Raně barokní zámek (s pozůstatky hradu na nádvoří) vystavěn za Lichtenštejnů. Mělo jít o čtyřkřídlou stavbu, pro nedostatek financí ale vzniklo jen jedno nedokončené křídlo (úzké a 35 m vysoké). Po ničivé vichřici v r. 1801 měl být zbořen.
Hlavní obrázek místa
dokonalé zrcadlení tzv. Vysokého plumlovského zámku v hladině Podhradského rybníka
© Jan P. Štěpánek 11/2009
Zámek se nachází nedaleko náměstí v Plumlově. Po původním hradu zbyly pouze zbytky zdí na skalnatém masivu u rybníka. Jsou zde vidět i zbylé hradby.
Radmila Chalupová, 8.1. 2006

  turistické

  Městečko Plumlov je vzdálené 8 km západně od města Prostějova. Leží v kopcovitém terénu na rozhraní Drahanské vrchoviny a Hané. Dostupnost je autobusy z Prostějova. Plumlov je střediskem rekreační oblasti "Plumlovská přehrada", Na zámku jsou expozice Vítězná křídla – letectví za 2.světové války, církevní ornáty, obrazy, sádrové masky, řezbářské plastiky, historie zámku a hradu, kočáry, miniatury

  Pavel Vítek, 26.3. 2006

  historie

  Zámek Plumlov
  Hrad Plumlov vznikl ve 2. polovině 13. století. Koncem 14. století jej koupili páni z Kravař a po roce 1466, kdy vymřeli po meči, přešel hrad na Heralta z Kunštátu, po něm na Vratislava z Pernštejna. Začátkem 16. století byl hrad přestavěn v renesanční zámek. Pernštejnové však v té době budovali novou rezidenci v Prostějově a Plumlov zanedbávali. Úpadek dovršil požár roku 1586. Až další majitel Karel z

  20.10. 2003
  Plumlovský zámek byl postaven v těsné blízkosti hradu v l. 1680 – 1685. stavba spadá do období, kdy Lichtenštejnové neměli na plumlovském panství žádnou rezidenci odpovídající jejich bohatství a společenskému postavení. Nástupci Karla z Lichtenštejna knížeti Karlu Eusebiovi to příliš nevadilo, neboť se trvale zdržoval ve Valticích. Teprve jeho syn, podnikavý Jan Adam, pociťoval nedostatek vhodného sídla na

  Hrady, zámky a tvrze v Čechách na Moravě a ve Slezsku - Severní Morava, 11.2. 2005

  pověsti

  O zkáze plumlovského hradu
  V dávných dobách žil na Plumlově statný a sličný rytíř, kterému při narození sudičky přisoudily velkou válečnickou moc a nezranitelnost. Žádná zbraň mimo praku mu nemohla ublížit. V dospělosti byl oslavovaným válečníkem a jeho úspěchy mu vynesly slávu po celém kraji. Ale v manželství rytíř nebyl šťasten. Měl ženu hrdou a sobeckou, která svými výbuchy hněvu vnášela do jeho života neklid. Není tedy

  Josef Pálka http://www.plumlov.wz.cz (Děkuji za svolení. JC), 20.10. 2003
  Krutý purkrabí
  Při stavbě plumlovského zámku bylo potřeba hodně pracovních sil. Purkrabí, který měl na ně dohlížet, byl velmi nelidský a pomalu by z lidí sedřel kůži. Museli nosit do kopce na svých zádech těžké balvany, aby se podle pana purkrabího ušetřili koně a i jiné krutosti si na poddané vymýšlel. Proto také spousta lidí při stavbě vyčerpáním zemřela. Není tedy divu, že purkrabí byl proklínán a bylo mu přáno,

  Josef Pálka http://www.plumlov.wz.cz (Děkuji za svolení. JC), 20.10. 2003
  Zkamenělá paní
  Paní plumlovského hradu velice milovala ruční práce a která služebná byla pilná v ručních pracích, ta měla zajištěnu dobrou službu. Ta co neuměla plést a vyšívat, dostávala nejhorší práce a brzo odcházela z hradu. Paní byla velice pyšná na svou zručnost a proto se jí dotklo, když jí manžel řekl, že viděl v kovárně výšivku, jakou by ani ona nesvedla. Rozhodla se tedy, že kovářovu dceru vyzkouší.

  Josef Pálka http://www.plumlov.wz.cz (Děkuji za svolení JC), 20.10. 2003
  O tom, jak vznikl přídomek pánů z Kravař.
  Podle pověstí byl prapředkem rodu jistý zápasník, jménem Saul. Přestože byl menší postavy, dokázal se postavit i velikému protivníku. Jednou svého soupeře při zápase před panovníkem strhl oratným chvatem na zem, pak mu jedním škubnutím utrhl knír a nabodl ho na šíp. Pak jej podal panovníkovi, který souboji přihlížel. Král Saula povýšil do šlechtického stavu a do znaku mu udělil tento šíp s knírem a nazval

  IvoR 08/2006 Podle knihy Tajnosti Moravských hradů a zámků 1.díl-J.Bauer2004, 3.8. 2006
  Studna a podzemí
  K Plumlovskému zámku se odnepaměti tradují zvěsti o podzemní chodbě, či chodbách. Podle lidové tradice má jedna chodba vést pod rybníkem, dále lesem ke Krumsínu. Začátkem minulého století se údajně do chodby i propadl nějaký forman s koňmi. V lese jsou prý i místa, kde sníh taje mnohem rychleji. Jak to s chodbou je, se prokazatelně ještě nezjistilo. Co je však částečně prozkoumáno, je hradní studna,

  Ivo Rozehnal 01/2009 podle Příběhy české a moravské krajiny2005-M.Homolová a R.Plzák, 22.1. 2009

  Půdorys místa

  půdorys dnešní situace, černě zbytky jádra, šrafovaně pozdně gotické předhradí
  © Miroslav Plaček: Ilustrovaná encyklopedie moravských hradů, hrádků a tvrzí; Libri; Praha 2001
  Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek
  Olomoucký kraj,  Prostějov  (PT), Plumlov

  Místa v okolí

   Podhradský mlýn
   kaple v parku
   pivovar
   boží muka
   Čubernice
   Zlechovský mlýn
   boží muka
   Loupežník
   Plumlovská přehrada
   Žárovice
   Lhotka
   Krumsín
   Stichovická kaple
   boží muka
   starý hřbitov
   panský dvůr
   socha sv. Floriána
   Gloše
   kostel sv. Václava
   boží muka
   Ohrozim
   Osina
   Toufarův mlýn
   boží muka
   boží muka
   Ševčíkův mlýn
   zvonice
   Kloboučky
   boží muka
   boží muka
   Seloutky
   boží muka
   Čechovice
   kaple sv. Anny
   kostel sv. Floriána
   kaplička Panny Marie
   kaple sv. Anny
   Oberská vrata
   kostel sv. Josefa
   boží muka
   kaple
   Vícov
   pomník
   Určice
   Určice
   Mitrov
   Městisko
   Bílovice
   kaple sv. Floriána
   Bílovice - žudr
   Smilův hrad
   Biskoupka
   socha sv. Floriána
   kaple sv. Anny
   Křéba
   Křelová Lhota
   Spálený kopec
   kaplička Panny Marie
   Lidová hvězdárna
   Ptení
   kaple sv. Anny
   kostel sv. Martina
   Starý Plumlov
   Myslejovice
   kaplička
   kaple Na Zábraní
   radnice
   kaple Panny Marie
   Kostelec na Hané
   sýpka
   kaple sv. Floriána
   Městská knihovna
   sokolovna
   socha T. G. Masaryka
   vila Neherových
   Bratrská škola
   Nový dům
   Knížecí dům
   červený kříž
   Černý dvůr
   Betlém
   dům U Goliáše
   nová radnice
   Prostějov
   Prostějov
   Součkův dům
   dům U měsíčka
   Bílovice
   stará radnice
   Smetanovy sady
   Dětkovice
   židovský hřbitov
   městské hradby
   kaple sv. Floriána
   Plachý mlýn
   socha sv. Libora
   kaple sv. Anny
   Nová synagoga
   městský hřbitov
   Národní dům
   židovský hřbitov
   Dětkovice
   kaplička Panny Marie
   Bernovský mlýn
   Prostějov
   socha oráče
   vodní mlýn a olejna
   boží muka
   Kováříkova vila
   Stařechovice
   Zámeček
   kaplička
   cukrovar
   automobilka Wikov
   Čelechovice na Hané
   Na Pohodlí
   boží muka
   boží muka
   Hluchov
   Čertův hrádek
   kaplička
   kaple sv. Martina
   Akciový pivovar
   zvonice
   kaple sv. Anny
   kostel sv. Kunhuty
   Na skále
   Ptenský Dvorek
   Kopaniny
   Držovice
   Oděvní průmysl
   Státní lom
   sousoší Piety
   Věžka
   kaple sv. Josefa
   Staré Hradisko
   kaple sv. Floriána
   Čechy pod Kosířem
   fara
   Arboretum Vrahovice
   Muzeum kočárů
   Hasičské muzeum
   rozhledna Kopaninka
   kaple sv. Floriána
   Rakůsky
   Velký Kosíř
   Varhany
   Vrahovice
   zvonice sv. Floriána
   Malé Hradisko
   kaple sv. Bartoloměje
   Hraza
   Gabrielov
   socha sv. Floriána
   Malé Hradisko
   boží muka
   kaple Panny Marie
   Stražisko
   kaple sv. Barbory
   boží muka
   Přemyslovice
   kostel sv. Vavřince
   Výšovice
   Vilová kolonie
   kaple sv. Floriána
   kaplička
   zvonice
   socha selky
   minerální pramen
   kaple Panny Marie
   partyzánský bunkr
   kaple sv. Jana a Pavla
   kaple sv. Otýlie
   kaple sv. Václava
   Přemyslovice
   kaple
   Ferdinandsko
   socha Panny Marie
   Vřesovice
   kaple sv. Martina
   zvonice
   kaple sv. Floriána
   cukrovar
   kříž u Čechůvek
   Přemyslovice
   Nebeský rybník
   Štátula
   Brodek u Prostějova
   křížek
   Dubový kopec
   fara
   zvonice
   vysílač Předina
   lázně
   Kralice na Hané
   kaple sv. Floriána
   Hrázný mlýn
   Kralice na Hané
   kaple sv. Prokopa
   kostel sv. Prokopa
   socha sv. Floriána
   kaple sv. Víta
   pramen sv. Jiří
   pramen sv. Václava
   muzeum U veterána
   Lázně Slatinice
   boží muka
   pramen sv. Víta
   kaple sv. Anny
   Suchdol
   boží muka
   Lusthaus
   boží muka
   Ludéřov
   kaple sv. Barbory
   socha sv. Floriána
   zvonice sv. Václava
   boží muka
   Skalička
   Hrubčice
   Laškov
   Olšany u Prostějova
   Drahanovice
   Keltská svatyně
   lázně Skalka
   Drahanovice
   Jednov
   socha sv. Anny
   evangelický kostel
   Obecní muzeum
   boží muka
   socha anděla
   kostel sv. Urbana
   kaple Panny Marie
   hasičské muzeum
   studánka U Oběšence
   kaple sv. Floriána
   kostel sv. Jiljí
   parní pila a mlýn
   kaple sv. Floriána
   Na Skalách
   Kruhovský mlýn
   hrádek Lipová
   Náměšť na Hané
   Rozstání
   sousoší Piety
   kaple
   kaple sv. Rosalie
   vodní mlýn
   kaple sv. Floriána
   Drysice
   Melice
   kaple sv. Josefa
   Želeč
   cukrovar
   kaple Panny Marie
   boží muka
   zájezdní hostinec
   kostel Všech svatých
   kaple sv. Floriána
   Dobromilice
   kaple
   boží muka
   kaple sv. Floriána
   kaple
   Krakovec
   most přes Blatu
   kaple Panny Marie
   zvonice s přístavbou
   kostel sv. Jiří
   boží muka
   kaple sv. Anny
   Náměšť na Hané
   Hrdibořické rybníky
   kaple sv. Floriána
   boží muka
   boží muka
   kaple svaté Anny
   Náměšť na Hané
   boží muka
   Doloplazy
   Troyerstein
   Konice
   Ochoz
   kaple Panny Marie
   kamenný most
   kaple Panny Marie
   kostel sv. Leonarda
   kaple sv. Jana a Pavla
   Hlaváčkův kříž
   ústínský žudr
   boží muka
   Stagnov
   Víceměřice
   boží muka
   kostel sv. Vavřince
   kaple sv. Floriána
   Kuchlov
   boží muka
   Dřevnovice
   Kojál
   kaple sv. Floriána
   boží muka
   kaple sv. Bartoloměje
   Hamlíkov
   boží muka
   zvonice
   biokoridor Skřípov
   Ruprechtov
   zvonice
   došková chalupa
   kostel sv. Václava
   fort XIII
   mariánský sloup
   zvonice
   kostel sv. Martina
   Mořice
   Mořice
   bunkry
   fort XV
   Vrchoslavice
   krematorium
   židovský hřbitov
  Kontaktní informace
  Zámek Plumlov
  Tel: +420 582 331 196; +420 774 302 167
  http://www.plumlov-zamek.cz/
  kastelan@zamek-plumlov.cz
  Základní informace místa
  ID místa: 614
  Typ místa: zámek
  Podkategorie: původní hrad
  Stav místa: zachovalý
  Přístupnost: v návštěvních hodinách
  Uveřejněno: 26.3.2006
  Pokud se Vám vložené informace nelíbí nebo jste nalezli chybu, je možné ji opravit.
  Upravit, vložit informace

  A další podobné

  Články

  Krásné odpoledne s procházkou a bruslením ve Veltrusském parku

  Cestování

  Pokud hledáte neopakovatelnou volnočasovou aktivitu na půlden, můžete si zaskočit zabruslit do parku ve Veltrusích. Na umělém kanále Mlýnského potoka je možné kromě bruslení trénovat hokej případně se po místních pláních proběhnout na běžkách.

  Šumava v zimě: Modrava a Tříjezerní slať

  Cestování

  Šumava je právem považována za jednu z nejatraktivnějších turistických destinací v České republice – a ani v zimě tomu není jinak! Díky různorodé přírodě a sportovnímu zázemí je vhodná pro celou škálu volnočasových aktivit a nabízí bezpočet výletů ať už pro zdatné horaly, nebo pro rodiny s malými dětmi.

  Bývalý kamenolom Výkleky u Olomouce je jedním z nekrásnějších zatopených lomů České republiky

  Zajímavosti

  Lomy jsou povrchové doly, jež vznikly antropogenní činností člověka, především za účelem získávání stavebních materiálů nebo nerostných surovin. Lomy mají svoji životnost. Dříve či později každému z nich zazvoní zvonec a těžebním pracím je konec. Zmiznou z nich lidé, stroje i zařízení a doly zůstanou opuštěné. Přemýšleli jste někdy nad tím, jaký další osud je čeká?

  Náš lednový výlet na bájný a nevypočitatelný Praděd

  Cestování

  Lidová moudrost říká, že v místech, kde se k nebi vypíná vrchol Pradědu, nachází se jiný svět. O tom, že je to svatá pravda, jsem se před pár dny sama přesvědčila.


  Dítě jako rukojmí ministerstva školství a hygieny - SARS-CoV-2

  Ostatní

  Také jste to zažili? Ve školce chtějí při vstupu výsledek testu, který Vám zaslala Hygienická stanice. Než vstoupíte na práh školky si myslíte že je vše v pořádku, jenže pravá ruka neví co dělá levá.

  Úchvatné přírodní scenérie, historické skvosty a milí lidé. Olomoucký kraj nabídne pro každého něco

  Cestování

  Výčet zajímavých míst je téměř nekonečný. Samotná metropole Hané – město Olomouc, všemi milovaná olomoucká zoologická zahrada na Svatém Kopečku, krásná příroda Jeseníků, hrady, zámky, krasové oblasti i nejhlubší propast v ČR. Nezáleží na tom, zda jste milovníci hor, cykloturistiky nebo historických a přírodních památek, Olomoucký kraj dokáže uspokojit i ty nejnáročnější návštěvníky.


  reklama