Gotický kostel sv. Petra a Pavla pochází z roku 1336. V roce 1864 byly objeveny malby s přijímáním pod obojí (dnes již nedochovány). Při kostele je hřbitov, kde leží jeden z vynálezců ruchadla Václav Veverka (+1849)
Hlavní obrázek místa
© Ivo Rozehnal 06/2020
Graficke pismenko Kostel v Dříteči pochází z roku 1336. Má jednolodní kamennou podobu s nesouměrně přistavěnou věží zvonice, která navazuje na presbytář. Ve věži jsou tři zvony. Zajímavostí presbytáře jsou zaklenutá žebra klenby, která jsou zakončena vytesanou tváří sv. Petra. Styl kostela je převážně gotický - sakristie, okna, doplňky. Kazatelna je až z 19. století, stejně tak kalichy a monstrance na oltáři. Kostel prošel přestavbou v roce 1699 a opravou v roce 1864. Tehdy byly objeveny unikátní malby, kde bylo znázorněno přijímání pod obojí. Je tedy doloženo, že kostel byl nějaký čas utrakvistický. Bohužel malby se do dnešního času nedochovaly. Kostel je hřbitovní ...
Rozehnal Ivo - zdroj - web: dritec.cz a wikipedie - kostel sv. Petra a Pavla Dříteč, 4.7. 2020
  sakrální památky
  kostel, chrám
  zachovalý
  volně přístupno
  Česká republika
  Pardubický kraj
   Pardubice  (PA)
  Dříteč