Morávka

vodní dílo Morávka, přehrada Morávka, údolní nádrž Morávka
Údolní vodní nádrž na řece Morávce v Beskydech. Vystavěna v l. 1961-67. Slouží jako zásobárna pitné vody (přísné hygienické pásmo) a regulátor povodňových průtoků. V r. 1996 poškozena povodní a v l. 1997-2000 generální oprava pláště hráze.
Hlavní obrázek místa
Pohled z hráze na plochu přehrady
© Jan P. Štěpánek 05/2006
Graficke pismenko Vklíněna mezi velikány Moravskoslezských Beskyd, horu Travný (1203 m) a Slavíč (1055 m), nachází se na 18,82 ř. kilometru řeky Morávky významný vodní zdroj Moravskoslezského kraje – vodní nádrž Morávka. Ta zasahuje částečně i do údolí potoka Slavíče. Dnes již přehrada takřka splynula s malebnou okolní horskou krajinou. Na počátku 60. let 20. století však vtrhla do tohoto horského údolí na horním toku řeky Morávky poněkud násilně. Se vzrůstajícím průmyslem na Ostravsku a Karvinsku vzrostl i počet obyvatel kraje. Bylo proto třeba zajistit narůstající požadavky na pitnou vodu. Se stavbou údolní nádrže se započalo roku 1961 a mnoho z místních starousedlíků ...
Jan P. Štěpánek, 26.1. 2007

  historie

  Účel vodního díla Morávka
  Vodní dílo Morávka je součástí víceúčelové vodohospodářské soustavy v rámci povodí řeky Odry. Přehrada plní prioritně vodárenskou funkci a to jako zdroj pitné vody pro města Frýdek-Místek, Havířov a Český Těšín. Z nádrže je potrubím voda odebírána na úpravnu ve vodu pitnou do úpravny ve Vyšních Lhotách. V zásobování pitnou vodou Moravskoslezský kraj spolupracuje Morávka s podobnými vodními díly Šance na řece Ostravici a Kružberk na řece

  Jan P. Štěpánek podle informací v místě, webu a turistických průvodců, 26.1. 2007
  Historie vodního díla Morávka
  Stavba, jejímž investorem byl KVRIS Ostrava, byla prováděna závodem INGSTAV Brno podle projektu Hydroprojektu v Brně od roku 1961 až do roku 1964. V prosinci téhož roku bylo dáno vodní dílo do zkušebního provozu. Trvalý provoz byl spuštěn v roce 1967. Tehdy to byla první nádrž s návodním asfaltobetonovým těsněním. V létě roku 1996 byla důsledkem povodní poškozen plášť hráze přehrady. Ta následně prošla v letech 1997 až 2000 nákladnou

  Jan P. Štěpánek podle informací v místě, webu a turistických průvodců, 26.1. 2007
  Základní technické parametry vodního díla Morávka
  Vodní plocha nádrže, která zabírá povodí 63,3 km2, je asi 79,4 ha. Celkový objem nádrže je udáván 12,1 mil. kubických metrů, z toho objem zásobní je 4,9 mil. m3, retenční 6,7 mil. m3 a stálý 0,5 mil. m3. Maximální hloubka je kolem 37,1 m. Dlouhodobý průměrný průtok je 1,79 kubických metrů za sekundu a zaručený odtok je 0,59 kubických metrů za sekundu. Průměrná roční výška srážek na povodí je 1143 mm. Délka záplavy přehrady je asi 2,8 km a šířka

  Jan P. Štěpánek podle informací v místě, webu a turistických průvodců, 26.1. 2007

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Shocart turistické 1:50 000

  Turistické mapy Shocart 1:50 000.
  vodní plocha
  přehrada
  zachovalý
  přístupno příležitostně
  Česká republika
  Moravskoslezský kraj
   Frýdek-Místek  (FM)