeminou.
Zany, 31.12. 2004

  historie

  přehled dějin
  Ojedinělými nálezy je prokázáno osídlení Lelekovic již v 11. století. Popisované panské sídlo vzniklo na konci 13. či počátku 14. století, první zmínku o něm však nalézáme v přídomku olomouckého sudího Hereše z Lelekovic roku 1339. Hrad samotný je výslovně zmiňován až roku 1358. Do roku 1378 se o hrad dělili příslušníci rodu z Lelekovic, následujícího roku získal jeho třetinu Ješek z Rožďálovic. Další třetinu držel roku 1387 Ludvík z Ubušína,

  Zany, 15.9. 2002
  popis hradu
  Nevelké sídlo oválného půdorysu o osách 52 a 34 metru stojí na pomezí hradu a tvrze. V jeho utváření lze zřetelně rozeznat dvě po sobě jdoucí stavební fáze. K starší z nich patří především oválná plášťová hradba přes 2 metry silná. Na vstupní jihovýchodní straně z ní vystupovala hranolová věž, která buď chránila bránu v hradební zdi, nebo byla sama branskou věží. Kolem hradu byl vykopán 8 m široký a 2 m hluboký příkop. Na severozápadě se k

  Zany, 31.12. 2004
  ACHEOLOGICKÝ VÝZKUM PŘEDHRADÍ LELEKOVICKÉHO HRADU V LETECH 2002 AŽ 2004
  Předstihový archeologický výzkum související s plánovanými úpravami areálu předhradí bývalého lelekovického hradu na hřbitov proběhl v letech 2002 až 2004. Výzkum Ústavu archeologické památkové péče v Brně mohl navázat na sondáž provedenou roku 1989 při níž bylo zjištěno, že na místě předhradí z druhé poloviny 14. stol. byla někdy v 15. století postavena budova složitého půdorysu. Ve třech výzkumných sezónách se podařilo prozkoumat v podstatě

  Z informační vývěsky na hřbitovní zdi u kostela, 20.4. 2009

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  KOMPASS 1:50 000 (Geodézie ČS)

  Ukončená edice turistických map KOMPASS, 1:50 000, v roce 2006, Geodézie ČS.

  Cykloturistické mapy, Kartografie

  Mapy v měřítku 1:70 000, ve formátu 105x220mm
  hrad
  zaniklý
  volně přístupno
  Česká republika
  Jihomoravský kraj
   Brno-venkov  (BO)