Původní gotická tvrz ze 14. stol. byla po r. 1564 přestavěna Jiřím Kotulínským na kruhovitý, patrový renesanční zámek. V r. 1756 je zchátralý zámek zbořen a na jeho msítě postaven vrchnostenský dvůr. Později zanikl i dvůr.
Hlavní obrázek místa
Pozůstatek původní kamenné zdi bývalého panského dvora při zámku Pohořílky
Jan P. Štěpánek 03/2006
Čas dává, čas bere. Takto by se dal charakterizovat osud slavného zámku v Pohořílkách. Kdo by chtěl oponovat, že o tomto zámku nikdy neslyšel, měl by pravdu. Zámek v Pohořílkách zanikl již kolem roku 1756. Do té doby to však byla výstavná budova, která přečkala-li by do současnosti, patřila by mezi unikáty. Zámek vznikl někdy po roce 1564 přestavbou staré gotické tvrze na jednopatrovou renesanční budovu na kruhovém půdoryse (o průměru cca 45m) s věžovitou vstupní bránou do kruhového nádvoří. Na straně dvora měl objekt zámku přízemní arkádu lemující celý obvod dvora, v prvním poschodí pak dřevěnou pavlač, z níž vedly vchody do jednotlivých místností. Podobu bývalého renesančního zámku v Pohořílkách zachytil roku 1817 malíř František Kletenský, podle dnes ...
Jan P. Štěpánek, Šlěchtická sídla na Novojičínsku, J. Tichánek, 2003, 26.4. 2006

  historie

  Historie zámku v Pohořílkách
  První písemná zmínka o Pohořílkách se nachází v listině datované 16. dubna 1329, kde dává Ješek a Drslav z Kravař výměnou za dva lány v jejich vsi "Scirbine" fojtství v Bílově. Podle zdejší tvrze se psal rod vladyk z Pohořílky či Pohořálky. Prvním nám známým šlechticem, který se po obci psal je jistý "Mixico de Pohrolky" (Mikšík z Pohořílky), o němž se činí zmínka roku 1389. Ve 2. polovině koupil Pohořílky s tvrzí a veškerým příslušenstvím

  Jan P. Štěpánek, Šlěchtická sídla na Novojičínsku, J. Tichánek, 2003, 26.4. 2006

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Shocart turistické 1:50 000

  Turistické mapy Shocart 1:50 000.

  Cykloturistické mapy, Kartografie

  Mapy v měřítku 1:70 000, ve formátu 105x220mm

  Turistické mapy 1:100 000, Kartogradie

  Edice Kartografie
  tvrz
  zaniklý
  není známo
  Česká republika
  Moravskoslezský kraj
   Nový Jičín  (NJ)