Barokní kostel na severním předměstí hrazeného města z let 1706–10 nahradil původní svatyni z roku 1381, stojící vedle něj. Věž postavena 1873. Obklopen bývalým hlavním městským hřbitovem (do 1885), z něhož zachována jedna hrobka a torsa náhrobků.
Hlavní obrázek místa
pohled od severozápadu
© Pavel Zany Komárek 12. 8. 2012

Kostel Narození Panny Marie v České Lípě

Graficke pismenko Původní kostel na severním předměstí založen roku 1381. Po úpravách, způsobených válečnými devastacemi v 15. a 17. století nahrazen barokní novostavbou, po jejím dokončení roku 1710 (?) zbořen.
Nový kostel postavil zřejmě v letech 1706–10 stavitel Josef Abbondio. Sloužil především jako hřbitovní, farní funkci začal plnit po demolici původního farního kostela sv. Petra a Pavla v centru města. Roku 1873 získal nástavec jižní věže, roku 1885 byl zrušen okolní hřbitov. Poslední oprava v 80. letech 20. století.
Ivan Grisa, dle Umělecké památky Čech, svazek 1, 29.11. 2008

  historie

  Původně za krále Václava IV. zde stál malý kostelík, jehož zakládací listiny potvrdil generální vikář Jan z Pomuku (pozdějším sv. Janem Nepomuckým). Tento kostelík byl zničen husity a po mnoha požárech vždy znovu postaven. Avšak dřevěný. Roku 1710 byl vystavěn kostel z kamene s dnešní podobou. Roku 1873 byla vystavěna věž a zavěšen zvon, který pocházel ze zaniklého děkanského kostela. Ten byl během 1. světové války zničen.
  L.H. podle http://www.lipamusica.cz, 30.10. 2012

  popis

  Hlavní oltář v kostele pochází z roku 1718. Původně na něm stávala socha Madony, pocházející z konce 15. století, která byla přenesena do kostela sv. Máří Magdaleny, dnes zde stává socha Matky Boží, původně z předsíně kostela, a je nejnovějšího původu. Obraz oltáře není původní. Vedle jsou situovány sochy sv. Františka a sv. Antonína Paduánského. Malba stropu vyobrazuje církevní otce: Řehoře s holubicí, Ambrože s úlem, Augustina se srdcem a

  L.H. podle http://www.lipamusica.cz, 30.10. 2012

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Shocart turistické 1:50 000

  Turistické mapy Shocart 1:50 000.

  Turistické mapy 1:50 000, Kartografie

  Nová edice přehledných turistických map 1:50 000 z Kartografie Praha.
  sakrální památky
  kostel, chrám
  zachovalý
  přístupno příležitostně
  Česká republika
  Liberecký kraj
   Česká Lípa  (CL)
  Česká Lípa