Raně barokní zámek (s pozůstatky hradu na nádvoří) vystavěn za Lichtenštejnů. Mělo jít o čtyřkřídlou stavbu, pro nedostatek financí ale vzniklo jen jedno nedokončené křídlo (úzké a 35 m vysoké). Po ničivé vichřici v r. 1801 měl být zbořen.
Hlavní obrázek místa
Zámek Plumlov
© František Kinař, 08/2014
Zámek se nachází nedaleko náměstí v Plumlově. Po původním hradu zbyly pouze zbytky zdí na skalnatém masivu u rybníka. Jsou zde vidět i zbylé hradby.
Radmila Chalupová, 8.1. 2006
turistické

Městečko Plumlov je vzdálené 8 km západně od města Prostějova. Leží v kopcovitém terénu na rozhraní Drahanské vrchoviny a Hané. Dostupnost je autobusy z Prostějova. Plumlov je střediskem rekreační oblasti "Plumlovská přehrada", Na zámku jsou expozice Vítězná křídla – letectví za 2.světové války, církevní ornáty, obrazy, sádrové masky, řezbářské plastiky, historie zámku a hradu, kočáry, miniatury kostelních zvonů, fotografie Jana Pospíšila a betlém města Prostějova. Rovněž je zde možno zakoupit různé suvenýry, pohlednice, rytiny, publikace a keramické výrobky. Zámecké interiéry slouží také k pořádání koncertů a divadelních představení.

Pavel Vítek, 26.3. 2006

historie

Zámek Plumlov

Hrad Plumlov vznikl ve 2. polovině 13. století. Koncem 14. století jej koupili páni z Kravař a po roce 1466, kdy vymřeli po meči, přešel hrad na Heralta z Kunštátu, po něm na Vratislava z Pernštejna. Začátkem 16. století byl hrad přestavěn v renesanční zámek. Pernštejnové však v té době budovali novou rezidenci v Prostějově a Plumlov zanedbávali. Úpadek dovršil požár roku 1586. Až další majitel Karel z Lichtenštejna zahájil rekonstrukci zámku. Vybudoval arkády na nádvoří a obnovil opevňovací systém. V roce 1619 vyplenilo sídlo stavovské vojsko a za třicetileté války je dobyli, vypálili a pobořili Švédové. Po skončení války byl zámek jen provizorně opraven a nakonec v letech 1801 - 1805 zbořen. Zachovalo se z něj několik základových zdí na skalce uprostřed nádvoří dnešního nového zámku. Tento nový zámek začal stavět v letech 1680 - 1685 Jan Adam z Lichtenštejna v sousedství původního zámku.…  číst dále

20.10. 2003

Další texty historie
pověsti

O zkáze plumlovského hradu

V dávných dobách žil na Plumlově statný a sličný rytíř, kterému při narození sudičky přisoudily velkou válečnickou moc a nezranitelnost. Žádná zbraň mimo praku mu nemohla ublížit. V dospělosti byl oslavovaným válečníkem a jeho úspěchy mu vynesly slávu po celém kraji. Ale v manželství rytíř nebyl šťasten. Měl ženu hrdou a sobeckou, která svými výbuchy hněvu vnášela do jeho života neklid. Není tedy divu, že rytíř často unikal do podhradí, kde se mu volně dýchalo. Při jedné své vyjížďce spatřil v kovárně dívčinu sličnou a veselou, do které se na první pohled zamiloval a také ona tento cit opětovala. Je samozřejmé, že se o této lásce brzy dozvěděla rytířova žena a přísahala svému muži pomstu. Jak mu ale ublížit, když byl téměř nezranitelný? V té době se vrátil z vojny dívčin bratr, který byl vynikající prakéř. K tomu se rytířova žena vypravila s výzvou, aby ztrestal hanbu své sestry. Za několik dnů se rytíř díval…  číst dále

Josef Pálka http://www.plumlov.wz.cz (Děkuji za svolení. JC), 20.10. 2003

Další texty pověsti
okruhy, vstupné

Dospělí 30,- Kč děti, držitelé průkazů ZTP 20,- Kč děti do 1 metru výšky mají vstup zdarma.

27.3. 2006

pověsti

O tom, jak vznikl přídomek pánů z Kravař.

Podle pověstí byl prapředkem rodu jistý zápasník, jménem Saul. Přestože byl menší postavy, dokázal se postavit i velikému protivníku. Jednou svého soupeře při zápase před panovníkem strhl oratným chvatem na zem, pak mu jedním škubnutím utrhl knír a nabodl ho na šíp. Pak jej podal panovníkovi, který souboji přihlížel. Král Saula povýšil do šlechtického stavu a do znaku mu udělil tento šíp s knírem a nazval ho odřivousem. Ve skutečnosti se však jedná o zavinutou střelu - šíp omotaný kusem látky namočeným smolou na zapálení. Druhá pověst o původu pánů z Kravař je méně úctivá a spíše pravdivější. Jejich dávný předek prý byl pouhý pasák krav. Jednou prý pasák zachránil dceru knížete před hrozným medvědem, a z vděčnosti pasáka povýšil otec na rytíře od krav, pána Kravaře. Rod z Kravař pocházel z Opavska a postupně získal nejen Plumlov, ale i obrovské majetky po celé Moravě.

IvoR 08/2006 Podle knihy Tajnosti Moravských hradů a zámků 1.díl-J.Bauer2004, 3.8. 2006

Další texty pověsti

Půdorys místa

půdorys dnešní situace, černě zbytky jádra, šrafovaně pozdně gotické předhradí
© Miroslav Plaček: Ilustrovaná encyklopedie moravských hradů, hrádků a tvrzí; Libri; Praha 2001
Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek
Olomoucký kraj,  Prostějov  (PT), Plumlov

Místa v okolí

 Podhradský mlýn
 kaple v parku
 pivovar
 boží muka
 Čubernice
 Zlechovský mlýn
 boží muka
 Loupežník
 Plumlovská přehrada
 Žárovice
 Lhotka
 Krumsín
 Stichovická kaple
 boží muka
 starý hřbitov
 panský dvůr
 socha sv. Floriána
 Gloše
 kostel sv. Václava
 boží muka
 Ohrozim
 Osina
 Toufarův mlýn
 boží muka
 boží muka
 Ševčíkův mlýn
 zvonice
 Kloboučky
 boží muka
 boží muka
 Seloutky
 boží muka
 Čechovice
 kaple sv. Anny
 kostel sv. Floriána
 kaplička Panny Marie
 kaple sv. Anny
 Oberská vrata
 kostel sv. Josefa
 boží muka
 kaple
 Vícov
 pomník
 Určice
 Určice
 Mitrov
 Městisko
 Bílovice
 kaple sv. Floriána
 Bílovice - žudr
 Smilův hrad
 Biskoupka
 socha sv. Floriána
 kaple sv. Anny
 Křéba
 Křelová Lhota
 Spálený kopec
 kaplička Panny Marie
 Lidová hvězdárna
 Ptení
 kaple sv. Anny
 kostel sv. Martina
 Starý Plumlov
 Myslejovice
 kaplička
 kaple Na Zábraní
 radnice
 kaple Panny Marie
 Kostelec na Hané
 sýpka
 kaple sv. Floriána
 Městská knihovna
 sokolovna
 socha T. G. Masaryka
 vila Neherových
 Bratrská škola
 Nový dům
 Knížecí dům
 červený kříž
 Černý dvůr
 Betlém
 dům U Goliáše
 nová radnice
 Prostějov
 Prostějov
 Součkův dům
 dům U měsíčka
 Bílovice
 stará radnice
 Smetanovy sady
 Dětkovice
 židovský hřbitov
 městské hradby
 kaple sv. Floriána
 Plachý mlýn
 socha sv. Libora
 kaple sv. Anny
 Nová synagoga
 městský hřbitov
 Národní dům
 židovský hřbitov
 Dětkovice
 kaplička Panny Marie
 Bernovský mlýn
 Prostějov
 socha oráče
 vodní mlýn a olejna
 boží muka
 Kováříkova vila
 Stařechovice
 Zámeček
 kaplička
 cukrovar
 automobilka Wikov
 Čelechovice na Hané
 Na Pohodlí
 boží muka
 boží muka
 Hluchov
 Čertův hrádek
 kaplička
 kaple sv. Martina
 Akciový pivovar
 zvonice
 kaple sv. Anny
 kostel sv. Kunhuty
 Na skále
 Ptenský Dvorek
 Kopaniny
 Držovice
 Oděvní průmysl
 Státní lom
 sousoší Piety
 Věžka
 kaple sv. Josefa
 Staré Hradisko
 kaple sv. Floriána
 Čechy pod Kosířem
 fara
 Arboretum Vrahovice
 Muzeum kočárů
 Hasičské muzeum
 rozhledna Kopaninka
 kaple sv. Floriána
 Rakůsky
 Velký Kosíř
 Varhany
 Vrahovice
 zvonice sv. Floriána
 Malé Hradisko
 kaple sv. Bartoloměje
 Hraza
 Gabrielov
 socha sv. Floriána
 Malé Hradisko
 boží muka
 kaple Panny Marie
 Stražisko
 kaple sv. Barbory
 boží muka
 Přemyslovice
 kostel sv. Vavřince
 Výšovice
 Vilová kolonie
 kaple sv. Floriána
 kaplička
 zvonice
 socha selky
 minerální pramen
 kaple Panny Marie
 partyzánský bunkr
 kaple sv. Jana a Pavla
 kaple sv. Otýlie
 kaple sv. Václava
 Přemyslovice
 kaple
 Ferdinandsko
 socha Panny Marie
 Vřesovice
 kaple sv. Martina
 zvonice
 kaple sv. Floriána
 cukrovar
 kříž u Čechůvek
 Přemyslovice
 Nebeský rybník
 Štátula
 Brodek u Prostějova
 křížek
 Dubový kopec
 fara
 zvonice
 vysílač Předina
 lázně
 Kralice na Hané
 kaple sv. Floriána
 Hrázný mlýn
 Kralice na Hané
 kaple sv. Prokopa
 kostel sv. Prokopa
 socha sv. Floriána
 kaple sv. Víta
 pramen sv. Jiří
 pramen sv. Václava
 muzeum U veterána
 Lázně Slatinice
 boží muka
 pramen sv. Víta
 kaple sv. Anny
 Suchdol
 boží muka
 Lusthaus
 boží muka
 Ludéřov
 kaple sv. Barbory
 socha sv. Floriána
 zvonice sv. Václava
 boží muka
 Skalička
 Hrubčice
 Laškov
 Olšany u Prostějova
 Drahanovice
 Keltská svatyně
 lázně Skalka
 Drahanovice
 Jednov
 socha sv. Anny
 evangelický kostel
 Obecní muzeum
 boží muka
 socha anděla
 kostel sv. Urbana
 kaple Panny Marie
 hasičské muzeum
 studánka U Oběšence
 kaple sv. Floriána
 kostel sv. Jiljí
 parní pila a mlýn
 kaple sv. Floriána
 Na Skalách
 Kruhovský mlýn
 hrádek Lipová
 Náměšť na Hané
 Rozstání
 sousoší Piety
 kaple
 kaple sv. Rosalie
 vodní mlýn
 kaple sv. Floriána
 Drysice
 Melice
 kaple sv. Josefa
 Želeč
 cukrovar
 kaple Panny Marie
 boží muka
 zájezdní hostinec
 kostel Všech svatých
 kaple sv. Floriána
 Dobromilice
 kaple
 boží muka
 kaple sv. Floriána
 kaple
 Krakovec
 most přes Blatu
 kaple Panny Marie
 zvonice s přístavbou
 kostel sv. Jiří
 boží muka
 kaple sv. Anny
 Náměšť na Hané
 Hrdibořické rybníky
 kaple sv. Floriána
 boží muka
 boží muka
 kaple svaté Anny
 Náměšť na Hané
 boží muka
 Doloplazy
 Troyerstein
 Konice
 Ochoz
 kaple Panny Marie
 kamenný most
 kaple Panny Marie
 kostel sv. Leonarda
 kaple sv. Jana a Pavla
 Hlaváčkův kříž
 ústínský žudr
 boží muka
 Stagnov
 Víceměřice
 boží muka
 kostel sv. Vavřince
 kaple sv. Floriána
 Kuchlov
 boží muka
 Dřevnovice
 Kojál
 kaple sv. Floriána
 boží muka
 kaple sv. Bartoloměje
 Hamlíkov
 boží muka
 zvonice
 biokoridor Skřípov
 Ruprechtov
 zvonice
 došková chalupa
 kostel sv. Václava
 fort XIII
 mariánský sloup
 zvonice
 kostel sv. Martina
 Mořice
 Mořice
 bunkry
 fort XV
 Vrchoslavice
 krematorium
 židovský hřbitov
Kontaktní informace
Zámek Plumlov
Tel: +420 582 331 196; +420 774 302 167
http://www.plumlov-zamek.cz/
kastelan@zamek-plumlov.cz
Základní informace místa
ID místa: 614
Typ místa: zámek
Podkategorie: původní hrad
Stav místa: zachovalý
Přístupnost: v návštěvních hodinách
Uveřejněno: 26.3.2006
Pokud se Vám vložené informace nelíbí nebo jste nalezli chybu, je možné ji opravit.
Upravit, vložit informace

A další podobná místa

Články

Výlet za triobity do starého lomu Požáry v Praze - Řeporyjích

Cestování

Nevíte kam se vrtnout v sobotní nebo nedělní odpoledne? Prozkoumejte národní přírodní památku Požáry, která má ze stratigrafického hlediska světový význam. Vstup do areálu je volný.

Pláže na ostrově CRES, které jsou dostupné autem nebo pěšky

Cestování

Na Chorvatském ostrově CRES je bezpočet nádherných pláží. Některé jsou dostupné autem, některé jen lodí. Navštívili jsme ty které jsou dostupné autem z pevniny a zjistili jejich přednosti a nedostatky. Jako výchozí bod bylo pro nás město Cres.

Co se dělo v Irsku v době Vikingů od 9. až do 12. stol.

Historie

Současná irská literatura nabízí spoustu zajímavých úlomků z historie země v době Vikingů, tedy v 9. až 12. stol. Informace jsou ale často velmi nesourodé. Následující článek se proto pokouší dát dohromady souvislý příběh o událostech v Irsku z této doby.

Pohádkovému Jičínu předcházela jedna z největších katastrof 17. století

Hrady a zámky

Kdo by neznal hlavní město pohádek, Jičín! Město nacházející se v ráji, tedy v tom Českém ráji. Žil zde loupežník Rumcajs se svou rodinou. Tyto pohádkové postavičky milovaly celé generace nejen dětí a v městě Jičíně na ně narazíte téměř na každém kroku.

Pěšky po Hadriánově zdi na severu Anglie

Cestování

Velká čínská zeď je přece jen trochu daleko, zato ta anglická je o hodně blíž. Také je o 8642 km kratší, což je úleva. Takže můžeme vyrazit a klidně ji celou projít, když jsme si to takhle zkrátili.

Enclos paroissial - unikát z konce světa

Cestování

Bretaň, magická „Malá Británie“, opředená keltskými legendami, plná megalitických památek i úchvatných přírodních scenerií, toho má návštěvníkům opravdu hodně co nabídnout. Jeden pozoruhodný architektonický prvek – enclos paroissial (ohrazené farní areály) – však naleznete jen zde, v oblasti Finistère, tedy na konci světa.

reklama