Podélný tribunový kostel s apsidou z poč. 13. stol., přestavěn goticky (přel. 15./16. st.), renesančně (1608) a barokně (1722, 1740, 1755, 1787). Z cenných prvků románské zdivo, ústupkový portál s tympanonem a sloupy tribuny, gotický portál, barokní oltář a epitaf.
Hlavní obrázek místa
kostel od jihovýchodu
© Pavel Zany Komárek 10.6. 2009
Graficke pismenko Libčany se nacházejí ve svahu severně od silnice II/611 Hradec Králové – Poděbrady – Praha, pohledově dominantní kostel stojí ve středu obce. Obec je přístupná autobusovými linkami spojujícími Hradec Králové s Nechanicemi, Chlumcem nad Cidlinou či Novým Bydžovem. Kostel je přístupný v době konání mší každou neděli v 8:00. Farnost nemá vlastního kněze, je spravována farářem z Dobřenic.
Zany, 14.7. 2010

  historie

  přehled dějin
  Ves Libčany patří k nejstarším na Hradecku. Podle některých autorů (A. Merhautová) byly Libčany uvedeny v zakládací listině opatovického kláštera (falsum hlásící se k r. 1073), E. Nohejlová-Prátová však jméno „Liubichas“ vykládá jako Libišany, tedy ves západně od Opatovic. Někdy na konci 12. či na počátku 13. století zde byl postaven románský tribunový kostel. Datování jeho vzniku kolísá, V. Mencl jej nejprve zařadil do 20. let 13. století,

  Zany, 14.7. 2010

  popis

  románský kostel
  Románský kostel v Libčanech představoval charakteristický typ bezvěžového orientovaného (odchylka od osy východ-západ je jen cca 10°) venkovského tribunového kostela s obdélnou lodí zakončenou půlkruhovou apsidou. Stavbu zřejmě prováděli místní kameníci vycházející z různých inspiračních zdrojů, jejichž prvky užili ve zjednodušené formě. Dochovaná loď je 16,7 m dlouhá, 11,1 m široká, 10,5 m vysoká. Vyzděná je z kvalitních pískovcových kvádříků

  Zany, 14.7. 2010
  přestavby kostela
  Při pozdně gotických úpravách na přelomu 15. a 16. století byl do západního průčelí vložen nový vstupní půlkruhem zakončený portál. Stojky ostění vyrůstající z pravoúhlé trnože jsou tvořeny dvěma pruty oddělenými výžlabkem, ve spodní části jsou pruty rozšířené a šroubovitě rýhované. Dosavadní vstup na tribunu nad novým portálem byl zrušen a nový byl proražen v úrovni terénu v jižním průčelí při jihozápadním nároží. Vedl do jižního pole

  Zany, 14.7. 2010
  mobiliář
  Mobiliář pochází z různých dob, dvě nejcennější části, hlavní oltář a epitaf, vyšly z dílny M. Brauna kolem roku 1740, kdy se kostel stal rodovým pohřebištěm Straků z Nedabylic. Hlavní oltář je zasvěcen Nanebevzetí Panny Marie. Nad oltářní menzou s čelní stranou zdobenou reliéfem Obětování Izáka stojí kolem mohutné zděné tumby sousoší dvanácti apoštolů přihlížejících Nanebevzetí Panny Marie. To bylo původně znázorněno dřevěným sousoším Panny

  Zany, 14.7. 2010

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Cykloturistické mapy, Kartografie

  Mapy v měřítku 1:70 000, ve formátu 105x220mm
  sakrální památky
  kostel, chrám
  zachovalý
  není známo
  Česká republika
  Královéhradecký kraj
   Hradec Králové  (HK)
  Libčany