Novogotický kostel vznikl přestavbou gotického kostela (středověké jádro). R. 1605 byl pův. kostel renesančně upraven. R. 1643 byl zpustošen Švédy, opraven r. 1661. V l. 1859-62 novogoticky přestavěn (V. Vodička). V interiéru socha Madony z 15. stol., náhrobníky ze 16. stol. Zvony z l.1526 a 1547.
Hlavní obrázek místa
© Luděk Vláčil 06/2015
Kostel je přibližně orientovanou podélnou jednolodní stavbou s mírně odsazeným, polygonálně ukončeným presbytářem. K severní straně presbytáře přiléhá čtyřboká sakristie, loď má na bocích čtyřboké, stejně vysoké kaple, které vytvářejí s lodí půdorys latinského kříže. V ose západního průčelí je hranolová věž s bočními útvary kaple a schodiště. Presbytář a další (jv. nároží lodi, nároží bočních kaplí, věže a jejích bočních útvarů) podpírají novogoticky tvarované pilíře. Na jednom z nich, u presbytáře, je barokní pamětní deska s nápisem o získání patronátu kostela premonstráty na Hradisku u Olomouce r. 1326. Kostel má hladké fasády, okna jsou s lomeným záklenkem, v sakristii obdélná. Nad vstupem do sakristie je druhotně osazena pamětní deska s letopočtem 1605 a s reliéfními znaky hradiského kláštera, hradiského opata Jiřího z Pavorinu a cholinského faráře Tomáše Schillera. Hlavní vstup do kostela vede podvěžím, loď je zaklenuta krátkým úsekem valené klenby s výsečemi a dvěma poli křížové klenby mezi pasy, presbytář je zaklenut jedním polem křížové žebrové klenby s lunetovým závěrem. Do sakristie vede sedlový portál (novogotický?), sakristie je zaklenuta valeně s dotýkajícími se výsečemi. Vítězný oblouk je lomený, se zkosenými hranami zakončenými projmutým splávkem, v západní části lodi je novogotická hudební kruchta. Boční kaple mají křížovou klenbu rychlého sledu. Zařízení kostela je novogotické z roku 1864 se staršími solitéry - na hlavním oltáři je dřevořezba Madony s dítětem z 2. čtvrtiny 15. stol., ze 16. století pochází řada cenných náhrobních kamenů - figurální náhrobníky Jana Procka ze Zástřizl a na Haňovicích z r. 1583, jeho manželky Alžběty Šternové z r. 1587, Jana Zoubka ze Zdětína a na Chudobíně se synem z r. 1585, jeho manželky Anny Okrouhlické z Knínic s dcerou Eliškou z r. 1585,…  číst dále
E.H. podle B. Samek a kol.: Umělecké památky Moravy a Slezska 1., Academia 1994, 16.11. 2013
historie

Obec se prvně připomíná r. 1141 v majetku olomoucké kapituly. Kostel Nanebevzetí Panny Marie vznikl přestavbou staršího gotického kostela, zasvěceného sv. Anně - zachováno středověké jádro (zdivo hlavní a příčné lodi, presbytáře). Dříve plochostropý presbytář byl zaklenut koncem 15. nebo poč. 16. století, roku 1605 byl kostel renesančně upraven - byla zaklenuta loď kostela (část dnešní klenby u vítězného oblouku), byla přistavěna sakristie a tzv. německá kaple sv. Anny, která se ale bohužel nedochovala (zbořena r. 1857). Od roku 1637 se ze širokého okolí konaly ke kostelu pouti k údajně zázračné soše Panny Marie Cholinské. V době třicetileté války byl r. 1643 kostel zpustošen švédskými vojsky, roku 1661 byly provedeny jen nejnutnější opravy. V letech 1859 - 1862 byl kostel novogoticky přestavěn (stavitel Vincenc Vodička). Při přestavbě byla nově zaklenuta loď, přistavěna boční kaple a věž s kaplovým a schodišťovým útvarem po bocích,…  číst dále

E.H. podle B. Samek a kol.: Umělecké památky Moravy a Slezska 1., Academia 1994; http://ado.cz/poutni/cholina/cholina.htm; http://monumnet.npu.cz, 16.11. 2013

Olomoucký kraj,  Olomouc  (OL), Cholina

Místa v okolí

 Cholina
 Hanácké muzeum
 Cholinský dvorek
 boží muka
 studánka Svatá voda
 sušárna chmele
 kaple
 Haňovice
 kaple sv. Isidora
 Dubčany
 povodňové zídky
 Chudobín
 Lysov
 kaple sv. Floriána
 výklenková kaple
 boží muka
 kaple sv. Martina
 Vilémov
 kaple sv. Anny
 kostel sv. Kateřiny
 Unčovice
 smírčí kříž
 kaple sv. Josefa
 socha Ecce Homo
 sloup s Pietou
 Senice na Hané
 socha sv. Jiljí
 boží muka
 Švédská deska
 boží muka
 Nový Dvůr
 městské opevnění
 Šargounský mlýn
 morový sloup
 radnice
 kostel sv. Marka
 kaple sv. Jiří
 vodní elektrárna
 Husův sbor
 Sochův dům
 Langův dům
 kostel sv. Martina
 kaple sv. Josefa
 Svatojánský most
 Mladečské jeskyně
 trojiční sloup
 boží muka
 kaple sv. Víta
 boží muka
 zvonice
 Čertův most
 Náklo
 hrobka rodu Kinských
 kostel sv. Kunhuty
 zaniklá kaple
 socha sv. Floriána
 kostel sv. Jiří
 Náměšť na Hané
 Náklo
 boží muka
 jeskyně Podkova
 Rytířská síň
 Náměšť na Hané
 pískovna
 boží muka
 Náměšť na Hané
 boží muka
 Loučany
 boží muka
 žudr
 Nové Zámky
 Hanácké skanzen
 Bohuslavice
 žudr
 boží muka
 kaple
 Bílá Lhota
 dřevěná zvonička
 Bílá Lhota
 arboretum
 Nový Dvůr
 Náměšť na Hané
 Krakovec
 kostel sv. Alfonse
 Červenka
 kaple
 kaple Panny Marie
 boží muka
 boží muka
 Řimice
 Gorazdův dům
 kaple Panny Marie
 Vápenka
 Keltská svatyně
 kaple
 Červená Lhota
 kaple sv. Barbory
 Ludéřov
 Laškov
 kaple sv. Floriána
 kaple Panny Marie
 Kruhovský mlýn
 boží muka
 evangelický kostel
 Raková
 Skrbeň
 Drahanovice
 kaple
 větrný mlýn
 Drahanovice
 Pilávka
 boží muka
 Starý mlýn
 Skrbeň
 kostel sv. Floriána
 boží muka
 kaple sv. Josefa
 Dubový kopec
 kaple sv. Václava
 Lusthaus
 kostel sv. Josefa
 Špránek
 Nebeský rybník
 kostel sv. Václava
 Podolí
 Pňovice
 smírčí kříž
 kaplička
 Doubravice
 boží muka
 kovárna
 pumpa Jáji a Páji
 fort XVIII
 Odrážkův mlýn
 Lázně Slatinice
 ústínský žudr
 kamenný most
 boží muka
 pramen sv. Jiří
 muzeum U veterána
 kaple sv. Jana a Pavla
 Ochoz
 pramen sv. Víta
 pramen sv. Václava
 Gabrielov
 zvonice s přístavbou
 kaple sv. Anny
 Průchodnice
 kaple Panny Marie
 kaple sv. Floriána
 kaple sv. Josefa
 židovský hřbitov
 Hasičské muzeum
 fort XIX
 fara
 Moravičany
 Stavenice
 Muzeum kočárů
 Čechy pod Kosířem
 Přemyslovice
 boží muka
 fort XVII
 boží muka
 Horka
 kaple sv. Josefa
 kostel sv. Mikuláše
 Velký Kosíř
 kostel sv. Jiljí
 Věžka
 Ponikev
 lesovna
 kostel sv. Jiří
 historický areál
 boží muka
 kostel sv. Gotharda
 Bouzov
 venkovská usedlost
 Březsko
 Žerotín
 kaple sv. Jana a Pavla
 Želechovice
 kaple sv. Anny
 kaple sv. Marty
 kaple sv. Floriána
 boží muka
 koželužna
 pieta
 kostel sv. Prokopa
 kaple sv. Floriána
 smírčí kříž
 socha anděla
 vodní panský mlýn
 synagoga
 radnice
 kostel sv. Barbory
 kaple sv. Josefa
 Varhany
 kaple sv. Martina
 kaple sv. Floriána
 Přemyslovice
 Husův sbor
 vodní mlýn
 fort XX
 kostel sv. Vavřince
 kaple sv. Floriána
 panský mlýn
 Obersko
 kaple sv. Barbory
 Šatlava
 Muzeum baroka
 Hluchov
 zvonice
 muzeum U Vodní branky
 mariánský sloup
 Přemyslovice
 radnice
 socha sv. Floriána
 kašna s orlem
 Neptunova kašna
 kostel sv. Leonarda
 měšťanské domy
 městské opevnění
 Konice
 kaple Panny Marie
 Žádlovice
 kaple Panny Marie
 socha sv. Floriána
 kaple sv. Rodiny
 pomník Josefa II.
 kaple sv. Libora
 fort XV
 Stařechovice
 střelnice
 krematorium
 kostel sv. Libora
 kaple sv. Anny
 Státní lom
 Jesenec
 socha sv. Libora
 kaple sv. Antonína
 fara
 kaple sv. Floriána
 kaple sv. Rocha
 židovský hřbitov
 Lechovice
 kaple sv. Marka
 kamenný kříž
 Hrázný mlýn
 kaple sv. Isidora
 kaple Panny Marie
 kostel sv. Floriána
 hřebčín Murhof
 Zámeček
 Bílovice
 kaple sv. Linharta
 zvonice
 kaple Panny Marie
 zvonice
 fort Galgenberg
 Stražisko
 Vilová kolonie
 fort XIII
 Olšany u Prostějova
 hřbitovní kaple
 kaplička
 Ptenský Dvorek
 fort XXII Lazecký
 kostel sv. Stanislava
 Zámeček
 mariánský sloup
 červený kříž
 kaplička
 Obecní muzeum
 studánka U Oběšence
 kašna Hygie
 fort Tafelberg
 Mohelnice
 kaple sv. Anny
 kaple sv. Rosalie
 Pekařský dům
 městské opevnění
 socha sv. Anny
 hasičské muzeum
 Litovelská brána
 Pöttingeum
 Bernovský mlýn
 Husův sbor
 parní pila a mlýn
 vila Otto Zweiga
 Merkurova kašna
 Suchdol
 kaple M. Jana Husa
 Salmův palác
 Moravské divadlo
 Arionova kašna
 Herkulova kašna
 Edelmannův palác
 Petrášův palác
 kaple sv. Anny
 kostel sv. Mořice
 radnice
 boží muka
 boží muka
 vila Wilhelma Briesse
 Krajinská lékárna
 synagoga
 dům U Černého koně
 Caesarova kašna
 Terezská brána
 dům U Zlatého jelena
 kaple sv. Markéty
 olomoucké podzemí
 Jupiterova kašna
 Neptunova kašna
 Masné krámy
 Hauenschildův palác
 Kamenný mlýn
 křížová cesta
 vila Hanse Passingera
 Smetanovy sady
 sousoší Piety
 Mladějovická lípa
 kostel sv. Ondřeje
 Jednov
 most přes Blatu
 Podolí
 kaple sv. Šebestiána
 kaple
 kostel Všech svatých
 boží muka
 boží muka
 Nové Sady-Povel
 fort XI
 Líšnice (Leštnice)
 boží muka
 boží muka
 kaple sv. Jana a Pavla
 kaple Panny Marie
 kaple sv. Martina
 Kožušany
 boží muka
 kaple sv. Markéty
 kostel sv. Kunhuty
 socha sv. Linharta
 kaple
 hrádek Lipová
 boží muka
 Mírov
Kontaktní informace
Římskokatolická farnost Cholina
783 22 Cholina 34
Tel: 731 621 168
http://www.ado.cz/farnost/1197/470
facholina@ado.cz
Základní informace místa
ID místa: 11355
Typ místa: sakrální památky
Podkategorie: kostel, chrám
Stav místa: zachovalý
Přístupnost: příležitostně
Uveřejněno: 16.11.2013
Pokud se Vám vložené informace nelíbí nebo jste nalezli chybu, je možné ji opravit.
Upravit, vložit informace

A další podobná místa

Články

Začátek anglonormanské invaze do Irska v letech 1169-1170

Hrady a zámky

V předchozím článku „Co se dělo v Irsku v době Vikingů od 9. až do 12. stol.” jsme ukončili povídání událostmi v srpnu a září 1170, kdy doba Vikingů v Irsku náhle skončila. Nyní si nejprve obsah předchozího článku stručně shrneme. Poté se zaměříme na Anglonormanskou (Anglickou) invazi v letech 1169-1170, která dobu Vikingů v Irsku ukončila. Bude řeč o příčinách a průběhu invaze.

Výprava do irského pohoří Wicklow jižně od Dublinu

Cestování

Jižně od irského hlavního města Dublinu se rozkládá nejrozsáhlejší irské pohoří Wicklow, v češtině na internetu zmiňováno jako Viklovské hory. Stejnojmenné hrabství Wicklow má v Irsku přezdívku Irská zahrada. Pohoří je z Dublinu snadno přístupné, může nás proto zajímat jak se tam dostat a kam se vypravit.

Na skok k Panence do Skoků - díl třetí: jako Fénix?

Historie

Před hodným časem jsem vás zde provázel historií kdysi slavného mariánského poutního místa Skoky u Žlutic. Jeho osudy jsme opustili ve 30. letech 20. století, kdy se nad ním a nad celou zemí začaly stahovat černé mraky okupace a války. Ty paradoxně pro obec velké změny nepřinesly, o to víc ji však zasáhly události poválečné.

Vítejte v domě britských panovníků i víkendovém sídle královny Alžběty II., vítejte na hradě Windsor

Hrady a zámky

Víte, že Pražský hrad je největším obývaným hradním areálem světa? Ano, je tomu skutečně tak, a my Češi, můžeme být na symbol své státnosti právem hrdi. Naše kroky dnes ale povedou daleko za hranice Česka, až k objektu, jenž se v pomyslném žebříčku osídlených hradních gigantů usadil na místě druhém. Nachází 30 kilometrů od Londýna a za svou historii poskytl domov již 39 anglickým panovníkům. Řeč je o původní dřevěné pevnosti, pozdějším středověkém hradu a nynějším světově proslulém zámku nesoucím jméno Windsor.

Počátek února - svátek světla, ohně, naděje, očištění i nových začátků

Zajímavosti

Ani jsme se nenadáli a první měsíc roku 2022 je pryč. S přelomem ledna a února býval dříve spojován velmi důležitý pohanský svátek Imbolc (čti Imbolk), jenž je dnes pro mnohé lidi už pouze velkou neznámou. Býval to významný svátek světla, naděje, nového počátku a příslibu pokračování života. Staří Keltové a později i Slované jej slavívali za soumraku 1. února. A proč slavili počátek za soumraku? Pro tyto národy nebýval totiž počátkem dne východ Slunce, nýbrž jeho západ. I později, za dob křesťanství, se tento svátek tak úplně neztratil, ale přešel i do jejich tradic jako svátek Hromnice (2. února).

Lázeňské město Trenčianské Teplice a hrad Beckov

Reklamní sdělení

Trenčianské Teplice jsou velmi oblíbené lázně uprostřed lesů Strážovských vrchů a bývají nazývané „perlou Karpat.“ Jsou jedním z mála lázeňských měst, které si zachovala svůj původní lázeňský charakter. Zdejší lázně nedávno prošly důkladnou rekonstrukcí a na pěší zóně najdete nejenom historickou lázeňskou architekturu, ale taky moderní budovy. Chloubou lázeňského města je lázeňský dům Hammam a také krásný lázeňský park. Můžete také navštívit hrad Beckov, který stojí na vápencové skále nad řekou Váhem a městečkem Beckov. Hrad Beckov patřil v minulosti k nejluxusnějším šlechtickým cílům ve střední Evropě, a i když je dnes již zříceninou, působí skutečně majestátně.

reklama