Novogotický kostel vznikl přestavbou gotického kostela (středověké jádro). R. 1605 byl pův. kostel renesančně upraven. R. 1643 byl zpustošen Švédy, opraven r. 1661. V l. 1859-62 novogoticky přestavěn (V. Vodička). V interiéru socha Madony z 15. stol., náhrobníky ze 16. stol. Zvony z l.1526 a 1547.
Hlavní obrázek místa
© František Kinař, 08/2013
Kostel je přibližně orientovanou podélnou jednolodní stavbou s mírně odsazeným, polygonálně ukončeným presbytářem. K severní straně presbytáře přiléhá čtyřboká sakristie, loď má na bocích čtyřboké, stejně vysoké kaple, které vytvářejí s lodí půdorys latinského kříže. V ose západního průčelí je hranolová věž s bočními útvary kaple a schodiště. Presbytář a další (jv. nároží lodi, nároží bočních kaplí, věže a jejích bočních útvarů) podpírají novogoticky tvarované pilíře. Na jednom z nich, u presbytáře, je barokní pamětní deska s nápisem o získání patronátu kostela premonstráty na Hradisku u Olomouce r. 1326. Kostel má hladké fasády, okna jsou s lomeným záklenkem, v sakristii obdélná. Nad vstupem do sakristie je druhotně osazena pamětní deska s letopočtem 1605 a s reliéfními znaky hradiského kláštera, hradiského opata Jiřího z Pavorinu a cholinského faráře Tomáše Schillera. Hlavní vstup do kostela vede podvěžím, loď je zaklenuta krátkým úsekem valené klenby s výsečemi a dvěma poli křížové klenby mezi pasy, presbytář je zaklenut jedním polem křížové žebrové klenby s lunetovým závěrem. Do sakristie vede sedlový portál (novogotický?), sakristie je zaklenuta valeně s dotýkajícími se výsečemi. Vítězný oblouk je lomený, se zkosenými hranami zakončenými projmutým splávkem, v západní části lodi je novogotická hudební kruchta. Boční kaple mají křížovou klenbu rychlého sledu. Zařízení kostela je novogotické z roku 1864 se staršími solitéry - na hlavním oltáři je dřevořezba Madony s dítětem z 2. čtvrtiny 15. stol., ze 16. století pochází řada cenných náhrobních kamenů - figurální náhrobníky Jana Procka ze Zástřizl a na Haňovicích z r. 1583, jeho manželky Alžběty Šternové z r. 1587, Jana Zoubka ze Zdětína a na Chudobíně se synem z r. 1585, jeho manželky Anny Okrouhlické z Knínic s dcerou Eliškou z r. 1585,…  číst dále
E.H. podle B. Samek a kol.: Umělecké památky Moravy a Slezska 1., Academia 1994, 16.11. 2013
historie

Obec se prvně připomíná r. 1141 v majetku olomoucké kapituly. Kostel Nanebevzetí Panny Marie vznikl přestavbou staršího gotického kostela, zasvěceného sv. Anně - zachováno středověké jádro (zdivo hlavní a příčné lodi, presbytáře). Dříve plochostropý presbytář byl zaklenut koncem 15. nebo poč. 16. století, roku 1605 byl kostel renesančně upraven - byla zaklenuta loď kostela (část dnešní klenby u vítězného oblouku), byla přistavěna sakristie a tzv. německá kaple sv. Anny, která se ale bohužel nedochovala (zbořena r. 1857). Od roku 1637 se ze širokého okolí konaly ke kostelu pouti k údajně zázračné soše Panny Marie Cholinské. V době třicetileté války byl r. 1643 kostel zpustošen švédskými vojsky, roku 1661 byly provedeny jen nejnutnější opravy. V letech 1859 - 1862 byl kostel novogoticky přestavěn (stavitel Vincenc Vodička). Při přestavbě byla nově zaklenuta loď, přistavěna boční kaple a věž s kaplovým a schodišťovým útvarem po bocích,…  číst dále

E.H. podle B. Samek a kol.: Umělecké památky Moravy a Slezska 1., Academia 1994; http://ado.cz/poutni/cholina/cholina.htm; http://monumnet.npu.cz, 16.11. 2013

Olomoucký kraj,  Olomouc  (OL), Cholina

Místa v okolí

 Cholina
 Hanácké muzeum
 boží muka
 studánka Svatá voda
 sušárna chmele
 kaple
 Haňovice
 kaple sv. Isidora
 Dubčany
 povodňové zídky
 Chudobín
 Lysov
 kaple sv. Floriána
 výklenková kaple
 boží muka
 Vilémov
 kaple sv. Martina
 kostel sv. Kateřiny
 kaple sv. Anny
 smírčí kříž
 kaple sv. Josefa
 Unčovice
 socha Ecce Homo
 Senice na Hané
 sloup s Pietou
 boží muka
 socha sv. Jiljí
 Švédská deska
 městské opevnění
 boží muka
 Nový Dvůr
 Šargounský mlýn
 morový sloup
 radnice
 vodní elektrárna
 Husův sbor
 Sochův dům
 Langův dům
 kostel sv. Marka
 kaple sv. Jiří
 kostel sv. Martina
 kaple sv. Josefa
 Svatojánský most
 Mladečské jeskyně
 trojiční sloup
 boží muka
 kaple sv. Víta
 boží muka
 zvonice
 Čertův most
 Náklo
 socha sv. Floriána
 zaniklá kaple
 hrobka rodu Kinských
 kostel sv. Kunhuty
 boží muka
 jeskyně Podkova
 Náklo
 kostel sv. Jiří
 Náměšť na Hané
 Rytířská síň
 boží muka
 Náměšť na Hané
 Loučany
 Náměšť na Hané
 boží muka
 žudr
 boží muka
 Hanácké skanzen
 Nové Zámky
 Bohuslavice
 žudr
 boží muka
 kaple
 Bílá Lhota
 dřevěná zvonička
 Bílá Lhota
 arboretum
 Náměšť na Hané
 kostel sv. Alfonse
 Červenka
 Krakovec
 Řimice
 kaple
 kaple Panny Marie
 boží muka
 boží muka
 Gorazdův dům
 kaple Panny Marie
 Vápenka
 Keltská svatyně
 kaple
 Červená Lhota
 kaple sv. Barbory
 Ludéřov
 kaple Panny Marie
 Kruhovský mlýn
 kaple sv. Floriána
 Laškov
 evangelický kostel
 boží muka
 Raková
 Skrbeň
 větrný mlýn
 Drahanovice
 Drahanovice
 boží muka
 Pilávka
 Starý mlýn
 kostel sv. Floriána
 Skrbeň
 boží muka
 kaple sv. Josefa
 Dubový kopec
 kaple sv. Václava
 Lusthaus
 kostel sv. Josefa
 Nebeský rybník
 Špránek
 Podolí
 Pňovice
 kostel sv. Václava
 kaplička
 smírčí kříž
 Doubravice
 kovárna
 pumpa Jáji a Páji
 boží muka
 Odrážkův mlýn
 fort XVIII
 Lázně Slatinice
 pramen sv. Jiří
 ústínský žudr
 kamenný most
 boží muka
 muzeum U veterána
 kaple sv. Jana a Pavla
 pramen sv. Víta
 pramen sv. Václava
 Ochoz
 Gabrielov
 Průchodnice
 zvonice s přístavbou
 kaple sv. Anny
 kaple sv. Floriána
 kaple sv. Josefa
 kaple Panny Marie
 židovský hřbitov
 fort XIX
 fara
 Moravičany
 Stavenice
 Muzeum kočárů
 Hasičské muzeum
 boží muka
 Přemyslovice
 Čechy pod Kosířem
 Horka
 kaple sv. Josefa
 boží muka
 kostel sv. Mikuláše
 fort XVII
 Ponikev
 lesovna
 kostel sv. Jiljí
 kostel sv. Jiří
 Věžka
 Velký Kosíř
 historický areál
 kostel sv. Gotharda
 boží muka
 Březsko
 Bouzov
 venkovská usedlost
 kaple sv. Jana a Pavla
 Želechovice
 Žerotín
 kaple sv. Floriána
 boží muka
 kaple sv. Marty
 koželužna
 kaple sv. Anny
 kaple sv. Floriána
 smírčí kříž
 kostel sv. Prokopa
 pieta
 socha anděla
 vodní panský mlýn
 synagoga
 radnice
 kaple sv. Josefa
 kostel sv. Barbory
 kaple sv. Floriána
 Varhany
 kaple sv. Martina
 Přemyslovice
 Husův sbor
 fort XX
 vodní mlýn
 kostel sv. Vavřince
 kaple sv. Floriána
 panský mlýn
 kaple sv. Barbory
 Šatlava
 Obersko
 muzeum U Vodní branky
 Muzeum baroka
 Hluchov
 kostel sv. Leonarda
 kašna s orlem
 Neptunova kašna
 měšťanské domy
 městské opevnění
 Přemyslovice
 radnice
 mariánský sloup
 kaple Panny Marie
 Konice
 kaple Panny Marie
 Žádlovice
 kaple sv. Rodiny
 pomník Josefa II.
 fort XV
 Stařechovice
 střelnice
 kostel sv. Libora
 krematorium
 kaple sv. Floriána
 fara
 kaple sv. Rocha
 Jesenec
 Státní lom
 Lechovice
 židovský hřbitov
 kaple sv. Marka
 kaple sv. Isidora
 kamenný kříž
 Hrázný mlýn
 hřebčín Murhof
 kostel sv. Floriána
 zvonice
 kaple Panny Marie
 Zámeček
 Bílovice
 kaple sv. Linharta
 fort Galgenberg
 Stražisko
 fort XIII
 Olšany u Prostějova
 Vilová kolonie
 kaplička
 Ptenský Dvorek
 fort XXII Lazecký
 kostel sv. Stanislava
 Zámeček
 mariánský sloup
 červený kříž
 Obecní muzeum
 studánka U Oběšence
 Pekařský dům
 kaple sv. Rosalie
 kašna Hygie
 Mohelnice
 fort Tafelberg
 městské opevnění
 Litovelská brána
 Pöttingeum
 hasičské muzeum
 socha sv. Anny
 Bernovský mlýn
 parní pila a mlýn
 Husův sbor
 vila Otto Zweiga
 Suchdol
 kaple M. Jana Husa
 Salmův palác
 Merkurova kašna
 Krajinská lékárna
 boží muka
 boží muka
 Edelmannův palác
 Petrášův palác
 vila Wilhelma Briesse
 kaple sv. Anny
 kostel sv. Mořice
 radnice
 Moravské divadlo
 Arionova kašna
 Herkulova kašna
 kaple sv. Markéty
 dům U Zlatého jelena
 olomoucké podzemí
 Terezská brána
 synagoga
 dům U Černého koně
 Caesarova kašna
 křížová cesta
 Hauenschildův palác
 vila Hanse Passingera
 Jupiterova kašna
 Neptunova kašna
 Masné krámy
 Kamenný mlýn
 Smetanovy sady
 sousoší Piety
 Mladějovická lípa
 kostel sv. Ondřeje
 most přes Blatu
 Jednov
 Podolí
 kaple sv. Šebestiána
 boží muka
 boží muka
 Nové Sady-Povel
 kaple
 kostel Všech svatých
 fort XI
 Líšnice (Leštnice)
 boží muka
 boží muka
 kaple Panny Marie
 kaple sv. Jana a Pavla
 kaple sv. Martina
 Kožušany
 kaple sv. Markéty
 kostel sv. Kunhuty
 socha sv. Linharta
 hrádek Lipová
 boží muka
 Mírov
Kontaktní informace
Římskokatolická farnost Cholina
783 22 Cholina 34
Tel: 731 621 168
http://www.ado.cz/farnost/1197/470
facholina@ado.cz
Základní informace místa
ID místa: 11355
Typ místa: sakrální památky
Podkategorie: kostel, chrám
Stav místa: zachovalý
Přístupnost: příležitostně
Uveřejněno: 16.11.2013
Pokud se Vám vložené informace nelíbí nebo jste nalezli chybu, je možné ji opravit.
Upravit, vložit informace

A další podobná místa

Články

Máme za sebou noc čarodějnic, zvyk, jemuž předcházelo utrpení mnoha nevinných lidí

Zajímavosti

Noc z 30. dubna na 1. května je podle starých pověr nejmagičtější nocí celého kalendářního roku. Je to noc, kdy tajemné síly vládnou neobvykle silnou mocí, před kterou měli lidé odpradávna potřebu se chránit. Tato noc byla už od pohanských dob spojena s řadou rituálů, z nichž nejznámější je pálení čarodějnic – zvyk, který se udržuje dodnes. Jak vlastně vznikla tato tradice a co všechno jí předcházelo?

Výměna elektroinstalace v panelovém domě, dobře si rozmyslete kdy se do ní pustit a na co si dát pozor.

Ostatní

Stará hliníková elektroinstalace v bytech v panelových domech pomalu dosluhuje a nejeden byt již má polovinu nefunkčních zásuvek a blikající světla. Sepsal jsem pro Vás co Vás čeká a jak se na výměnu co nejlépe připravit.

Na skok k Panence do Skoků - díl druhý: v dobách největší slávy

Historie

V předchozím díle jsme opustili Mariánské Skoky ve chvíli, kdy vrchnost rozhodla nahradit kapličku novým kostelem. Vydejte se s námi na další úsek cesty po osudech kdysi slavného, poté opuštěného a dnes opět objevovaného magického místa uprostřed nádherné krajiny Žluticka. Naše dnešní vyprávění začínáme v roce 1736.

Les hortillons d'Amiens - zahradníci na vodě

Cestování

Když jsme se rozhodli při své cestě po severu Francie, Normandii a Bretani zastavit v Amiens, věděli jsme, že nás čeká malebné město s řadou památek, v čele s katedrálou Notre-Dame, největší vrcholně gotickou katedrálou ve Francii. Gotických katedrál jsme cestou viděli mnoho – včetně těch nejslavnějších v Chartres a v Remeši. Amiens nám ale nabídlo něco opravdu překvapivého, co jsme jinde nepotkali – Les hortillonnages d'Amiens.

Zapomenutá Halič a skryté klenoty Dušana Jurkoviče

Cestování

Halič je území s dlouhou a značně komplikovanou historií. Nečekanou stopu v tomto kraji zanechal československý architekt, rodem ze slovenské Myjavy, Dušan Jurkovič (1868 – 1947). Jeho jméno máme spojené s pohádkovými chaloupkami Libušín a Maměnka na Pustevnách a dalšími domy inspirovanými lidovou architekturou. To, že je autorem tří desítek vojenských hřbitovů na polsko–slovenském pomezí není až tak známo.

Než se budete radovat z nové kuchyně, je potřeba se některých věcí vyvarovat

Ostatní

Stěhujete se do nového bytu? Plánujete novou kuchyň a těšíte se až v ní poprvé uvaříte? Máme pro Vás několik tipů na co si dát pozor při jejím plánování a realizaci, aby nová kuchyň nebyla zklamáním.

reklama