Pevnost šestiúhelníkového půdorysu jako byla součástí opevnění Olomouce. Vystavěna v letech 1871 - 1876 podle projektu kapitána Karla rytíře von Peche.
Hlavní obrázek místa
Foto2
Šíjová budova fortu
© Peprník 16/01/2005
Graficke pismenko Kolem kóty 443,5,nad Radíkovem u Olomouce je dnes pouze restaurace a chatový tábor. Toto místo však bývalo součástí barokního pevnostního systému Olomouce. Radíkovská pevnůstka (zbutodvána v 70. létech 19. století) jedna z předsunutých bodů posilují již tak kvalitní obranu města.
Mass, Turyna Petr, 18.7. 2004

  historie

  Olomouc byla považována na pevnostní město i po válce z roku 1866. Aby byla schopna plnit své úkoly a držet krok se stále se vyvíjející vojenskou technikou, byl roku 1870 vypracován projekt na výstavbu tří skupin fortů (předsunutý samostatný pevnostní objekt) na Svatém Kopečku, na Chlumu a na Babě. Jednovalový dělostřelecký fort č. II. na Radíkově byl jako součást opevnění na Svatém Kopečku dokončen roku 1876, zbývající tři objekty (I., III. a

  Zany, podle Vladimír Kupka a kol.: Pevnosti a opevnění v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, Libri, 2001, 18.7. 2004
  Radíkovská pevnost
  Radíkovská pevnost byla součastí opevnění Olomouce. Výstavba probíhala od roku 1871 do roku 1876 podle projektu kapitána Karla rytíře von Peche. Šestiúhelníkový půdorys lze rozdělit na dvě části, bojový prostor na obvodovém zemním valu a na týlovou část obsahující dvě obdelníkové kasematy pro ubytování posádky čítající asi 800 mužů. Pevnost měla obsahovat 26 děl. Radíkovský fort je obklopen suchým příkopem vylámaným ve skále jehož hlouka činí

  Čerpáno z publikace: PEVNOST OLOMOUC od vydavatelství FortPrint., 26.1. 2005

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Turistické mapy KČT 1:50 000

  Edice KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ, zpracoval vojenský kartografický ústav Harmanec
  pevnost, bunkr
  chátrající
  přístupno v návštěvních hodinách
  Česká republika
  Olomoucký kraj
   Olomouc  (OL)
  Olomouc-Radíkov