Hradiště evropského významu zkoumané od poloviny 20. století. Vzniklo na rozhraní středního a pozdního eneolitu (pozdní doba kamenná neboli doba měděná), osídleno i v halštatu, nálezy též ze středověku. V místě prokázáno nejstarší kamenné opevnění u nás.
Hlavní obrázek místa
Rmíz u Laškova - pohled na hradištní horu od obce Laškov
© Ivo Rozehnal, 06/2012
Hradiště na Rmízu se nachází na levém břehu říčky Šumice, která z Konicka protéká nádherným Terezským údolím k Náměšti na Hané. Terezským údolím vede naučná stezka. Ostrožna hradiště leží asi 0,5 km severovýchodně od Laškova, kde lze zhlédnout např. zdejší zámek.
Ivo Rozehnal , 20.6. 2012
popis

První pásmo opevnění je patrné v délce 240 m a uzavírá plochu 17,5 ha. Druhé opevněné pásmo, tvořené příkopem a valem, ohraničuje přibližně 11 ha plochy. Na západní straně sotva 1 m vysoký val dosahuje na východě výšky až 2,7 m. Prostředek valu již ztrácí zřetelné obrysy. Třetí val opevnění je dobře sledovatelný po celé délce, což je asi 300 m. Plocha třetího pásma činí asi 9,4 ha. Tento val je s patrnou kamennou destrukcí. Před třetím pásmem se nachází čtvrtý val opevnění. Plocha činí asi 6,5 ha. Čtvrtý val je nejmohutnější s předsunutým příkopem. Prochází nejvýše položenými partiemi kopce a rozděluje hradisko na k jihu exponované sídliště s akropolí a předhradí na severu. Není bez zajímavosti, že hradiště Rmíz leží v prostoru staré obchodní stezky z Olomouce do Čech. To by poukazovalo na prehistorii zdejší komunikace.

Ivo Rozehnal - podle RMÍZ U LAŠKOVA, PEVNOST KULTURY NÁLEVKOVITÝCH POHÁRŮ – Miroslav ŠMÍD 2007 – Archeol.památky střed.Moravy, 20.6. 2012

historie

Hradisko na Rmízu bylo zkoumáno od prvopočátků archeologie u nás. Popsal ho roku 1896 i I. L. Červinka v přehledu hradisek na Moravě. Drobné výkopy byly prováděny již v době mezi světovými válkami. Výzkumy na lokalitě probíhají do dnešních dnů. Začátkem tohoto století zde probíhal výzkum s americkými archeology a dosáhlo se velmi zajímavých nálezů. Jak se prokázalo, hradisko Rmíz je mimořádnou památkou evropského významu. Vzniklo na rozhraní středního a pozdního eneolitu. V jeho bezprostřední blízkosti se nachází mohylové pohřebiště v lokalitě Křemela. Datování hradiště spadá do první třetiny 4. tisíciletí před n. l., do kultury nálevkovitých pohárů. Unikátní je hlavně zdejší opevnění, které prokázalo zvláště ve třetím valu použití dřeva, hlíny a kamene. Jedná se o vůbec nejstarší kamenou hradební konstrukci u nás a jednu z nejstarších v Evropě vůbec. Na hradišti byly odkryty zbytky po sklípcích, pecích,…  číst dále

Ivo Rozehnal - podle RMÍZ U LAŠKOVA, PEVNOST KULTURY NÁLEVKOVITÝCH POHÁRŮ – Miroslav ŠMÍD 2007 – Archeol.památky střed.Moravy, 20.6. 2012

pověsti

K lokalitě se váže pověst o třech pasáčcích z Laškova, kteří objeví tajemnou díru s pokladem. Jak to bývá, ublížený byl po zásluze odměněn a chamtivce stihl krutý trest. Poctivý pasáček si za peníze z pokladu koupil mlýn pod kopcem, který tu stojí dodnes. (Ten byl postaven v 17. století rodinou Sloupských.) Pověst písemně zaznamenal M. Strouhal v roce 1944.

Ivo Rozehnal, 20.6. 2012

Olomoucký kraj,  Prostějov  (PT), Laškov

Místa v okolí

 Laškov
 boží muka
 Keltská svatyně
 kaple Panny Marie
 boží muka
 kaple
 boží muka
 Krakovec
 Kruhovský mlýn
 boží muka
 Ludéřov
 Nebeský rybník
 kaple Panny Marie
 kaple sv. Barbory
 zvonice
 kaple sv. Víta
 boží muka
 Nový Dvůr
 kaplička
 hrobka rodu Kinských
 Náměšť na Hané
 kaple sv. Martina
 Náměšť na Hané
 výklenková kaple
 kostel sv. Kunhuty
 Náměšť na Hané
 boží muka
 Dubový kopec
 kaple sv. Floriána
 Lysov
 kaple sv. Floriána
 boží muka
 evangelický kostel
 kaple sv. Floriána
 Muzeum kočárů
 boží muka
 Hasičské muzeum
 fara
 Drahanovice
 Drahanovice
 kaple sv. Josefa
 Gabrielov
 Čechy pod Kosířem
 boží muka
 Přemyslovice
 Věžka
 Loučany
 Raková
 povodňové zídky
 kostel sv. Kateřiny
 Lusthaus
 Vilémov
 Bohuslavice
 Přemyslovice
 Hluchov
 Velký Kosíř
 kaple sv. Martina
 smírčí kříž
 kaple sv. Barbory
 kaple sv. Floriána
 socha Ecce Homo
 Senice na Hané
 sloup s Pietou
 Přemyslovice
 socha sv. Jiljí
 kaple sv. Josefa
 pramen sv. Jiří
 Lázně Slatinice
 sušárna chmele
 boží muka
 muzeum U veterána
 kaple
 kaple Panny Marie
 boží muka
 kaple Panny Marie
 kaple sv. Anny
 Varhany
 pramen sv. Víta
 Stařechovice
 větrný mlýn
 boží muka
 Bílovice
 Zámeček
 Ochoz
 kaple Panny Marie
 boží muka
 studánka Svatá voda
 Hanácké muzeum
 kaple sv. Anny
 Cholina
 kaple sv. Isidora
 červený kříž
 Pilávka
 Hrázný mlýn
 Dubčany
 kaplička
 Státní lom
 Ptenský Dvorek
 zvonice
 Stražisko
 kaple sv. Floriána
 Vilová kolonie
 Bernovský mlýn
 sýpka
 Kostelec na Hané
 radnice
 kaplička Panny Marie
 Bílovice
 boží muka
 kaple sv. Floriána
 Bílovice - žudr
 boží muka
 Březsko
 Konice
 socha anděla
 kaple sv. Václava
 kaple Panny Marie
 kaple sv. Anny
 kostel sv. Martina
 Plachý mlýn
 boží muka
 cukrovar
 Čelechovice na Hané
 vodní mlýn
 Ptení
 zvonice
 kamenný most
 Suchdol
 zaniklá kaple
 kaple sv. Jana a Pavla
 kaple sv. Anny
 ústínský žudr
 pomník
 Haňovice
 Ponikev
 boží muka
 boží muka
 boží muka
 boží muka
 kaple sv. Anny
 Unčovice
 kaple sv. Floriána
 Hanácké skanzen
 žudr
 Chudobín
 Odrážkův mlýn
 kaplička
 Náklo
 Ohrozim
 Jednov
 kaple
 žudr
 Průchodnice
 socha sv. Floriána
 boží muka
 kostel sv. Jiří
 Náklo
 vodní mlýn a olejna
 Na Pohodlí
 boží muka
 kostel sv. Václava
 socha sv. Floriána
 socha oráče
 kostel sv. Libora
 Jesenec
 boží muka
 hřebčín Murhof
 venkovská usedlost
 Olšany u Prostějova
 kostel sv. Martina
 kaple sv. Floriána
 kostel sv. Leonarda
 kaple Panny Marie
 kaple sv. Anny
 Špránek
 boží muka
 kaple Na Zábraní
 kostel sv. Floriána
 Obecní muzeum
 Lhotka
 fort XVIII
 Vápenka
 socha sv. Anny
 hasičské muzeum
 boží muka
 parní pila a mlýn
 kaple sv. Martina
 kaple sv. Rosalie
 Šargounský mlýn
 Švédská deska
 městské opevnění
 boží muka
 Skrbeň
 Čertův hrádek
 Čubernice
 Mladečské jeskyně
 morový sloup
 radnice
 vodní elektrárna
 kostel sv. Floriána
 Skrbeň
 Husův sbor
 Sochův dům
 Langův dům
 kostel sv. Marka
 kaple sv. Jiří
 fort XVII
 Stichovická kaple
 Městisko
 boží muka
 Čertův most
 kaple sv. Josefa
 panský dvůr
 Vícov
 Zlechovský mlýn
 dřevěná zvonička
 Svatojánský most
 sousoší Piety
 kaple sv. Floriána
 Bílá Lhota
 jeskyně Podkova
 Rytířská síň
 trojiční sloup
 boží muka
 kostel sv. Jiljí
 Staré Hradisko
 Plumlovská přehrada
 Bílá Lhota
 arboretum
 Biskoupka
 vila Neherových
 kaple v parku
 kaple sv. Anny
 kaple
 pivovar
 fort XIX
 most přes Blatu
 Držovice
 boží muka
 Toufarův mlýn
 Plumlov
 Oberská vrata
 Podhradský mlýn
 partyzánský bunkr
 fort XV
 hrádek Lipová
 Čechovice
 boží muka
 boží muka
 Ševčíkův mlýn
 kaple
 boží muka
 Bratrská škola
 kaple sv. Anny
 kaple
 biokoridor Skřípov
 Součkův dům
 Gloše
 Červená Lhota
 Řimice
 kostel sv. Josefa
 zvonice sv. Floriána
 sokolovna
 Nové Zámky
 Žárovice
 kaple sv. Floriána
 Prostějov
 Městská knihovna
 Starý mlýn
 fort XIII
 Knížecí dům
 Smetanovy sady
 krematorium
 Gorazdův dům
 Nový dům
 boží muka
 boží muka
 městské hradby
 Malé Hradisko
 nová radnice
 socha T. G. Masaryka
 Betlém
 fort XX
 Lidová hvězdárna
 Národní dům
 stará radnice
 Malé Hradisko
 Prostějov
 Loupežník
 dům U měsíčka
 dům U Goliáše
 kaple sv. Anny
 kaple Panny Marie
 Nová synagoga
 Podolí
 židovský hřbitov
 Kladky
 kamenný kříž
 Kováříkova vila
 Horka
 cvičné bunkry S1, S2
 Akciový pivovar
 Černý dvůr
 automobilka Wikov
 kostel sv. Mikuláše
 boží muka
 sousoší Piety
 židovský hřbitov
 Prostějov
 Vrahovice
 Arboretum Vrahovice
 boží muka
 lesovna
 Smilův hrad
 kostel sv. Gotharda
 Oděvní průmysl
 kaple
 historický areál
 Bouzov
 kostel sv. Alfonse
 Červenka
 Zahálkovy skalky
 boží muka
 kaple sv. Josefa
 socha sv. Floriána
 kaple sv. Floriána
 městský hřbitov
 kaple sv. Josefa
 cukrovar
 panský mlýn
 židovský hřbitov
 vodní panský mlýn
 zvonice
 kříž u Čechůvek
 kaple sv. Otýlie
 Hraza
 boží muka
 kostel sv. Barbory
 kaple sv. Floriána
 Obersko
 rozhledna Kopaninka
 zvonice
 Pňovice
 kostel sv. Václava
 Rakůsky
 lázně
 Kralice na Hané
 kostel sv. Vavřince
 Kralice na Hané
 socha Panny Marie
 boží muka
 kaple sv. Víta
 Hrdibořické rybníky
 Vranová Lhota
 Žerotín
 kaple sv. Floriána
 kaple sv. Marty
 fara
 Vraní Hora
Základní informace místa
ID místa: 10876
Typ místa: hradiště
Stav místa: terénní náznaky
Přístupnost: volně přístupno
Uveřejněno: 25.6.2012
Pokud se Vám vložené informace nelíbí nebo jste nalezli chybu, je možné ji opravit.
Upravit, vložit informace

A další podobná místa

Články

Máme za sebou noc čarodějnic, zvyk, jemuž předcházelo utrpení mnoha nevinných lidí

Zajímavosti

Noc z 30. dubna na 1. května je podle starých pověr nejmagičtější nocí celého kalendářního roku. Je to noc, kdy tajemné síly vládnou neobvykle silnou mocí, před kterou měli lidé odpradávna potřebu se chránit. Tato noc byla už od pohanských dob spojena s řadou rituálů, z nichž nejznámější je pálení čarodějnic – zvyk, který se udržuje dodnes. Jak vlastně vznikla tato tradice a co všechno jí předcházelo?

Výměna elektroinstalace v panelovém domě, dobře si rozmyslete kdy se do ní pustit a na co si dát pozor.

Ostatní

Stará hliníková elektroinstalace v bytech v panelových domech pomalu dosluhuje a nejeden byt již má polovinu nefunkčních zásuvek a blikající světla. Sepsal jsem pro Vás co Vás čeká a jak se na výměnu co nejlépe připravit.

Na skok k Panence do Skoků - díl druhý: v dobách největší slávy

Historie

V předchozím díle jsme opustili Mariánské Skoky ve chvíli, kdy vrchnost rozhodla nahradit kapličku novým kostelem. Vydejte se s námi na další úsek cesty po osudech kdysi slavného, poté opuštěného a dnes opět objevovaného magického místa uprostřed nádherné krajiny Žluticka. Naše dnešní vyprávění začínáme v roce 1736.

Les hortillons d'Amiens - zahradníci na vodě

Cestování

Když jsme se rozhodli při své cestě po severu Francie, Normandii a Bretani zastavit v Amiens, věděli jsme, že nás čeká malebné město s řadou památek, v čele s katedrálou Notre-Dame, největší vrcholně gotickou katedrálou ve Francii. Gotických katedrál jsme cestou viděli mnoho – včetně těch nejslavnějších v Chartres a v Remeši. Amiens nám ale nabídlo něco opravdu překvapivého, co jsme jinde nepotkali – Les hortillonnages d'Amiens.

Zapomenutá Halič a skryté klenoty Dušana Jurkoviče

Cestování

Halič je území s dlouhou a značně komplikovanou historií. Nečekanou stopu v tomto kraji zanechal československý architekt, rodem ze slovenské Myjavy, Dušan Jurkovič (1868 – 1947). Jeho jméno máme spojené s pohádkovými chaloupkami Libušín a Maměnka na Pustevnách a dalšími domy inspirovanými lidovou architekturou. To, že je autorem tří desítek vojenských hřbitovů na polsko–slovenském pomezí není až tak známo.

Než se budete radovat z nové kuchyně, je potřeba se některých věcí vyvarovat

Ostatní

Stěhujete se do nového bytu? Plánujete novou kuchyň a těšíte se až v ní poprvé uvaříte? Máme pro Vás několik tipů na co si dát pozor při jejím plánování a realizaci, aby nová kuchyň nebyla zklamáním.

reklama