Jihozápadně od Krumsína leží rybník Osina, kde stávala středověká vesnice stejného jména. Vznik ani zánik vesnice není přesně znám. Jediná zmínka je z roku 1590. V roce 1986 místo lokalizoval archeolog J. Šrot.
Tam se chci podívat
Hlavní obrázek místa
Někde zde v tomto prostoru stávala středověká vesnice Osina
© Ivo Rozehnal 05/2019
Asi 1 km jihozápadně od obce Krumsín, při hranici vojenského újezdu Březina, najdeme protáhlé lesní údolí potoka s názvem Osina. Při příjezdové cestě je vidět velký rybník, který nese stejný název. U něho se nalézá samota. V prostorách louky před rybníkem se nacházela v době středověku stejnojmenná vesnice. Jedinou písemnou zmínku máme z urbáře Plumlovského panství z roku 1590. I zde však písemnost zachycuje pouze louku v místě vesnice u rybníka Osiny, náležící ke statku Krumsín. Archeolog J. Šrot v roce 1986 místo lokalizoval, ale stále neznáme dobu založení, podobu vesnice a ani přesnou příčinu zániku.
Rozehnal Ivo, 19.5. 2019
    Olomoucký kraj,  Prostějov  (PT), Krumsín

    Místa v okolí

    Parse error: syntax error, unexpected 'isset' (T_ISSET), expecting '(' in /var/www/hrady/class/class.mistaokoli.php on line 30