hrad Moravskoostravský hrad

Na Zámčiskách, Zámčiska
Zaniklý správní hrádek (dvorec) olomouckých biskupů v západním nároží městských hradeb. Založen patrně ve 2. pol. 14. století, zaniká na přelomu 15. a 16. století. Později areál hřbitova a zaniklé kaple sv. Lukáše postavené v l. 1729–40 a zbořené r. 1894.
Hlavní obrázek místa
Pohled na archeologické naleziště na ul. Puchmajerova, které bylo objeveno při rekonstrukci kanalizace na této ulici.
© Miroslav BITTER 06/2007
Graficke pismenko Zaniklý správní hrádek, biskupský dvorec, olomouckých biskupů v Moravské Ostravě. Hrad, který byl vystavěn v západním rohu městských hradeb, i morový hřbitov a kaple sv. Lukáše, které jej nahradily, v zástavbě historického jádra zcela zanikly. Poslední stopy setřel přelom 19. a 20. století, který se nesl v duchu proměny Moravské Ostravy v moderní velkoměsto.
Areál biskupského hradu a pozdějšího hřbitova s kaplí sv. Lukáše se rozkládal v prostoru současného obchodního domu Rozvoj na nároží ulice Zámecké a Puchmajerovy. Právě název ulice Zámecké je jedinou upomínkou na existenci někdejšího sídla.
Jan P. Štěpánek, 16.1. 2008

  historie

  Historie zaniklého biskupského hradu a morového hřbitova s kaplí sv. Lukáše
  Moravská Ostrava jako město se poprvé z mlhy minulosti vynořuje na počátku 2. poloviny 13. století. Lokace nového města je dílem významného kolonisty, olomouckého biskupa Bruna ze Schauenburku. Nedávné archeologické výzkumy v prostoru centrálního Masarykova náměstí dokázaly, že osídlení prostoru centra Moravské Ostravy existovalo již před tímto datem a lze je spojit s hospodářským zázemím nedalekého hradiště na Landeku. Osídlení tvořila patrně

  Jan P. Štěpánek s využitím K. Kuča: Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, Libri, Praha 2000, 16.1. 2008

  popis

  Lokace a popis biskupského hradu
  Biskupský hrad zaujal polohu v západním nároží městských hradeb. Tato poloha byla dána spíše provizoriem mladšího založení sídla, neboť výhodnější a strategičtější polohu na východě již v minulosti zabral církevní okrsek u kostela sv. Václava. O pozdějším založení hradu než města vypovídá i skutečnost, že hrad byl přistavěn ke stávající hradbě a nijak její obvod nenarušil. Areál hradu byl tvořen obdélným prostorem cca 30 x 50 m. Oproti samotnému

  Jan P. Štěpánek, 16.1. 2008

  Časová osa

  ve druhé polovině 13. století
  Poprvé zmíněna Moravská Ostrava jako město.
  1276
  V závěti Bruna ze Schauenburku zmíněno to, že území Moravské Ostravy pouze kolonizoval, nikoliv založil.
  ve druhé polovině 14. století
  Vystavěn v západním nároží kamenných městských hradeb biskupský hrad, který sloužil jako správa stolních statků olomouckého biskupství na Ostravsku.
  1446
  Moravská Ostrava se uvádí jako hrad.
  1466
  Moravská Ostrava se uvádí jako „propugnaculum“.
  1484 - 1491
  Posledním písemně známým biskupským ostravským hejtmanem Laurin z Chřenovic.
  koncem 15. století
  Hrad patrně přestal sloužit svému účelu a byl buďto přestavěn nebo zcela zanikl.
  1538
  Daroval biskup Stanislav I. Thurzo svému hukvaldskému úředníku Kryštofu Foglarovi ze Studené Vody dům v centru města, který stával na místě bývalého hradu.
  1729 - 1740
  Na místě bývalého hradu postavena kaple sv. Lukáše.
  1880
  Kaple sloužila jako školní kostel německé reálky.
  1892
  Zchátralá kaple uzavřena.
  1894
  Kaple beze zbytku zbořena.
  10. století
  Osídlení Moravské Ostravy tvořila patrně malá zemědělsko rybářská osada.

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Turistické mapy KČT 1:50 000

  Edice KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ, zpracoval vojenský kartografický ústav Harmanec
  61-62 Ostravsko

  Turistické mapy 1:100 000, Kartogradie

  Edice Kartografie
  hrad
  zaniklý
  není známo
  Česká republika
  Moravskoslezský kraj
   Ostrava-město  (OV)
  Ostrava - Moravská Ostrava