Novogotický kostel vznikl přestavbou gotického kostela (středověké jádro). R. 1605 byl pův. kostel renesančně upraven. R. 1643 byl zpustošen Švédy, opraven r. 1661. V l. 1859-62 novogoticky přestavěn (V. Vodička). V interiéru socha Madony z 15. stol., náhrobníky ze 16. stol. Zvony z l.1526 a 1547.
Hlavní obrázek místa
© František Kinař, 08/2013
Kostel je přibližně orientovanou podélnou jednolodní stavbou s mírně odsazeným, polygonálně ukončeným presbytářem. K severní straně presbytáře přiléhá čtyřboká sakristie, loď má na bocích čtyřboké, stejně vysoké kaple, které vytvářejí s lodí půdorys latinského kříže. V ose západního průčelí je hranolová věž s bočními útvary kaple a schodiště. Presbytář a další (jv. nároží lodi, nároží bočních kaplí, věže a jejích bočních útvarů) podpírají novogoticky tvarované pilíře. Na jednom z nich, u presbytáře, je barokní pamětní deska s nápisem o získání patronátu kostela premonstráty na Hradisku u Olomouce r. 1326. Kostel má hladké fasády, okna jsou s lomeným záklenkem, v sakristii obdélná. Nad vstupem do sakristie je druhotně osazena pamětní deska s letopočtem 1605 a s reliéfními znaky hradiského kláštera, hradiského opata Jiřího z Pavorinu a cholinského faráře Tomáše Schillera. Hlavní vstup do kostela vede podvěžím, loď je zaklenuta krátkým úsekem valené klenby s výsečemi a dvěma poli křížové klenby mezi pasy, presbytář je zaklenut jedním polem křížové žebrové klenby s lunetovým závěrem. Do sakristie vede sedlový portál (novogotický?), sakristie je zaklenuta valeně s dotýkajícími se výsečemi. Vítězný oblouk je lomený, se zkosenými hranami zakončenými projmutým splávkem, v západní části lodi je novogotická hudební kruchta. Boční kaple mají křížovou klenbu rychlého sledu. Zařízení kostela je novogotické z roku 1864 se staršími solitéry - na hlavním oltáři je dřevořezba Madony s dítětem z 2. čtvrtiny 15. stol., ze 16. století pochází řada cenných náhrobních kamenů - figurální náhrobníky Jana Procka ze Zástřizl a na Haňovicích z r. 1583, jeho manželky Alžběty Šternové z r. 1587, Jana Zoubka ze Zdětína a na Chudobíně se synem z r. 1585, jeho manželky Anny Okrouhlické z Knínic s dcerou Eliškou z r. 1585,…  číst dále
E.H. podle B. Samek a kol.: Umělecké památky Moravy a Slezska 1., Academia 1994, 16.11. 2013
historie

Obec se prvně připomíná r. 1141 v majetku olomoucké kapituly. Kostel Nanebevzetí Panny Marie vznikl přestavbou staršího gotického kostela, zasvěceného sv. Anně - zachováno středověké jádro (zdivo hlavní a příčné lodi, presbytáře). Dříve plochostropý presbytář byl zaklenut koncem 15. nebo poč. 16. století, roku 1605 byl kostel renesančně upraven - byla zaklenuta loď kostela (část dnešní klenby u vítězného oblouku), byla přistavěna sakristie a tzv. německá kaple sv. Anny, která se ale bohužel nedochovala (zbořena r. 1857). Od roku 1637 se ze širokého okolí konaly ke kostelu pouti k údajně zázračné soše Panny Marie Cholinské. V době třicetileté války byl r. 1643 kostel zpustošen švédskými vojsky, roku 1661 byly provedeny jen nejnutnější opravy. V letech 1859 - 1862 byl kostel novogoticky přestavěn (stavitel Vincenc Vodička). Při přestavbě byla nově zaklenuta loď, přistavěna boční kaple a věž s kaplovým a schodišťovým útvarem po bocích,…  číst dále

E.H. podle B. Samek a kol.: Umělecké památky Moravy a Slezska 1., Academia 1994; http://ado.cz/poutni/cholina/cholina.htm; http://monumnet.npu.cz, 16.11. 2013

Olomoucký kraj,  Olomouc  (OL), Cholina

Místa v okolí

 Cholina
 Hanácké muzeum
 boží muka
 studánka Svatá voda
 sušárna chmele
 kaple
 Haňovice
 kaple sv. Isidora
 Dubčany
 povodňové zídky
 Chudobín
 Lysov
 kaple sv. Floriána
 výklenková kaple
 boží muka
 kaple sv. Martina
 Vilémov
 kaple sv. Anny
 kostel sv. Kateřiny
 smírčí kříž
 kaple sv. Josefa
 Unčovice
 socha Ecce Homo
 sloup s Pietou
 Senice na Hané
 Švédská deska
 socha sv. Jiljí
 boží muka
 boží muka
 Nový Dvůr
 městské opevnění
 morový sloup
 radnice
 Šargounský mlýn
 vodní elektrárna
 Husův sbor
 Sochův dům
 Langův dům
 kostel sv. Marka
 kaple sv. Jiří
 kostel sv. Martina
 kaple sv. Josefa
 Svatojánský most
 trojiční sloup
 Mladečské jeskyně
 boží muka
 kaple sv. Víta
 boží muka
 zvonice
 Čertův most
 Náklo
 hrobka rodu Kinských
 kostel sv. Kunhuty
 zaniklá kaple
 socha sv. Floriána
 kostel sv. Jiří
 Náklo
 jeskyně Podkova
 Náměšť na Hané
 boží muka
 Rytířská síň
 pískovna
 boží muka
 Náměšť na Hané
 boží muka
 Loučany
 Náměšť na Hané
 boží muka
 žudr
 Hanácké skanzen
 Nové Zámky
 Bohuslavice
 žudr
 boží muka
 kaple
 Bílá Lhota
 dřevěná zvonička
 Bílá Lhota
 arboretum
 Náměšť na Hané
 Krakovec
 kostel sv. Alfonse
 Červenka
 kaple
 kaple Panny Marie
 boží muka
 boží muka
 Řimice
 Gorazdův dům
 kaple Panny Marie
 Vápenka
 Keltská svatyně
 kaple
 Červená Lhota
 Ludéřov
 kaple sv. Barbory
 Laškov
 kaple sv. Floriána
 kaple Panny Marie
 Kruhovský mlýn
 boží muka
 evangelický kostel
 Raková
 Skrbeň
 Drahanovice
 Drahanovice
 větrný mlýn
 boží muka
 Pilávka
 Starý mlýn
 Skrbeň
 kostel sv. Floriána
 boží muka
 kaple sv. Josefa
 Dubový kopec
 kaple sv. Václava
 Lusthaus
 kostel sv. Josefa
 Špránek
 Nebeský rybník
 kostel sv. Václava
 Podolí
 Pňovice
 smírčí kříž
 kaplička
 Doubravice
 boží muka
 kovárna
 pumpa Jáji a Páji
 fort XVIII
 Odrážkův mlýn
 Lázně Slatinice
 muzeum U veterána
 ústínský žudr
 kamenný most
 boží muka
 pramen sv. Jiří
 kaple sv. Jana a Pavla
 Ochoz
 pramen sv. Víta
 pramen sv. Václava
 Gabrielov
 zvonice s přístavbou
 kaple sv. Anny
 Průchodnice
 židovský hřbitov
 kaple Panny Marie
 kaple sv. Josefa
 kaple sv. Floriána
 Muzeum kočárů
 Hasičské muzeum
 Moravičany
 Stavenice
 fort XIX
 fara
 Přemyslovice
 Čechy pod Kosířem
 boží muka
 kostel sv. Mikuláše
 fort XVII
 boží muka
 Horka
 kaple sv. Josefa
 kostel sv. Jiří
 Velký Kosíř
 kostel sv. Jiljí
 lesovna
 Věžka
 Ponikev
 boží muka
 historický areál
 kostel sv. Gotharda
 venkovská usedlost
 Bouzov
 Březsko
 Žerotín
 Želechovice
 kaple sv. Jana a Pavla
 koželužna
 kaple sv. Anny
 kaple sv. Floriána
 boží muka
 kaple sv. Marty
 pieta
 kostel sv. Prokopa
 kaple sv. Floriána
 smírčí kříž
 socha anděla
 vodní panský mlýn
 synagoga
 radnice
 kaple sv. Josefa
 kostel sv. Barbory
 kaple sv. Floriána
 Přemyslovice
 Varhany
 kaple sv. Martina
 fort XX
 Husův sbor
 vodní mlýn
 kostel sv. Vavřince
 panský mlýn
 kaple sv. Floriána
 Obersko
 kaple sv. Barbory
 Šatlava
 Hluchov
 muzeum U Vodní branky
 Muzeum baroka
 měšťanské domy
 městské opevnění
 mariánský sloup
 kašna s orlem
 Neptunova kašna
 Přemyslovice
 radnice
 kostel sv. Leonarda
 Konice
 kaple Panny Marie
 Žádlovice
 kaple Panny Marie
 pomník Josefa II.
 kaple sv. Rodiny
 fort XV
 Stařechovice
 střelnice
 krematorium
 kostel sv. Libora
 kaple sv. Rocha
 Státní lom
 Jesenec
 fara
 kaple sv. Floriána
 Lechovice
 židovský hřbitov
 kaple sv. Marka
 kamenný kříž
 kaple sv. Isidora
 Hrázný mlýn
 kostel sv. Floriána
 hřebčín Murhof
 Zámeček
 Bílovice
 kaple sv. Linharta
 zvonice
 kaple Panny Marie
 fort Galgenberg
 Stražisko
 Vilová kolonie
 Olšany u Prostějova
 fort XIII
 kaplička
 Ptenský Dvorek
 fort XXII Lazecký
 kostel sv. Stanislava
 mariánský sloup
 červený kříž
 Zámeček
 Obecní muzeum
 studánka U Oběšence
 městské opevnění
 Mohelnice
 kaple sv. Rosalie
 kašna Hygie
 fort Tafelberg
 Pekařský dům
 Bernovský mlýn
 socha sv. Anny
 hasičské muzeum
 Litovelská brána
 Pöttingeum
 Husův sbor
 parní pila a mlýn
 vila Otto Zweiga
 Salmův palác
 Merkurova kašna
 Suchdol
 kaple M. Jana Husa
 Moravské divadlo
 Arionova kašna
 Herkulova kašna
 Edelmannův palác
 Petrášův palác
 kaple sv. Anny
 kostel sv. Mořice
 radnice
 boží muka
 vila Wilhelma Briesse
 boží muka
 Krajinská lékárna
 olomoucké podzemí
 synagoga
 dům U Černého koně
 Caesarova kašna
 Terezská brána
 dům U Zlatého jelena
 kaple sv. Markéty
 Jupiterova kašna
 Neptunova kašna
 Masné krámy
 Hauenschildův palác
 Kamenný mlýn
 vila Hanse Passingera
 křížová cesta
 Smetanovy sady
 Mladějovická lípa
 kostel sv. Ondřeje
 sousoší Piety
 Jednov
 most přes Blatu
 Podolí
 kaple sv. Šebestiána
 kaple
 kostel Všech svatých
 boží muka
 Nové Sady-Povel
 boží muka
 fort XI
 Líšnice (Leštnice)
 boží muka
 boží muka
 kaple Panny Marie
 kaple sv. Jana a Pavla
 kaple sv. Martina
 Kožušany
 boží muka
 kaple sv. Markéty
 kostel sv. Kunhuty
 socha sv. Linharta
 kaple
 hrádek Lipová
 boží muka
 Mírov
Kontaktní informace
Římskokatolická farnost Cholina
783 22 Cholina 34
Tel: 731 621 168
http://www.ado.cz/farnost/1197/470
facholina@ado.cz
Základní informace místa
ID místa: 11355
Typ místa: sakrální památky
Podkategorie: kostel, chrám
Stav místa: zachovalý
Přístupnost: příležitostně
Uveřejněno: 16.11.2013
Pokud se Vám vložené informace nelíbí nebo jste nalezli chybu, je možné ji opravit.
Upravit, vložit informace

A další podobná místa

Články

Pohádkovému Jičínu předcházela jedna z největších katastrof 17. století

Hrady a zámky

Kdo by neznal hlavní město pohádek, Jičín! Město nacházející se v ráji, tedy v tom Českém ráji. Žil zde loupežník Rumcajs se svou rodinou. Tyto pohádkové postavičky milovaly celé generace nejen dětí a v městě Jičíně na ně narazíte téměř na každém kroku.

Pěšky po Hadriánově zdi na severu Anglie

Cestování

Velká čínská zeď je přece jen trochu daleko, zato ta anglická je o hodně blíž. Také je o 8642 km kratší, což je úleva. Takže můžeme vyrazit a klidně ji celou projít, když jsme si to takhle zkrátili.

Enclos paroissial - unikát z konce světa

Cestování

Bretaň, magická „Malá Británie“, opředená keltskými legendami, plná megalitických památek i úchvatných přírodních scenerií, toho má návštěvníkům opravdu hodně co nabídnout. Jeden pozoruhodný architektonický prvek – enclos paroissial (ohrazené farní areály) – však naleznete jen zde, v oblasti Finistère, tedy na konci světa.

Čertovy hlavy – tváře vytesané do horniny – druhé největší na světě

Zajímavosti

Středočeská obec Želízy je tak malá, že nebýt jedné skutečnosti, určitě byste ji přehlídli. Nachází se ve Středočeském kraji v okrese Mělník. Nad touto vesničkou se klene borový les, z nějž se již téměř 180 let dívají do kraje dvě obří hlavy čertů. A když říkám obří, myslím opravdu obří. Velikost těchto pískovcových reliéfů překonala pouze jediná skulptura světa, a to sousoší čtyř amerických prezidentů v Jižní Dakotě.

Podzemní jezero a ocelové dveře pod Troskami

Zajímavosti

Hrad Trosky s sebou nese i svá dodnes neobjevená tajemství. Jedno z nich je legenda o podzemním jezeru ke kterému vede chodba vyhloubená v pískovcové skále tři sta metrů od úpatí kopce, zakončena železnými vraty.

Máme za sebou noc čarodějnic, zvyk, jemuž předcházelo utrpení mnoha nevinných lidí

Zajímavosti

Noc z 30. dubna na 1. května je podle starých pověr nejmagičtější nocí celého kalendářního roku. Je to noc, kdy tajemné síly vládnou neobvykle silnou mocí, před kterou měli lidé odpradávna potřebu se chránit. Tato noc byla už od pohanských dob spojena s řadou rituálů, z nichž nejznámější je pálení čarodějnic – zvyk, který se udržuje dodnes. Jak vlastně vznikla tato tradice a co všechno jí předcházelo?

reklama