Okrasný litinový altán postavený nad studnou, ke které se váže legenda o založení města třemi královskými bratry v roce 810.
Hlavní obrázek místa
Studna Tří bratří - legendární místo těšínské historie
© Jan P. Štěpánek 02/2006
Graficke pismenko Legendární místo těšínské historie, Studna tří bratří. Toto místo je od prvopočátků historie města Těšína spojováno s legendou o setkání tří královských bratří na tomto místě, a následném vybudování města, které pojmenovali Těšín, podle toho, jak moc se „těšili“ ze svého setkání.
Památkou na tuto legendu je litinový altánek, vztyčený nad studnou, zřídlem, u kterého se bratři setkali. Altánek je opatřen nápisem, vykládajícím legendu v polském a latinském jazyce. Altánku vévodí plastický reliéf od prof. F. Raszki, znázorňující setkání bratrů u studny.
Vhodí-li návštěvník do studny drobnou minci, splní se mu jeho tajné přání, vyslovené na tomto místě.
Altánek se studnou se nachází v ulici Trezech Braci (Tří bratří).
Jan P. Štěpánek, 16.3. 2006

  pověsti

  Legenda o založení Těšína
  Pověst vypráví, že v roce 810 se v těchto místech, u průzračně čisté studánky, setkali tři synové Leška III., krále Polska. Tito bratři, tři knížata, Boleslav (Bolek), Lešek a Ciezsek se u tohoto zřídla potkala po dlouhé výpravě mimo svůj domov. Protože se ze svého setkání po mnoha letech tak těšili a radovali, vybudovali na památku toho setkání město a pojmenovali ho Těšín.
  Jan P. Štěpánek, 16.3. 2006
  pomník, památník
  zachovalý
  volně přístupno
  Polsko
  śląskie