Zbytky zříceniny hradu pocházejí zřejmě z doby kolonizace, a to z poloviny 13. stol. Roku 1512 je již uváděn jako pustý. Zanikl zřejmě r. 1389 po dobytí nedalekého hradu Vícov. Zachovány jsou zbytky příkopu, valu a základy okrouhlé věže.
Hlavní obrázek místa
Čertův hrádek - místo věžiště
© Ivo Rozehnal,08/2010
Čertův hrádek je k nalezení nedaleko modré turistické značky u letního tábora Okluky. Na místo vede lesní cesta. Na Čertově hrádku nestraší, neboť z něj nezbylo ani zblo. Ale maliny všude v okolí chutnají výborně, mňam.
Vlky, 25.7. 2003
turistické

Čertův hrádek leží v osadě Okluky, hned nad příjezdovou cestou do údolí, jestliže na ni odbočíme ze státní silnice Prostějov - Boskovice (za hájovnou a autobusovou zastávkou). Hrad stál na skalisku obtékaném říčkou Oklukou (Hloučelou) nad soutokem s pravým přítokem bezejmenného potoka. Dnes je tu udělaná malá parkovací plocha a značka obec Okluky. Ta je místní částí obce Malé Hradisko. Čertův hrádek bývá mylně umisťován do prostoru nad bývalým pionýrským táborem, asi 1,5 km západně. Může za to asi místní pojmenování celého lesního masívu, lidově zvaného „Na hrádku“. Údolím Okluky vede červená turistická značka, ale na zbytky hradu nevede žádná odbočka. Dostat se na hrad je celkem dobrodružná cesta. Od severu sice vede odněkud lesní cesta, ale zřejmě kvůli orientaci je lepší přejít první mostek u chat, proplést se kolem plotů a po nezřetelné pěšíně se vydat po skalisku. Vše však obezřetně!

Ivo Rozehnal, 21.10. 2008

popis

Hrad zaujal polohu na severním skalisku nad údolím Okluky a protějším malým údolím s bezejmenným potokem naproti masívu, kde stávalo obrovské keltské hradiště Staré Hradisko. Ze samotného hradu se dochovaly jen terénní reliéfy a překvapivě obrovské množství kamení. Někde lze nalézt i kousky malty. Dominantním prvkem je asi 3 m široká díra na samotném vrcholu, pravděpodobně zbytek hlavní věže. Hned u ní je jižní skalní sráz. Zajímavá je též východní dispozice od věžiště. Asi po 10 m je dobře patrný příkop, jeho šířka je asi 1,5 m. Příkop pokračuje k severu a obtáčí jádro hradu. Západní část příkopu se vytrácí. Vinu nese i velký nálet porostu. Východní část za příkopem dále pokračuje asi 15 m mírně klesající plošinou. Zhruba uprostřed při okraji svahu je pozoruhodné skalisko. Snad to byla i část hradby. Severovýchodní plocha se od příkopu svažuje mírněji, ale opět je tu několik nerovností. Dnes je tu částečně mýtina. Severní část byla…  číst dále

Ivo Rozehnal - podle návštěvy hradu 21.10. 2008, 21.10. 2008

historie

Čertův hrádek byl postaven na přelomu 13. a 14. stol, pravděpodobně při začátcích kolonizace Drahanské vrchoviny. Majitelé hradu a jeho původní název nejsou známi. O pustém hradu se píše roku 1512. Tehdy tvořil hranici mezi panstvím plumlovským a majetkem Ladislava z Boskovic. V r. 1788 při vysazování stromků zde byly nalezeny koňské podkovy a dlouhý turecký nůž. Archeologický průzkum v r. 1972 provedl sondy a odkryl části zdiva a valu. Byly nalezeny střepy nádob ze 14. stol. Lidové legendy z 19. stol.o něm mluví jako o sídle loupežníků. Zachovány jsou valy a okrouhlé věžiště při vstupu do hradu. Hrad nebyl nijak velký, ale jak se zjistilo, byl mimořádně pevný.

Ivo Rozehnal - Z hradů, zámků a tvrzí - 1971-H.Lisická a výňatky z PV reg.tisku, 31.5. 2007

pověsti

Pověsti o Čertově hrádku u Okluk

,,O loupežnících“. Na strmém kopci v lesích mezi Stínavou a Hradiskem, stával malý hrad. Byl rozbořen ve válkách a opuštěn. Později si ho opravili loupežníci. Přepadali obchodníky, kteří šli podhradskou cestou od Plumlova k Boskovicím. Lid je nazýval čerty. Protože někteří uměli hrát na různé nástroje, chodívali hrát až na boskovický hrad hraběnce Morkovské. Bývali ustrojeni a nikdo v nich nehádal loupežníky. Jednou hraběnku pozvali na svůj hrádek. Ta přijala pozvání a přijela k hrádku. Kočár nechala pod kopcem a šla na návštěvu. Hrádek byl prázdný, jen v místnosti našla zakrvácenou sekeru a na zemi prst se zlatým prstenem. Prst vzala a schovala do kabelky. V tom se přihnali loupežníci. Hraběnka se ukryla a v nestřeženém okamžiku vyběhla z hradu. Loupežníci ji zpozorovali pozdě a kočár nedohonili. Hraběnka pak zavolala z Brna vojsko a to hrádek oblehlo a loupežníky pochytalo…  číst dále

IvoR 08/2006 - z knihy Drahanské vrchovina-P.F.Müller 2004 a lidová pověst, 13.8. 2006

Půdorys místa

Terénní náčrt fortifikace
© M. Plaček (Ilustrovaná encyklopedie moravských hradů, hrádků a tvrzí, Libri, Praha 2001)
Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek
Olomoucký kraj,  Prostějov  (PT), Okluky

Místa v okolí

 Staré Hradisko
 Na Pohodlí
 zvonice sv. Floriána
 kaple Na Zábraní
 Malé Hradisko
 Malé Hradisko
 kaple Panny Marie
 partyzánský bunkr
 kaplička
 kaple sv. Martina
 Biskoupka
 Městisko
 Vícov
 kostel sv. Floriána
 Ptení
 Oberská vrata
 kostel sv. Martina
 boží muka
 rozhledna Kopaninka
 Ptenský Dvorek
 kaplička
 Bernovský mlýn
 Smilův hrad
 Vilová kolonie
 Stražisko
 boží muka
 zvonice
 kaple sv. Anny
 Suchdol
 hrádek Lipová
 červený kříž
 zvonice
 Zámeček
 Jednov
 kaple sv. Anny
 kaple sv. Josefa
 Hrázný mlýn
 Starý Plumlov
 Bílovice
 Přemyslovice
 kaple sv. Floriána
 kaple sv. Barbory
 Žárovice
 Přemyslovice
 zvonice
 kaple sv. Anny
 Ohrozim
 boží muka
 kostel sv. Václava
 Hluchov
 Přemyslovice
 pivovar
 socha sv. Floriána
 zvonice
 kaple v parku
 Podhradský mlýn
 Plumlov
 boží muka
 starý hřbitov
 Čubernice
 boží muka
 Osina
 Lhotka
 Krumsín
 Oborský dvůr
 boží muka
 Zlechovský mlýn
 kaple sv. Anny
 kaple Panny Marie
 kaple sv. Floriána
 Bílovice - žudr
 socha sv. Floriána
 Bílovice
 boží muka
 kaple Panny Marie
 Loupežník
 Stichovická kaple
 Konice
 socha sv. Floriána
 kaple sv. Anny
 Plumlovská přehrada
 kostel sv. Vavřince
 panský dvůr
 křížek
 kaple Panny Marie
 Nebeský rybník
 kaplička
 kaple sv. Floriána
 biokoridor Skřípov
 kaple sv. Josefa
 kaplička Panny Marie
 Hasičské muzeum
 Věžka
 Muzeum kočárů
 pomník
 boží muka
 Čechy pod Kosířem
 kaple sv. Martina
 fara
 Stařechovice
 pomník Petra Bezruče
 rybník Suchý
 Gloše
 Ochoz
 radnice
 Kostelec na Hané
 sýpka
 Kruhovský mlýn
 Žďárná
 boží muka
 Laškov
 Kořenec
 Rozstání
 boží muka
 Toufarův mlýn
 hřebčín Murhof
 kaple sv. Libora
 Březsko
 boží muka
 Gabrielov
 boží muka
 Ševčíkův mlýn
 kaple Panny Marie
 boží muka
 boží muka
 Raková
 Krakovec
 kaple
 Velký Kosíř
 zvonice
 Spálený kopec
 Kloboučky
 kaple sv. Šebestiána
 Plachý mlýn
 Křéba
 Čechovice
 kostel sv. Libora
 Jesenec
 kaplička Panny Marie
 kaple sv. Anny
 socha sv. Libora
 Myslejovice
 Náměšť na Hané
 boží muka
 Seloutky
 kaple sv. Antonína
 kaple sv. Anny
 kaple Panny Marie
 Dubový kopec
 kaple
 boží muka
 kostel sv. Josefa
 Ludéřov
 zvonice
 Keltská svatyně
 Štěničkův mlýn
 Varhany
 Státní lom
 cukrovar
 Mitrov
 Čelechovice na Hané
 kaple sv. Barbory
 větrný mlýn
 Určice
 kostel sv. Jiljí
 kaple Panny Marie
 Určice
 Úsobrno
 vodní mlýn a olejna
 socha oráče
 Ponikev
 kaple svaté Anny
 kaple sv. Anny
 Zukalův mlýn
 kaple Panny Marie
 Holštejn
 Lidová hvězdárna
 Hlaváčkův kříž
 zvonice
 socha sv. Floriána
 boží muka
 Černá skála
 Holštejn
 boží muka
 kaple sv. Víta
 boží muka
 Křelová Lhota
 Nová a Stará Rasovna
 boží muka
 Pilávka
 Bohuslavice
 vila Neherových
 kaplička Panny Marie
 kaple sv. Jana a Pavla
 Piková dáma
 kaple sv. Floriána
 Městská knihovna
 sokolovna
 Bratrská škola
 Součkův dům
 Vápenka
 Prostějov
 Knížecí dům
 socha T. G. Masaryka
 Lusthaus
 Ferdinandsko
 Betlém
 dům U Goliáše
 nová radnice
 Nový dům
 vápenka Malá dohoda
 Šebetov
 Drahanovice
 kostel sv. Mikuláše
 evangelický kostel
 Smetanovy sady
 Černý dvůr
 Prostějov
 dům U měsíčka
 městské hradby
 stará radnice
 Šebetov
 Drahanovice
 větrný mlýn
 kaplička
 Kalvodův kříž
 Sloup
 kaple sv. Floriána
 kaple sv. Floriána
 větrný mlýn
 Nová synagoga
 Národní dům
 Sloup
 Lázně Slatinice
 pramen sv. Jiří
 židovský hřbitov
 muzeum U veterána
 Dětkovice
 pramen sv. Václava
 Dětkovice
 kaple sv. Anny
 městský hřbitov
 židovský hřbitov
 pramen sv. Víta
 boží muka
 Nový Dvůr
 Kojál
 Náměšť na Hané
 boží muka
 Hřebenáč
 Náměšť na Hané
 socha sv. Libora
 kostel sv. Vavřince
 Kůlna
 hrobka rodu Kinských
 boží muka
 kaple sv. Floriána
 boží muka
 boží muka
 kostel sv. Kunhuty
 hradiště Obrova noha
 Náměšť na Hané
 Cetkovice
 boží muka
 kaple sv. Martina
 výklenková kaple
 kaple sv. Floriána
 kříž na Zálomí
 Kopaniny
 Lysov
 boží muka
 boží muka
 Loučany
 Ostrov u Macochy
 Na skále
 jeskyně Balcarka
 kostel sv. Kunhuty
 Cigánská jeskyně
 fara na Kalvárii
 větrný mlýn
 Jaroměřice
 kostel Všech svatých
 povodňové zídky
 kaple
 kaple sv. Bartoloměje
 Koňský spád
 smírčí kříž
 propast Macocha
 socha Ecce Homo
 Senice na Hané
 sloup s Pietou
 kaple Panny Marie
 Brodek u Prostějova
 Podvrší
 boží muka
 socha sv. Jiljí
 kaple sv. Josefa
 Punkevní jeskyně
 boží muka
 Blansek
 synagoga
 Jevíčko
 městská věž
 Lečenec
Základní informace místa
ID místa: 591
Typ místa: hrad
Stav místa: terénní náznaky
Přístupnost: volně přístupno
Uveřejněno: 25.7.2003
Pokud se Vám vložené informace nelíbí nebo jste nalezli chybu, je možné ji opravit.
Upravit, vložit informace

A další podobná místa

Články

Lázeňské město Trenčianské Teplice a hrad Beckov

Cestování

Trenčianské Teplice jsou velmi oblíbené lázně uprostřed lesů Strážovských vrchů a bývají nazývané „perlou Karpat.“ Jsou jedním z mála lázeňských měst, které si zachovala svůj původní lázeňský charakter. Zdejší lázně nedávno prošly důkladnou rekonstrukcí a na pěší zóně najdete nejenom historickou lázeňskou architekturu, ale taky moderní budovy. Chloubou lázeňského města je lázeňský dům Hammam a také krásný lázeňský park. Můžete také navštívit hrad Beckov, který stojí na vápencové skále nad řekou Váhem a městečkem Beckov. Hrad Beckov patřil v minulosti k nejluxusnějším šlechtickým cílům ve střední Evropě, a i když je dnes již zříceninou, působí skutečně majestátně.

Trenčín, krásné město na řece Váhu a jeho dominanta

Cestování

Na hradní skále Trenčianského hradu je římský latinský nápis z období Římské říše, který je nejstarším nápisem na Slovensku a býval taky nejstarším nápisem v tehdejším Československu. Majestátní Trenčianský hrad patří k nekrásnějším hradům na Slovensku a jeho mohutná Matúšova věž je výraznou dominantou celého kraje. Z podhradí Trenčianského hradu se na řece Váhu vyvinulo město Trenčín s mnoha historickými a kulturními památkami.

Jak na Nový rok, tak po celý rok ..... a začínal rok vždy 1. lednem?

Hrady a zámky

Ještě pár hodin a zase budeme o rok starší. Vánoční svátky utekly jako voda a nás čeká loučení. Už brzy se rozloučíme s rokem starým rokem a přivítáme nový. Tato doba je už tradičně spojena s veselím. Bylo tomu tak ale odjakživa?

Jaká je vlastně historie betlémů, které se v této době objevují na veřejných prostranstvích i u nás doma

Zajímavosti

Začalo to ve stísněném prostoru jeskyně, který se stal prvním betlémem a improvizovanou kaplí a kde také proběhla první slavnostní půlnoční mše, kterou odsloužil František z Assisi 24. prosince roku 1223.

Dva základní druhy středověkého záchodu na hradech a dalších stavbách v Česku, Irsku a Británii

Zajímavosti

V tomto článku do toho šlápneme a probereme tematiku středověkých záchodů v Česku, Irsku a Británii. Bude řeč o dvou základních typech středověkých záchodů na hradech a dalších středověkých stavbách, tzv. vnějších a vnitřních záchodech.

Výlet za triobity do starého lomu Požáry v Praze - Řeporyjích

Cestování

Nevíte kam se vrtnout v sobotní nebo nedělní odpoledne? Prozkoumejte národní přírodní památku Požáry, která má ze stratigrafického hlediska světový význam. Vstup do areálu je volný.

reklama