Zbytky zříceniny hradu pocházejí zřejmě z doby kolonizace, a to z poloviny 13. stol. Roku 1512 je již uváděn jako pustý. Zanikl zřejmě r. 1389 po dobytí nedalekého hradu Vícov. Zachovány jsou zbytky příkopu, valu a základy okrouhlé věže.
Hlavní obrázek místa
Čertův hrádek - místo věžiště
© Ivo Rozehnal,08/2010
Čertův hrádek je k nalezení nedaleko modré turistické značky u letního tábora Okluky. Na místo vede lesní cesta. Na Čertově hrádku nestraší, neboť z něj nezbylo ani zblo. Ale maliny všude v okolí chutnají výborně, mňam.
Vlky, 25.7. 2003
turistické

Čertův hrádek leží v osadě Okluky, hned nad příjezdovou cestou do údolí, jestliže na ni odbočíme ze státní silnice Prostějov - Boskovice (za hájovnou a autobusovou zastávkou). Hrad stál na skalisku obtékaném říčkou Oklukou (Hloučelou) nad soutokem s pravým přítokem bezejmenného potoka. Dnes je tu udělaná malá parkovací plocha a značka obec Okluky. Ta je místní částí obce Malé Hradisko. Čertův hrádek bývá mylně umisťován do prostoru nad bývalým pionýrským táborem, asi 1,5 km západně. Může za to asi místní pojmenování celého lesního masívu, lidově zvaného „Na hrádku“. Údolím Okluky vede červená turistická značka, ale na zbytky hradu nevede žádná odbočka. Dostat se na hrad je celkem dobrodružná cesta. Od severu sice vede odněkud lesní cesta, ale zřejmě kvůli orientaci je lepší přejít první mostek u chat, proplést se kolem plotů a po nezřetelné pěšíně se vydat po skalisku. Vše však obezřetně!

Ivo Rozehnal, 21.10. 2008

popis

Hrad zaujal polohu na severním skalisku nad údolím Okluky a protějším malým údolím s bezejmenným potokem naproti masívu, kde stávalo obrovské keltské hradiště Staré Hradisko. Ze samotného hradu se dochovaly jen terénní reliéfy a překvapivě obrovské množství kamení. Někde lze nalézt i kousky malty. Dominantním prvkem je asi 3 m široká díra na samotném vrcholu, pravděpodobně zbytek hlavní věže. Hned u ní je jižní skalní sráz. Zajímavá je též východní dispozice od věžiště. Asi po 10 m je dobře patrný příkop, jeho šířka je asi 1,5 m. Příkop pokračuje k severu a obtáčí jádro hradu. Západní část příkopu se vytrácí. Vinu nese i velký nálet porostu. Východní část za příkopem dále pokračuje asi 15 m mírně klesající plošinou. Zhruba uprostřed při okraji svahu je pozoruhodné skalisko. Snad to byla i část hradby. Severovýchodní plocha se od příkopu svažuje mírněji, ale opět je tu několik nerovností. Dnes je tu částečně mýtina. Severní část byla…  číst dále

Ivo Rozehnal - podle návštěvy hradu 21.10. 2008, 21.10. 2008

historie

Čertův hrádek byl postaven na přelomu 13. a 14. stol, pravděpodobně při začátcích kolonizace Drahanské vrchoviny. Majitelé hradu a jeho původní název nejsou známi. O pustém hradu se píše roku 1512. Tehdy tvořil hranici mezi panstvím plumlovským a majetkem Ladislava z Boskovic. V r. 1788 při vysazování stromků zde byly nalezeny koňské podkovy a dlouhý turecký nůž. Archeologický průzkum v r. 1972 provedl sondy a odkryl části zdiva a valu. Byly nalezeny střepy nádob ze 14. stol. Lidové legendy z 19. stol.o něm mluví jako o sídle loupežníků. Zachovány jsou valy a okrouhlé věžiště při vstupu do hradu. Hrad nebyl nijak velký, ale jak se zjistilo, byl mimořádně pevný.

Ivo Rozehnal - Z hradů, zámků a tvrzí - 1971-H.Lisická a výňatky z PV reg.tisku, 31.5. 2007

pověsti

Pověsti o Čertově hrádku u Okluk

,,O loupežnících“. Na strmém kopci v lesích mezi Stínavou a Hradiskem, stával malý hrad. Byl rozbořen ve válkách a opuštěn. Později si ho opravili loupežníci. Přepadali obchodníky, kteří šli podhradskou cestou od Plumlova k Boskovicím. Lid je nazýval čerty. Protože někteří uměli hrát na různé nástroje, chodívali hrát až na boskovický hrad hraběnce Morkovské. Bývali ustrojeni a nikdo v nich nehádal loupežníky. Jednou hraběnku pozvali na svůj hrádek. Ta přijala pozvání a přijela k hrádku. Kočár nechala pod kopcem a šla na návštěvu. Hrádek byl prázdný, jen v místnosti našla zakrvácenou sekeru a na zemi prst se zlatým prstenem. Prst vzala a schovala do kabelky. V tom se přihnali loupežníci. Hraběnka se ukryla a v nestřeženém okamžiku vyběhla z hradu. Loupežníci ji zpozorovali pozdě a kočár nedohonili. Hraběnka pak zavolala z Brna vojsko a to hrádek oblehlo a loupežníky pochytalo…  číst dále

IvoR 08/2006 - z knihy Drahanské vrchovina-P.F.Müller 2004 a lidová pověst, 13.8. 2006

Půdorys místa

Terénní náčrt fortifikace
© M. Plaček (Ilustrovaná encyklopedie moravských hradů, hrádků a tvrzí, Libri, Praha 2001)
Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek

Komentáře

Olomoucký kraj,  Prostějov  (PT), Okluky

Místa v okolí

 Staré Hradisko
 Na Pohodlí
 zvonice sv. Floriána
 kaple Na Zábraní
 Malé Hradisko
 Malé Hradisko
 kaple Panny Marie
 partyzánský bunkr
 kaplička
 kaple sv. Martina
 Biskoupka
 Městisko
 Vícov
 Ptení
 kostel sv. Floriána
 Ptení
 Oberská vrata
 kostel sv. Martina
 boží muka
 rozhledna Kopaninka
 Ptenský Dvorek
 kaplička
 Bernovský mlýn
 Smilův hrad
 Vilová kolonie
 boží muka
 zvonice
 Stražisko
 kaple sv. Anny
 Suchdol
 hrádek Lipová
 zvonice
 červený kříž
 Zámeček
 Jednov
 kaple sv. Anny
 kaple sv. Josefa
 Hrázný mlýn
 Starý Plumlov
 Bílovice
 Přemyslovice
 kaple sv. Floriána
 kaple sv. Barbory
 Žárovice
 Přemyslovice
 kaple sv. Anny
 zvonice
 Ohrozim
 boží muka
 kostel sv. Václava
 Hluchov
 Přemyslovice
 socha sv. Floriána
 pivovar
 zvonice
 kaple v parku
 Podhradský mlýn
 Plumlov
 boží muka
 starý hřbitov
 Osina
 boží muka
 Čubernice
 Lhotka
 Oborský dvůr
 Krumsín
 boží muka
 kaple sv. Anny
 Zlechovský mlýn
 kaple Panny Marie
 socha sv. Floriána
 kaple sv. Floriána
 Bílovice - žudr
 boží muka
 kaple Panny Marie
 Bílovice
 socha sv. Floriána
 kaple sv. Anny
 Loupežník
 Stichovická kaple
 Konice
 vodní nádrž Plumlov
 kostel sv. Vavřince
 panský dvůr
 kaple Panny Marie
 Nebeský rybník
 křížek
 kaplička
 kaple sv. Floriána
 kaple sv. Josefa
 kaplička Panny Marie
 biokoridor Skřípov
 Muzeum kočárů
 Hasičské muzeum
 Věžka
 boží muka
 kaple sv. Martina
 pomník
 Čechy pod Kosířem
 fara
 pomník Petra Bezruče
 rybník Suchý
 Stařechovice
 Gloše
 Ochoz
 radnice
 Kostelec na Hané
 sýpka
 boží muka
 Kruhovský mlýn
 Žďárná
 Laškov
 Kořenec
 boží muka
 Toufarův mlýn
 Rozstání
 kaple sv. Libora
 hřebčín Murhof
 Březsko
 boží muka
 boží muka
 Gabrielov
 kaple Panny Marie
 boží muka
 boží muka
 Ševčíkův mlýn
 kaple
 Raková
 Krakovec
 zvonice
 Velký Kosíř
 Spálený kopec
 Kloboučky
 kaple sv. Šebestiána
 Plachý mlýn
 socha sv. Libora
 Křéba
 Čechovice
 kaplička Panny Marie
 kaple sv. Anny
 kostel sv. Libora
 Jesenec
 Myslejovice
 Náměšť na Hané
 boží muka
 kaple sv. Antonína
 kaple sv. Anny
 Seloutky
 kaple Panny Marie
 Dubový kopec
 kaple
 boží muka
 kostel sv. Josefa
 zvonice
 Ludéřov
 Keltská svatyně
 Štěničkův mlýn
 Varhany
 Státní lom
 cukrovar
 Mitrov
 Čelechovice na Hané
 kaple sv. Barbory
 větrný mlýn
 Určice
 kostel sv. Jiljí
 kaple Panny Marie
 Určice
 Úsobrno
 vodní mlýn a olejna
 socha oráče
 Ponikev
 kaple svaté Anny
 kaple sv. Anny
 Zukalův mlýn
 zvonice
 kaple Panny Marie
 Hlaváčkův kříž
 Holštejn
 Lidová hvězdárna
 kaple sv. Víta
 boží muka
 socha sv. Floriána
 boží muka
 boží muka
 Černá skála
 Holštejn
 Křelová Lhota
 Nová a Stará Rasovna
 boží muka
 Pilávka
 Bohuslavice
 vila Neherových
 kaplička Panny Marie
 kaple sv. Jana a Pavla
 Piková dáma
 kaple sv. Floriána
 Městská knihovna
 sokolovna
 Bratrská škola
 Knížecí dům
 Součkův dům
 Vápenka
 Prostějov
 Šebetov
 socha T. G. Masaryka
 Lusthaus
 Nový dům
 vápenka Malá dohoda
 Ferdinandsko
 Betlém
 dům U Goliáše
 nová radnice
 Drahanovice
 kostel sv. Mikuláše
 evangelický kostel
 Smetanovy sady
 Černý dvůr
 Prostějov
 dům U měsíčka
 městské hradby
 stará radnice
 Šebetov
 Drahanovice
 větrný mlýn
 kaplička
 Kalvodův kříž
 Sloup
 kaple sv. Floriána
 kaple sv. Floriána
 větrný mlýn
 Nová synagoga
 Národní dům
 Sloup
 pramen sv. Jiří
 Lázně Slatinice
 židovský hřbitov
 muzeum U veterána
 pramen sv. Václava
 Dětkovice
 boží muka
 Nový Dvůr
 pramen sv. Víta
 Dětkovice
 kaple sv. Anny
 městský hřbitov
 židovský hřbitov
 boží muka
 Kojál
 Náměšť na Hané
 socha sv. Libora
 Hřebenáč
 Náměšť na Hané
 kostel sv. Vavřince
 kaple sv. Floriána
 Kůlna
 hrobka rodu Kinských
 boží muka
 boží muka
 boží muka
 Cetkovice
 kostel sv. Kunhuty
 hradiště Obrova noha
 Náměšť na Hané
 kaple sv. Martina
 boží muka
 výklenková kaple
 kaple sv. Floriána
 kříž na Zálomí
 Kopaniny
 boží muka
 Lysov
 boží muka
 Loučany
 Ostrov u Macochy
 Na skále
 jeskyně Balcarka
 kostel sv. Kunhuty
 Cigánská jeskyně
 fara na Kalvárii
 větrný mlýn
 Jaroměřice
 kostel Všech svatých
 povodňové zídky
 kaple
 kaple sv. Bartoloměje
 smírčí kříž
 Koňský spád
 socha Ecce Homo
 propast Macocha
 Senice na Hané
 sloup s Pietou
 kaple Panny Marie
 Brodek u Prostějova
 socha sv. Jiljí
 kaple sv. Josefa
 boží muka
 Podvrší
 boží muka
 Punkevní jeskyně
 Blansek
 kašna
 synagoga
 Jevíčko
 městské opevnění
 městská věž
 sýpka
 Lečenec
Základní informace místa
ID místa: 591
Typ místa: hrad
Stav místa: terénní náznaky
Přístupnost: volně přístupno
Uveřejněno: 25.7.2003
Pokud se Vám vložené informace nelíbí nebo jste nalezli chybu, je možné ji opravit.
Upravit, vložit informace

A další podobná místa

Články

Hrady, které v roce 2023 stojí za návštěvu

Reklamní sdělení

Česká republika je plná krásných a historických památek, ale hrady nepochybně patří mezi ty nejvíce fascinující. V tomto článku si přiblížíme tři hrady, které podle nás i v roce 2023 jednoznačně stojí za návštěvu. A to i pokud jste je už navštívili.

Anglická středověká kolonie v Irsku a v irském hrabství Wexford na jihovýchodě země

Historie

V předchozím článku „Začátek anglonormanské invaze do Irska v letech 1169-1170” jsme si objasnili příčiny a průběh invaze. Nyní si nejprve obsah předchozího článku stručně shrneme. Poté se zaměříme na následnou anglonormanskou (anglickou) středověkou kolonizaci Irska. Specificky se zaměříme na anglickou kolonizaci jihovýchodního cípu Irska, dnešního hrabství Wexford. Hrabství je významné tím, že právě zde v roce 1169 invaze začala.

Proč už nechci klimatizaci Daikin a jakou vybrat klimatizaci abyste za 3 roky nemuseli řešit opravu?

Ostatní

Po negativní zkušenosti s klimatizací značky Daikin a hlavně s přístupem firmy jsem se začal o tuto problematiku zajímat a hledal jak jsou na tom jiné značky a výrobky. Téma se zaobírá splitovými klimatizacemi.

Jak si bezpečně uchovávat své rodinné digitální fotografie, filmy, hudbu a dokumenty

Ostatní

Pokud hledáte kam a jak bezpečně ukládat své rodinné soubory jako jsou fotky, videa, programy, hudba nebo jiná data a nechcete využívat veřejné cloudové služby, je čas se poohlédnout po jiném elegantním řešení.

Na co nezapomenout při elektroinstalaci v novém rodinném domě

Ostatní

Když se rozhodnete pro stavbu nového domu je toho na řešení opravdu hodně. Aby se na něco nezapomnělo v průběhu elektroinstalačních prací, přináším Vám pěkně pohromadě pár praktických rad a tipů.

3 nejlepší tipy pro zlepšení fotografování architektury

Reklamní sdělení

Architektura je vizuální umění, což znamená, že její úspěch závisí na tom, jak vypadá. Ošklivá budova nepřitáhne tolik návštěvníků a nedokáže nalákat potenciální nájemce nebo kupce. Ve fotografii je osvětlení nejdůležitějším prvkem, který rozhoduje o úspěšném záběru. Osvětlení může vaše fotografie architektury ovlivnit nebo zničit, a proto vám přinášíme tyto nejlepší tipy, jak své snímky vylepšit. Fotografování architektury s sebou přináší své vlastní výzvy, ale výsledky mohou být neuvěřitelně obohacující, jakmile si je osvojit. Nejde jen o správné úhly; existuje několik triků, díky kterým budou vaše snímky vynikat nad ostatními. Zde je několik nejlepších tipů, jak můžete zlepšit své fotografování architektury:

Naposledy navštívené

reklama