zámek Adamovce

Adamovské Kochanovce
Pozdně barokní zámek vznikl někdy v 2. pol. 18. stol. V 2. pol. 19. stol. jej od Ambrovců koupil šlechtický rod Sizzo-Noris, kterému patřil až do znárodnění po 2. světové válce. Koncem 60. let 20. stol. opraven. V současnosti využíván jako domov sociálních služeb pro mentálně postiženou mládež.
Hlavní obrázek místa
© Luděk Vláčil 09/2016
Graficke pismenko Zajímavý pozdně barokní kaštěl (slovensky kaštieľ [nesprávně však zámok] - jeden z typů šlechtických sídel na Slovensku u nás označovaný jako zámek [popřípadě tvrz]) s parkem se nachází na území části Adamovce, mezi zástavbou dříve samostatných vesnic Malé Bierovce a Adamovce, dnes místní části obce Adamovské Kochanovce (maď. Adamóckohanóc), v podhůří Bílých Karpat v okrese Trenčín na západním Slovensku. Celý zámek je obklopen 4,55 ha velkým přístupným anglickým parkem. Samotná budova zámku je však veřejnosti nepřístupná. Slouží totiž jako domov sociálních služeb pro mentálně postiženou mládež. Nedaleko obce se nachází několik velmi zajímavých veřejnosti ...
Luděk Vláčil, 16.12. 2016

  historie

  V roce 1358 se zmiňuje ves Nesete (Nežetice), z níž se později vyčlenil majetek Adama z Nežetic, čímž byl dán předpoklad ke vzniku vsi Adamovce. První známá písemná zmínka o vsi Adamovce pochází z roku 1402, kdy se uvádí pod názvem Adamfalva. V pozdějších záznamech se objevuje pod názvy Adamocz či Adamowcz, zatím co zprávy o Nežeticích se postupně vytrácejí. Vznik pozdně barokního zámku z 2. poloviny 18. století se připisuje Jozefu Ambróovi

  Luděk Vláčil -zdroj: 700 slovenských hradov, zámkov, kaštieľov, panských sídel a pevností-Ján Lacika, Ikar 2010, http://www.adamovskekochanovce.sk, ,http://www.pamiatkynaslovensku.sk, Monument-revue Konfiškácia kaštieľa v Adamovciach-Ľuboš Haršány 2015, 16.12. 2016

  popis

  Kaštěl je dvojpodlažní, trojkřídlá podsklepená budova na půdoryse písmene U, krytá sedlovou střechou s vikýři. Stavbě dominuje ústřední zvýšený rizalit s tympanonem a kupolovitou střechou, která je zakončena laternou. Fasády přízemí jsou členěny pásovou rustikou. Hlavní vstup je umístěn v ústředním křídle a další vchod ve východním křídle. Přízemí od poschodí odděluje průběžná kordonová římsa. Zámek má dvoutraktovou dispozici s okružními

  Luděk Vláčil - zdroj: http://www.pamiatkynaslovensku.sk, http://www.adamovskekochanovce.sk a další, 16.12. 2016

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Slovensko 1:50 000

  Slovenská republika, turisické mapy 1:50 000, VKÚ Harmanec
  zámek
  zachovalý
  nepřístupno
  Slovensko
  Trenčiansky
   Trenčín  ( TN, TC )