Zbytky zříceniny hradu pocházejí zřejmě z doby kolonizace, a to z poloviny 13. stol. Roku 1512 je již uváděn jako pustý. Zanikl zřejmě r. 1389 po dobytí nedalekého hradu Vícov. Zachovány jsou zbytky příkopu, valu a základy okrouhlé věže.
Hlavní obrázek místa
Čertův hrádek - místo věžiště
© Ivo Rozehnal,08/2010
Čertův hrádek je k nalezení nedaleko modré turistické značky u letního tábora Okluky. Na místo vede lesní cesta. Na Čertově hrádku nestraší, neboť z něj nezbylo ani zblo. Ale maliny všude v okolí chutnají výborně, mňam.
Vlky, 25.7. 2003
turistické

Čertův hrádek leží v osadě Okluky, hned nad příjezdovou cestou do údolí, jestliže na ni odbočíme ze státní silnice Prostějov - Boskovice (za hájovnou a autobusovou zastávkou). Hrad stál na skalisku obtékaném říčkou Oklukou (Hloučelou) nad soutokem s pravým přítokem bezejmenného potoka. Dnes je tu udělaná malá parkovací plocha a značka obec Okluky. Ta je místní částí obce Malé Hradisko. Čertův hrádek bývá mylně umisťován do prostoru nad bývalým pionýrským táborem, asi 1,5 km západně. Může za to asi místní pojmenování celého lesního masívu, lidově zvaného „Na hrádku“. Údolím Okluky vede červená turistická značka, ale na zbytky hradu nevede žádná odbočka. Dostat se na hrad je celkem dobrodružná cesta. Od severu sice vede odněkud lesní cesta, ale zřejmě kvůli orientaci je lepší přejít první mostek u chat, proplést se kolem plotů a po nezřetelné pěšíně se vydat po skalisku. Vše však obezřetně!

Ivo Rozehnal, 21.10. 2008

popis

Hrad zaujal polohu na severním skalisku nad údolím Okluky a protějším malým údolím s bezejmenným potokem naproti masívu, kde stávalo obrovské keltské hradiště Staré Hradisko. Ze samotného hradu se dochovaly jen terénní reliéfy a překvapivě obrovské množství kamení. Někde lze nalézt i kousky malty. Dominantním prvkem je asi 3 m široká díra na samotném vrcholu, pravděpodobně zbytek hlavní věže. Hned u ní je jižní skalní sráz. Zajímavá je též východní dispozice od věžiště. Asi po 10 m je dobře patrný příkop, jeho šířka je asi 1,5 m. Příkop pokračuje k severu a obtáčí jádro hradu. Západní část příkopu se vytrácí. Vinu nese i velký nálet porostu. Východní část za příkopem dále pokračuje asi 15 m mírně klesající plošinou. Zhruba uprostřed při okraji svahu je pozoruhodné skalisko. Snad to byla i část hradby. Severovýchodní plocha se od příkopu svažuje mírněji, ale opět je tu několik nerovností. Dnes je tu částečně mýtina. Severní část byla…  číst dále

Ivo Rozehnal - podle návštěvy hradu 21.10. 2008, 21.10. 2008

historie

Čertův hrádek byl postaven na přelomu 13. a 14. stol, pravděpodobně při začátcích kolonizace Drahanské vrchoviny. Majitelé hradu a jeho původní název nejsou známi. O pustém hradu se píše roku 1512. Tehdy tvořil hranici mezi panstvím plumlovským a majetkem Ladislava z Boskovic. V r. 1788 při vysazování stromků zde byly nalezeny koňské podkovy a dlouhý turecký nůž. Archeologický průzkum v r. 1972 provedl sondy a odkryl části zdiva a valu. Byly nalezeny střepy nádob ze 14. stol. Lidové legendy z 19. stol.o něm mluví jako o sídle loupežníků. Zachovány jsou valy a okrouhlé věžiště při vstupu do hradu. Hrad nebyl nijak velký, ale jak se zjistilo, byl mimořádně pevný.

Ivo Rozehnal - Z hradů, zámků a tvrzí - 1971-H.Lisická a výňatky z PV reg.tisku, 31.5. 2007

pověsti

Pověsti o Čertově hrádku u Okluk

,,O loupežnících“. Na strmém kopci v lesích mezi Stínavou a Hradiskem, stával malý hrad. Byl rozbořen ve válkách a opuštěn. Později si ho opravili loupežníci. Přepadali obchodníky, kteří šli podhradskou cestou od Plumlova k Boskovicím. Lid je nazýval čerty. Protože někteří uměli hrát na různé nástroje, chodívali hrát až na boskovický hrad hraběnce Morkovské. Bývali ustrojeni a nikdo v nich nehádal loupežníky. Jednou hraběnku pozvali na svůj hrádek. Ta přijala pozvání a přijela k hrádku. Kočár nechala pod kopcem a šla na návštěvu. Hrádek byl prázdný, jen v místnosti našla zakrvácenou sekeru a na zemi prst se zlatým prstenem. Prst vzala a schovala do kabelky. V tom se přihnali loupežníci. Hraběnka se ukryla a v nestřeženém okamžiku vyběhla z hradu. Loupežníci ji zpozorovali pozdě a kočár nedohonili. Hraběnka pak zavolala z Brna vojsko a to hrádek oblehlo a loupežníky pochytalo…  číst dále

IvoR 08/2006 - z knihy Drahanské vrchovina-P.F.Müller 2004 a lidová pověst, 13.8. 2006

Půdorys místa

Terénní náčrt fortifikace
© M. Plaček (Ilustrovaná encyklopedie moravských hradů, hrádků a tvrzí, Libri, Praha 2001)
Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek
Olomoucký kraj,  Prostějov  (PT), Okluky

Místa v okolí

 Staré Hradisko
 Na Pohodlí
 zvonice sv. Floriána
 kaple Na Zábraní
 Malé Hradisko
 Malé Hradisko
 kaple Panny Marie
 partyzánský bunkr
 kaplička
 kaple sv. Martina
 Biskoupka
 Městisko
 Vícov
 kostel sv. Floriána
 Ptení
 Oberská vrata
 kostel sv. Martina
 boží muka
 rozhledna Kopaninka
 Ptenský Dvorek
 Bernovský mlýn
 kaplička
 Smilův hrad
 Vilová kolonie
 boží muka
 zvonice
 Stražisko
 kaple sv. Anny
 Suchdol
 hrádek Lipová
 červený kříž
 zvonice
 Zámeček
 Jednov
 kaple sv. Anny
 kaple sv. Josefa
 Hrázný mlýn
 Starý Plumlov
 Bílovice
 Přemyslovice
 Žárovice
 kaple sv. Floriána
 kaple sv. Barbory
 Přemyslovice
 zvonice
 Ohrozim
 boží muka
 kostel sv. Václava
 Hluchov
 Přemyslovice
 pivovar
 socha sv. Floriána
 zvonice
 kaple v parku
 Podhradský mlýn
 Plumlov
 boží muka
 starý hřbitov
 Čubernice
 Osina
 boží muka
 Lhotka
 Oborský dvůr
 Krumsín
 boží muka
 kaple sv. Anny
 Zlechovský mlýn
 kaple Panny Marie
 kaple sv. Floriána
 Bílovice - žudr
 boží muka
 kaple Panny Marie
 Bílovice
 Loupežník
 Stichovická kaple
 kaple sv. Anny
 Konice
 Plumlovská přehrada
 kostel sv. Vavřince
 panský dvůr
 křížek
 kaple Panny Marie
 Nebeský rybník
 kaplička
 kaple sv. Floriána
 biokoridor Skřípov
 kaple sv. Josefa
 kaplička Panny Marie
 Muzeum kočárů
 Hasičské muzeum
 Věžka
 pomník
 boží muka
 kaple sv. Martina
 Čechy pod Kosířem
 rybník Suchý
 Stařechovice
 fara
 pomník Petra Bezruče
 radnice
 Gloše
 Ochoz
 sýpka
 Kostelec na Hané
 boží muka
 Kruhovský mlýn
 Žďárná
 Laškov
 Kořenec
 Toufarův mlýn
 boží muka
 Rozstání
 hřebčín Murhof
 Gabrielov
 Březsko
 boží muka
 boží muka
 Ševčíkův mlýn
 kaple Panny Marie
 boží muka
 boží muka
 kaple
 Raková
 Krakovec
 Velký Kosíř
 Kloboučky
 kaple sv. Šebestiána
 Spálený kopec
 Plachý mlýn
 kaple sv. Anny
 Křéba
 Čechovice
 kaplička Panny Marie
 kostel sv. Libora
 Jesenec
 Myslejovice
 Náměšť na Hané
 boží muka
 Seloutky
 kaple
 Dubový kopec
 kostel sv. Josefa
 boží muka
 Ludéřov
 Státní lom
 cukrovar
 Keltská svatyně
 Štěničkův mlýn
 Varhany
 Mitrov
 Čelechovice na Hané
 Určice
 kaple sv. Barbory
 větrný mlýn
 Určice
 kostel sv. Jiljí
 kaple Panny Marie
 Úsobrno
 vodní mlýn a olejna
 kaple svaté Anny
 kaple sv. Anny
 socha oráče
 Ponikev
 Zukalův mlýn
 Hlaváčkův kříž
 Holštejn
 Lidová hvězdárna
 zvonice
 kaple Panny Marie
 boží muka
 kaple sv. Víta
 boží muka
 socha sv. Floriána
 boží muka
 Černá skála
 Holštejn
 Nová a Stará Rasovna
 boží muka
 Křelová Lhota
 Pilávka
 Bohuslavice
 vila Neherových
 kaplička Panny Marie
 kaple sv. Jana a Pavla
 Piková dáma
 kaple sv. Floriána
 Městská knihovna
 sokolovna
 Knížecí dům
 Součkův dům
 Bratrská škola
 Vápenka
 Prostějov
 Nový dům
 vápenka Malá dohoda
 Ferdinandsko
 Betlém
 dům U Goliáše
 Šebetov
 socha T. G. Masaryka
 Lusthaus
 nová radnice
 Smetanovy sady
 Černý dvůr
 Prostějov
 dům U měsíčka
 Drahanovice
 kostel sv. Mikuláše
 evangelický kostel
 městské hradby
 stará radnice
 Šebetov
 Drahanovice
 kaplička
 Kalvodův kříž
 větrný mlýn
 Nová synagoga
 Sloup
 kaple sv. Floriána
 kaple sv. Floriána
 větrný mlýn
 Národní dům
 pramen sv. Jiří
 Sloup
 Lázně Slatinice
 muzeum U veterána
 židovský hřbitov
 pramen sv. Václava
 Dětkovice
 pramen sv. Víta
 Dětkovice
 kaple sv. Anny
 boží muka
 Nový Dvůr
 městský hřbitov
 židovský hřbitov
 Kojál
 boží muka
 Náměšť na Hané
 socha sv. Libora
 Hřebenáč
 Náměšť na Hané
 kaple sv. Floriána
 Kůlna
 hrobka rodu Kinských
 boží muka
 kostel sv. Vavřince
 boží muka
 boží muka
 Cetkovice
 kostel sv. Kunhuty
 hradiště Obrova noha
 Náměšť na Hané
 kaple sv. Martina
 boží muka
 výklenková kaple
 kříž na Zálomí
 kaple sv. Floriána
 Kopaniny
 boží muka
 Lysov
 boží muka
 Loučany
 Ostrov u Macochy
 Na skále
 jeskyně Balcarka
 kostel sv. Kunhuty
 Cigánská jeskyně
 fara na Kalvárii
 větrný mlýn
 Jaroměřice
 kostel Všech svatých
 povodňové zídky
 kaple
 kaple sv. Bartoloměje
 Koňský spád
 smírčí kříž
 socha Ecce Homo
 propast Macocha
 Senice na Hané
 sloup s Pietou
 kaple Panny Marie
 Brodek u Prostějova
 boží muka
 socha sv. Jiljí
 kaple sv. Josefa
 Podvrší
 boží muka
 Punkevní jeskyně
 Blansek
 synagoga
 Jevíčko
 městská věž
 Lečenec
Základní informace místa
ID místa: 591
Typ místa: hrad
Stav místa: terénní náznaky
Přístupnost: volně přístupno
Uveřejněno: 25.7.2003
Pokud se Vám vložené informace nelíbí nebo jste nalezli chybu, je možné ji opravit.
Upravit, vložit informace

A další podobná místa

Články

Pěšky po Hadriánově zdi na severu Anglie

Cestování

Velká čínská zeď je přece jen trochu daleko, zato ta anglická je o hodně blíž. Také je o 8642 km kratší, což je úleva. Takže můžeme vyrazit a klidně ji celou projít, když jsme si to takhle zkrátili.

Enclos paroissial - unikát z konce světa

Cestování

Bretaň, magická „Malá Británie“, opředená keltskými legendami, plná megalitických památek i úchvatných přírodních scenerií, toho má návštěvníkům opravdu hodně co nabídnout. Jeden pozoruhodný architektonický prvek – enclos paroissial (ohrazené farní areály) – však naleznete jen zde, v oblasti Finistère, tedy na konci světa.

Čertovy hlavy – tváře vytesané do horniny – druhé největší na světě

Zajímavosti

Středočeská obec Želízy je tak malá, že nebýt jedné skutečnosti, určitě byste ji přehlídli. Nachází se ve Středočeském kraji v okrese Mělník. Nad touto vesničkou se klene borový les, z nějž se již téměř 180 let dívají do kraje dvě obří hlavy čertů. A když říkám obří, myslím opravdu obří. Velikost těchto pískovcových reliéfů překonala pouze jediná skulptura světa, a to sousoší čtyř amerických prezidentů v Jižní Dakotě.

Podzemní jezero a ocelové dveře pod Troskami

Zajímavosti

Hrad Trosky s sebou nese i svá dodnes neobjevená tajemství. Jedno z nich je legenda o podzemním jezeru ke kterému vede chodba vyhloubená v pískovcové skále tři sta metrů od úpatí kopce, zakončena železnými vraty.

Máme za sebou noc čarodějnic, zvyk, jemuž předcházelo utrpení mnoha nevinných lidí

Zajímavosti

Noc z 30. dubna na 1. května je podle starých pověr nejmagičtější nocí celého kalendářního roku. Je to noc, kdy tajemné síly vládnou neobvykle silnou mocí, před kterou měli lidé odpradávna potřebu se chránit. Tato noc byla už od pohanských dob spojena s řadou rituálů, z nichž nejznámější je pálení čarodějnic – zvyk, který se udržuje dodnes. Jak vlastně vznikla tato tradice a co všechno jí předcházelo?

Výměna elektroinstalace v panelovém domě, dobře si rozmyslete kdy se do ní pustit a na co si dát pozor.

Ostatní

Stará hliníková elektroinstalace v bytech v panelových domech pomalu dosluhuje a nejeden byt již má polovinu nefunkčních zásuvek a blikající světla. Sepsal jsem pro Vás co Vás čeká a jak se na výměnu co nejlépe připravit.

reklama