Zaniklý lovecký zámeček stával nad obcí Pražmo. Postaven nedlouho před rokem 1664 rodem Oppersdorfů. V polovině 18. století přestavěn rodem Pražmů. Zanikl v 1. třetině 19. století.
Hlavní obrázek místa
Informační tabule, která informuje návštěvníka o zaniklém zámku Pražmo.
© Miroslav BITTER 06/2008
Graficke pismenko Mnohá literatura pojednávající o Pobeskydí a Pražmě uvádí, že léty udržovaná ústní tradice se zmiňuje o dřevěném zámečku na Pražmě s velkou loveckou oborou. Kde však tento zámeček ve skutečnosti stál? A existoval vůbec?
Ano, dnes již můžeme jednoznačně říci, že existoval, avšak bez řádného výzkumu si mnohá svá tajemství uchová dodnes. Není známa ani jeho přesná podoba, ani přesné umístění a ani doba jeho zániku.
Místo, kde se zámek nacházel je dnes tvořeno rozlehlou loukou, která se nachází po levé straně cesty z centra kolem kostela sv. Jana Nepomuckého, naproti hřbitovu. Zde, někde na této obrovské zatravněné ploše se tajemný lovecký zámek hrabat Pražmů nacházel. Dnes však nic nenasvědčuje existenci šlechtického sídla.
Jan P. Štěpánek, 21.6. 2006

  historie

  Lokalizace a umístění zámečku
  Dle mapy Stabilního katastru lze prohlásit, že v době vytvoření těchto map, tj. kolem roku 1833, zámeček jako stavba již neexistoval. V mapě lze však velmi dobře rozpoznat místo, kde zámek stával, respektive plochu, kterou zabíral zámek a jeho nejbližší ohrazené zázemí. Jižně od kostela sv. Jana Nepomuckého, při východní straně konce cesty směřující do lesa „Obora“ se rýsuje větší do lesa vykrojená parcela pole (role) s parcelním číslem 388 o

  Jan P. Štěpánek, 15.2. 2009
  Vznik a zánik zámečku na Pražmě
  Zámeček původně patřil pod obec Raškovice, na jejímž území stával před vysazením Pražma. Raškovice spolu s tzv. Horní Lhotou (Vyšní Lhoty) patřily mezi jedny z nejstarších a nejvýše položených obcí frýdeckého panství. Až mnohem později se z jejího zalesněného území vyčlenila obec Morávka (po roce 1600), Krásná (mezi léty 1637-39) a konečně samotná obec Pražmo v roce 1777. A právě na jeho území se po vzniku obce zámeček ocitnul. Doba výstavby

  Jan P. Štěpánek, Šlechtická sídla na Frýdecko - Místecku (J. Tichánek a kolektiv, 2006), 21.6. 2006
  Popis loveckého zámečku na Pražmě
  Vzhled zámečku zůstává dodnes zahalen tajemstvím. Jediným vodítkem k jeho podobě je jeho půdorys dochovaný na mapě Těšínska z roku 1780 a na mapě I. vojenského mapování císaře Josefa II. (1780-90). Na obou mapách vidíme shodně čtyřkřídlou přibližně čtvercovou budovu s malým vnitřním dvorkem a čtyřmi nárožními věžicemi. R. Vojkovský se domnívá, že se jedná o válcové věžičky. Tato domněnka však nemusí být zcela přesná. Detaily mapy nejsou tak

  Jan P. Štěpánek, Šlechtická sídla na Frýdecko - Místecku (J. Tichánek a kolektiv, 2006), 21.6. 2006

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Shocart turistické 1:50 000

  Turistické mapy Shocart 1:50 000.
  zámek
  lovecký
  zaniklý
  volně přístupno
  Česká republika
  Moravskoslezský kraj
   Frýdek-Místek  (FM)
  Pražmo