Pomník postavený na paměť bitvy u Tovačova za prusko-rakouské války, ke které zde došlo 15.7.1866 v prostoru lesíka Bažantnice od 9 do 11 hod. Na čelní straně je 288 jmen padlých vojáků, dnes však obtížně čitelných. Původní oplocení se nedochovalo.
Hlavní obrázek místa
Mohyla bitvy u Tovačova
© Ivo Rozehnal, 09/2011
Graficke pismenko Mohyla bitvy u Tovačova za prusko-rakouské války r. 1866, leží při silnici směrem na Olomouc, západně od Hradeckého rybníka. Jedná se o stavbu s mramorovými deskami. Na čelní straně je napsáno 288 jmen padlých vojáků, dnes však obtížně čitelných.
Ivo Rozehnal, 19.8. 2007

  historie

  Bitva u Tovačova vypukla 15.7.1866 v prostoru lesíka Bažantnice. Od 9 do 11 hod dopoledne se tu střetly 71. pěší rakouský pluk a 44. pruský pluk. Bitva skončila porážkou rakouských vojsk a ústupem k Přerovu. Po bitvě Prusové vystavili v Prostějově 17 děl, které každé táhlo šest koní. Zajímavostí je, že vyfocené trofeje jsou nejstaršími fotografiemi Prostějova. V bitvě u Tovačova padlo na 300 vojáků. O porážce Rakušanů u Tovačova rozhodla hlavně

  Ivo Rozehnal - podle PV Týden 9.10.2006, 17.10. 2007
  další památky na bitvu v okolí Tovačova
  V těsné blízkosti mohyly padlých se nachází samostatný pomník hauptmanna Emanuela Souczka (hranolový sokl s jehlancovitým nástavcem o celkové výšce 187 cm) a hladký 1,7 m vysoký železný kříž na kamenné kostce. Jihozápadně od mohyly v blízkosti lesa Bažantnice při polní cestě do Klopotovic stojí jehlancovitý pomník 109 padlým vojínům s nápisem v češtině a němčině „Zde v Pánu / odpočívá / 108 rakouských / a jeden pruský / vojín / padli v bitvě /

  Zany podle F. Chlupík, Obnova identifikace nemovitých kulturních památek a její dopady na poznání a ochranu vybraných památek prusko-rakouské války r. 1866 na Přerovsku, sborník NPÚ-ÚOP Olomouc 2007, Olomouc 2008, 5.6. 2010

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Turistické mapy KČT 1:50 000

  Edice KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ, zpracoval vojenský kartografický ústav Harmanec

  Shocart turistické 1:50 000

  Turistické mapy Shocart 1:50 000.

  Cykloturistické mapy, Kartografie

  Mapy v měřítku 1:70 000, ve formátu 105x220mm

  Turistické mapy 1:100 000, Kartogradie

  Edice Kartografie
  pomník, památník
  zachovalý
  volně přístupno
  Česká republika
  Olomoucký kraj
   Přerov  (PR)
  Tovačov