Hradisko neznámé podoby a rozsahu, osídlené již v pravěku, zastávalo významnější postavení v rámci olomoucké sídelní aglomerace v 10. a v 1. polovině 11. století. Během 2. poloviny 11. století toto místo sloužilo jako pohřebiště a v r. 1077 zde vznikl klášter.
Hlavní obrázek místa
© Luděk Vláčil 04/2016
Graficke pismenko V příhodné poloze poblíž brodu přes řeku Moravu, kudy procházela hlavní obchodní cesta směřující dále na severovýchod do Krakovska, nad jejím levým břehem na mírném návrší se nacházelo opevněné sídlo prozatím neznámé podoby a rozsahu. Zřejmě plnilo funkci mýtní stanice a pevnosti chránící říční brod. Lokalita byla osídlena již v pravěku, ale významnější postavení zastávala v rámci olomoucké sídelní aglomerace v 10. století a 1. polovině 11. století. Během 2. poloviny 11. století toto místo sloužilo jako pohřebiště. V roce 1077 (oficiálně 3. února roku 1078) byl založen benediktínský klášter, který dnes zřejmě zaujímá celý prostor hradiště. Podle některých zdrojů jsou někde kolem bývalého kláštera ještě patrné zbytku valů.
Luděk Vláčil - zdroj: Kamenný klíč - Staroslovanské hrady- Slovanská hradiště v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, Roman Abušinov a Kateřina Sučková 2005, http://olomoucky.rej.cz/ a další, 29.7. 2017

  pověsti

  Břetislav a Jitka
  Syn knížete Oldřicha Břetislav se rozhodl pojmout za nevěstu dceru markraběte z Nordgau Jindřicha, šlechtičnu Jitku (lépe řečeno Jutta, Guta), která však byla zavřena v klášteře v bavorském Svinibrodu (německý Schweinfurt). Břetislav se proto rozhodl ji unést. Vydal se tedy se svou družinou ke klášteru, kde požádal o přístřeší. Poté vyčkal na vhodnou příležitost, když šla Jitka na bohoslužbu, přiskočil k ní, nasedl na koně, řetěz uzavírající

  Luděk Vláčil - zdroj: https://www.vkol.cz, https://cs.wikipedia.org a další, 29.7. 2017

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Turistické mapy KČT 1:50 000

  Edice KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ, zpracoval vojenský kartografický ústav Harmanec

  Shocart turistické 1:50 000

  Turistické mapy Shocart 1:50 000.
  hradiště
  zaniklý
  volně přístupno
  Česká republika
  Olomoucký kraj
   Olomouc  (OL)
  Olomouc-Klášterní Hradisko