Původně hrad ze 14. st. Koncem 15. st přestavěný na zámek. Portál patří mezi první renesanční památky u nás. Po požáru v r.1509 rozšířován. Roku 1643 jej vydrancovali Švédové. V r. 1840 vnitřní zámek (bývalý hrad) vyhořel a byl z větší části stržen.
Hlavní obrázek místa
Moravská Třebová - gotický hrad přestavěný na renesančně-barokní zámek
severní fasáda věžovitého vstupního pavilonu
2003 ©Zany

Prohlídkové okruhy:

Poklady Moravské Třebové: Prohlídka s průvodcem. Expozice začíná obdobím humanismu a renesance, která zanechala v Moravské Třebové významné stopy. K nejvýznamnějším památkám patří bezesporu flanderská tapiserie z počátku 16. století s námětem z řecké mytologie. Výjimečné jsou také portrétní medailony Ladislava z Boskovic a jeho manželky Magdalény z Dubé a Lipé, kteří nechali původně gotický hrad přestavět na renesanční zámek, o čemž svědčí dosud zachovaný portál z roku 1492, který je nejstarší dochovanou renesanční památkou na sever od Alp. Návštěvníci uvidí i renesanční tapisérii s námětem z řecké báje o Ifigenii ze začátku 16. století, renesanční epitaf, obraz Madony pocházející z italského ...
E.H. podle http://www.zamekmoravskatrebova.cz, 24.9. 2013

  historie

  Stručná historie hradu:
  1270 - město Třebovou založil Boreš z Riesenburka krátce před tímto rokem; v této době existoval na blízkém vrch hrad (Třebovské hradisko) 1325 - po vymření rodové větve získali panství páni z Lipé 1365 - hrad prodán Janu Jindřichovi - formulace zápisu naznačují, že již stál hrad ve městě 1422 - purkrabí Bočka z Kunštátu vydal hrad slezskému vojsku 1464 - v zápise panství Zdeňka z Postupic se mluví o hradě v městě Třebové 1486 - koupil

  M. Plaček: Ilustrovaná encyklopedie moravských hradů, hrádků a tvrzí, 2.4. 2004
  Zámek Moravská Třebová
  Svou architekturou patří moravskotřebovský zámek k nejvýznamnějším památkám ve střední Evropě. Spletitá historie vlastníků panství počala kolem poloviny 13. století. Význačným mužem v dějinách celého města i stavby byl Ladislav Černohorský z Boskovic, který v duchu rané renesance konce 15. století započal přestavbu původního hradu na zámek. Z tohoto období pochází i pískovcový portál průjezdu do nádvoří, který patří mezi nejstarší památky

  inaliska, 25.7. 2007

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Turistické mapy KČT 1:50 000

  Edice KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ, zpracoval vojenský kartografický ústav Harmanec

  Shocart turistické 1:50 000

  Turistické mapy Shocart 1:50 000.

  Turistické mapy 1:100 000, Kartogradie

  Edice Kartografie
  zámek
  hrad přestavěný na zámek
  zachovalý
  přístupno v návštěvních hodinách
  Česká republika
  Pardubický kraj
   Svitavy  (SY)
  Moravská Třebová