Pozdně barokní plastika umístěna na nízkém krychlovém soklu s mocnými bočními volutami. Stojící postava světce v kontrapostu s obnaženou levou nohou a odhalenou hrudí. U nohou světce sedí beránek. Chráněná kulturní památka od r. 1964.
Hlavní obrázek místa
Socha sv. Jana Křtitele v Mitrovicích u Moravičan
© Pavel Vítek 10/2019
Graficke pismenko Mitrovice jsou malá osada spadající pod Moravičany, jihovýchodně od Mohelnice. Leží i mimo místní komunikace, do Mitrovic vede pouze malá odbočka z hlavní silnice vedoucí z Moravičan, přes Doubravice do Bílé Lhoty. Sochu sv. Jana Křtitele najdeme uprostřed osady na cestě končící u řeky Moravy, nedaleko od kaple sv. Josefa.
Pavel Vítek, 5.12. 2019

  popis

  Socha sv. Jana Křtitele je pozdně barokní plastika, přesahující svou významnou kvalitou rámec okresu. Plastika je umístěna na nízkém krychlovém soklu s mocnými bočními volutami, zdobené vpředu mušlí s ornamentem. Stojící postava světce v silně zdůrazněném kontrapostu s obnaženou levou vykročenou nohou a odhalenou hrudí. Pravá ruka v gestu kázání je nad loktem zahalena do drapérie roucha, levá obnažená ruka přidržuje zavřenou knihu, opřenou o

  Pavel Vítek – zdroj: http://www.pamatkovykatalog.cz, 5.12. 2019
  sakrální památky
  socha, monument
  zachovalý
  nepřístupno
  Česká republika
  Olomoucký kraj
   Šumperk  (SU)
  Mitrovice