Románsko-gotická jednolodní stavba z převážně kamenného zdiva. Původně zasvěcen sv. Martinu, změna svěcení v 17. stol. Hranolová věž se zvonicovým patrem postavena v r. 1600 – 4 zvony. Barokní úpravy vnitřku a změna oken r. 1700, další velká přestavba v roce 1850, věžní hodiny od r. 1908.
Hlavní obrázek místa
pohled od hřiště
© Jaromír Schoffer, 05/2010
Do Žatčan dojíždí autobusová doprava, obec je dobře přístupná i na kole po cyklistických trasách. Před kostelem se nachází hostinec, základní škola, a také místní Orelská jednota a Sokol.
Jaromír Schoffer , 16.5. 2010
historie

Farní kostel Nejsvětější Trojice v Žatčanech

Duchovní správa se připomíná již ve 13. století, když roku 1247 papež Inocenc III. dovoluje biskupu olomouckému, aby obsadil faru v Žatčanech, která se uvolnila odchodem plebána (kněze) Kunráta. Z uvedeného vyplývá, že zde již předtím stál kostel, snad z 11. století. Jediným známým středověkým farářem byl Jan Stendal, kterého roku 1351 papež Klement VI. jmenoval brněnským kanovníkem. V náboženských bouřích na počátku 17. století fara zanikla. Od roku 1634 byla ves filiálně připojena k Ujezdu. Dříve byl kostel zasvěcen sv. Martinu, později – po morové ráně roku 1616 – zůstalo ve vesnici 28 lidí a ti pak kostel zasvětili Nejsvětější Trojici. Původní románský kostel byl přestavěn ve slohu gotickém. Z gotického období se uvnitř kostela zachoval ve zdi kamenný svatostánek na levé straně a na pravé straně sedilie se 3 kamennými stříškami a klenba v presbytáři, kde byla zazděna 3 okna. Věž byla vystavěna roku 1600 i se zvonicovým patrem,…  číst dále

Jaromír Schoffer , 10.5. 2010

Vývoj událostí místa

 • 1247

  Zmínka o kostelu sv. Martina

 • 1345

  Zmínka o prvním známém faráři Janu Stendalovi

 • 1351

  Jan Stendal se stává kanovníkem v Brně

 • 1600

  Ke kostelu přistavěna věž, na ni zavěšeny 4 zvony

 • 1616 - 1618

  Postavena kaple sv. Maří Magdaleny. Nechala ji postavit rodina Mernsdorfova, z níž pocházel olomoucký biskup kardinál Ditrichštejn.

 • 1624

  První zmínka o žatčanských zvonech

 • 1634

  Obec přifařena k Újezdu

 • 1700

  Přestavba kostela ve slohu barokním, gotická okna zazděna

 • 1850

  Nový vchod do kostela pod věží, sloup uprostřed chrámové lodi odstraněn, klenba válcovitě sklenuta, kamenná kazatelna přesunuta na hřbitov, místo ní pořízena dřevěná. Zákristie přemístěna za hlavní oltář.

 • 1856

  Do kostela přivezeny svaté ostatky

 • 1864

  Nový zvon Cyril a Metoděj. Popisovány 4 zvony na věži kostela.

 • 1888

  Zakoupena socha sv. Františka Serafínského, umístěna na pilíři chrámu

 • 1891

  Nová socha Panny Marie Lurdské – umístěna na pilíři chrámu

 • 1900

  Postaven dřevěný misijní kříž u vchodu na věž kostela

 • 1908

  Instalovány věžní hodiny. Pořízeny nové varhany.

 • 1911

  Založení Kostelní jednoty pro obnovení duchovní správy

 • 1913

  Koupě Hanušova domku č. 61 u hřbitovní zdi na uvažovanou faru

 • 1916

  Dva velké kostelní zvony zabaveny k válečným účelům

 • 1917

  Třetí zvon – umíráček – zabaven k válečným účelům

 • 1919

  Koupě Winklerova domu č. 29 na novou (nynější) faru. Na faře trvale působí přidělený kaplan z Újezda P. Osvald Šurý.

 • 1922

  Pořízeny 3 kostelní zvony za zabavené v 1. světové válce

 • 1924

  Na faru přichází přidělený kaplan z Újezda P. Alois Svára

 • 1929

  Kostelní jednota požádala o řízení samostatné farnosti

 • 27. listopad 1930

  Brněnské biskupství schvaluje samostatnou farnost

 • 31. květen 1931

  Obnovena samostatná duchovní správa, farářem je jmenován P. Alois Svára, který je slavnostně instalován

 • 1935

  Opravena a zvýšena věž kostela, pořízen 4. ciferník hodin

 • 1942

  Dva velké zvony zabaveny pro vojsko

 • 1945

  Oprava kostela poškozeného při osvobozování obce

 • 1956

  Rozšířena zákristie

 • 1958 - 1990

  Větší část fary pronajata pro archiv ONV a sklad civilní obrany obce, budova nebyla udržována a chátrala

 • 1959

  Darován třetí kostelní zvon Jan Bosco

 • 1961

  Na kostele obnovena břidlice

 • 1963

  Kostel vymalován. Po smrti P. Františka Bébara fara opuštěna.

 • 1980

  V kostele položena mramorová dlažba, odstraněny železné sloupy pod kůrem, nová dvojitá okna, nová elektroinstalace

 • 1981

  Nové dubové lavice, restaurován hlavní oltář a křtitelnice, vzduchový kanál kolem kostela, akumulační kamna

 • 1982

  Odstraněny boční oltáře a kazatelna, pořízea nová křížová cesta

 • 1983

  Měděná krytina věže, věž znovu omítnuta, opravena márnice

 • 1984

  Nová omítka kostela, měděná krytina na zákristii, část fary opravena k úřadování, na střeše nová bobrovka, opravena kaple sv. Maří Magdaleny, nová fasáda, obnovena korouhev na opravené střeše kaple

 • 1985

  Nový obětní stůl

 • 1986

  Sedačky pro ministranty, přemístěna socha sv. Jana Nepomuckého na hřbitov, dokončeno dláždění kolem kostela, mramorová dlažba do kaple sv. Maří Magdaleny

 • 1987

  Z části márnice vybudována zpovědní místnost, dokončeno elektrické zvonění pro tři zvony, opraven Betlém

 • 1988

  Nová kovová brána do kostela

 • 1989

  Měděná krytina na kostel, nová podlaha na kůr, generální oprava hracího stolu varhan

 • 1994

  Zahájení generální opravy fary. Postavena nová přední zeď, dána nová venkovní okenní křídla a vchodové dveře.

 • 1995

  Na faře nová elektrická přípojka, nová fasáda, okapy

 • 1997

  Oprava fasády kostela a kaple, nový silikátový nátěr, odstranění zvlhlých vnitřních omítek v kostele a kapli, sanační omítky, elektronický ukazatel čísel písní, vzduchový kanál kolem kaple sv. Maří Magdaleny

 • 1998

  Výmalba kostela a kaple, úprava vnitřního osvětlení kostela, vnitřní úpravy pravé strany fary pro potřeby farního společenství, nové podlahy, stropy, sociální zařízení, vnitřní omítky

 • 1999

  Na faře provedeny dlažby, obklady, elektrické osvětlení, vodovod, plynové topení, nátěry, výmalba, žaluzie. V bytové části vlevo vybudováno sociální zařízení

 • 2001

  Na sešlapané schodiště na kůr byly položeny nové nášlapné desky, do kostela instalováno nové rozhlasové zařízení, v kapli sv. Maří Magdaleny vyměněna okna, zatepleny stropy nad zákristií, dokončena hruba stavby obytné a skladovací části fary

 • 21. říjen 2001

  V rámci oslav 870 let obce byla sloužena na návsi děkovná mše a po ní posvěceny zna a prapor obce

 • 2002

  U zákristie vyměněno staré okno za noé, uvnitř pořízen nový nábytek, provedena generální oprava akumulačních kamen v kostele

Komentáře

Jihomoravský kraj,  Brno-venkov  (BO), Žatčany

Místa v okolí

 boží muka
 fara
 dům č. p. 329
 boží muka
 boží muka
 Sokolnice
 cihelna
 cukrovar
 sýpka
 Sokolnice
 panský pivovar
 dvůr Wladimírov
 kostel sv. Jiljí
 Mohyla míru
 Těšany
 boží muka
 Rebešovice
 mariánský sloup
 radnice
 zvonice
 Chrlice
 Tuřany
 Šlapanice
 stará pila
 Akátová věž
 Krchůvek
 Hrušky
 Šlapanice
 Nenovice
 kaple Panny Marie
 Scholasterie
 Bošovice
 kostel sv. Vavřince
 Blažovice
 Šitbořice
 kaple sv. Václava
 Modřice
 Přízřenice
 kostel sv. Vavřince
 Žuráň
 Vážany nad Litavou
 Balbínův pramen
 zvonice
 kostel sv. Jakuba
 boží muka
 boží muka
 Nosislav
 boží muka
 Židlochovice
 boží muka
 Kobeřice
 Podolí
 Santon
 kostel sv. Mikuláše
 boží muka
 Diváky
 Velké Němčice
 boží muka
 městské opevnění
 synagoga
 Žabčice
 Mezilesice
 Panský dům
 sýpka
 Slavkov
 radnice
 kostel sv. Václava
 židovský hřbitov
 Líšeň
 kostel sv. Jiljí
 Hajany
 hrobka Deymů
 Zderadův sloup
 boží muka
 židovský hřbitov
 Nedánov
 Vaňkovka
 železniční viadukt
 krematorium
 kostel sv. Vavřince
 Klobouky u Brna
 kaple sv. Peregrina
 Pozořice
 kostel sv. Kříže
 hlavní nádraží
 rozhledna na vodojemu
 větrný mlýn
 městské opevnění
 kašna Parnas
 Horákovský hrad
 boží muka Petrov
 Reduta
 Biskupský dvůr
 Zemská káznice
 Stará radnice
 Denisovy sady
 Malý Špalíček
 Brnen
 Měnínská brána
 Koválov
 Kleinův palác
 Mahenovo divadlo
 Zábrdovice
 Brněnský orloj
 Nová radnice
 Herringův palác
 kostel sv. Mikuláše
 dům U čtyř mamlasů
 dům pánů z Lipé
 Ústav šlechtičen
 morový sloup
 Dambořice
 židovský hřbitov
 Janáčkovo divadlo
 Pražákův palác
 palác Chlumeckých
 Besední dům
 Hustopeče
 boží muka
 Špilberk
 pivovar
 Hradištěk u Jezery
 Boleradice
 Zemský sněm
 Kounicův palác
 kostel Všech svatých
 Löw-Beerova vila
 Vila Tugendhat
 Brno - Pisárky
 Topolany
 Tyršův sad
 Husův sbor
 Vildenberk
 kostel sv. Václava
 Kamenný vrch
 židovský hřbitov
 radnice
 vila Stiassni
 Vítovice
 kostel sv. Augustina
 poštovní stanice
 hrádek u Vítovic
 Jurkovičova vila
 Kociánka
 kaple Panny Marie
 Čechyně
 socha sv. Floriána
 kostel sv. Víta
 Ditlinův dvůr
 Starý pivovar
 kostel sv. Barbory
 vodní mlýn
 městský dům
 kostel sv. Vavřince
 hraniční kameny
 Leopoldov
Základní informace místa
ID místa: 9135
Typ místa: sakrální památky
Podkategorie: kostel, chrám
Stav místa: zachovalý
Přístupnost: příležitostně
Uveřejněno: 15.5.2010
Pokud se Vám vložené informace nelíbí nebo jste nalezli chybu, je možné ji opravit.
Upravit, vložit informace

A další podobná místa

Články

Děsím se co přijde po sloučení mé banky s jinou bankou na základě předchozích zkušeností.

Ostatní

Již jednou se stalo, že banku, pro kterou jsem se svobodně a s nadšením rozhodl a kterou jsem mnoho let využíval spolkla jiná banka. A to se pak děly věci, které negativním způsobem ovlivnily můj život na několik roků.

Suflé, plisé, ragů, fiží, boa, filé a karé

Zajímavosti

Slova, která fascinují svým netradičním, trochu rozplizlým zněním. Kromě zvukomalby nemají některé z nich spolu nic moc společného. Tak se nyní podrobněji podíváme na každé z nich.

Jak přežít týden u moře v Bulharské Albeně nedaleko Varny

Cestování

Albena je dnes lázeňsko-turistický komplex, který ožívá především během letních měsíců. Tento chráněný monument socialismu se nalézá asi 20km od města Varna v Bulharském letovisku.

Výprava do divoké krajiny Connemary na západě Irska

Cestování

Na západě Irska v hrabství Galway se rozkládá Connemara, divoká liduprázdná krajina hor a jezer na pobřeží Atlantiku. Dostaneme se sem velmi snadno autem nebo autobusem po silnici N59, která vede z města Galway do Clifdenu. Jízda po této silnici je hlubokým zážitkem. Budeme si zde připadat jako v Irské Kanadě.

Tarif elektřina pro soláry a virtuální baterie. Je to opravdu smysluplné?

Ostatní

Pokud se rozhodujete zda investovat nemalé peníze do fotovoltaiky, a zalíbil se vám produkt elektřina pro soláry – kdy si našetřenou energii do virtuální baterie budete moci vybrat v temnějších měsících, tak si rozhodně sundejte růžové brýle.

Začátek anglonormanské invaze do Irska v letech 1169-1170

Historie

V předchozím článku „Co se dělo v Irsku v době Vikingů od 9. až do 12. stol.” jsme ukončili povídání událostmi v srpnu a září 1170, kdy doba Vikingů v Irsku náhle skončila. Nyní si nejprve obsah předchozího článku stručně shrneme. Poté se zaměříme na Anglonormanskou (Anglickou) invazi v letech 1169-1170, která dobu Vikingů v Irsku ukončila. Bude řeč o příčinách a průběhu invaze.

Naposledy navštívené

reklama