Terénní zbytky malého hrádku neznámého jména, zvaného dle blízké - r. 1554 uváděné a dnes zaniklé vsi - Výrov. Dochováno podvalí po obytné budově se vstupní šíjí a zbytky schodiště a mohutné do skály vytesané příkopy. Jižně pozůstatky zaniklé vsi.
Hlavní obrázek místa
Výrov
labyrint místností při úpatí
© vladimír kotek, 02/2010
Graficke pismenko Terénní zbytky hrádku zvaného Výrov se nacházejí nad ohybem Svitavky na hraně údolí mezi Svitavou a Velenicemi, asi 9 km severovýchodně od České Lípy. Pokud dojdete ke samotě - bývalé brusírně zrcadel, stačí odbočit ze silnice, přejít po lávce na druhý břeh Svitavky a vyškrábat se do svahu nad tzv. "pustým kostelem".
Filip Matoušek, 3.2. 2006

  historie

  Historie a popis hrádku
  Teprve v roce 1986 objevená lokalita leží v lese, zvaném po zaniklé a pouze roku 1554 připomínané vsi Výrov či Vejrov. Je možné, že se jedná i o původní jméno hrádku, později na ves přenesené. Hrádek stával na severním okraji pískovcové tabule nad strmým svahem spadajícím k severu do údolí Svitavky. Od pokračující ostrožny byl na jižní a západní straně oddělen do skály vytesaným šíjovým příkopem, lemovaným na vnitřní straně dodnes patrnými

  © F. Gabriel – J. Panáček (Hrady okresu Česká Lípa, ARGO 2000), 4.2. 2006
  Výrov
  Na pravém břehu Svitávky mezi obcemi Svitavou a Velenicemi se tyčí soustava pískovcových skalisek. Při jejich úpatí je vytesána řada místností. Labyrint byl vytesán podstatně později po existenci hradu nad ním. Práce způsobily částečnou destrukci skály a tím i nenávratné zničení některých fragmentů hradu. Ten vznikl na jednom ze suků pravděpodobně na přelomu 13. a 14. století. Jednalo se o malý hrádek dnes neznámého jména. Vstup do hradu byl z

  vladimír kotek , 4.2. 2010

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Shocart turistické 1:50 000

  Turistické mapy Shocart 1:50 000.

  Turistické mapy 1:50 000, Kartografie

  Nová edice přehledných turistických map 1:50 000 z Kartografie Praha.
  hrad
  terénní náznaky
  volně přístupno
  Česká republika
  Liberecký kraj
   Česká Lípa  (CL)
  Velenice