Zaniklý hrad, o kterém prameny mlčí, nacházející se na ostrožně Zámeckého vrchu s dochovaným zbytkem příkopu. Podle sběrem získaných archeologických nálezů je hrad datován do 13. stol.
Hlavní obrázek místa
Pohled na jádro od západu
Západně od pahorku jsou naznačené dvě plošiny
© Luděk Pitter 01/2007
Graficke pismenko Nejlepší přistup k hradu je z obce Háje cestou k bývalému rekreačnímu středisku. Cesta končí těsně pod vodojemem. Pahorek s vodojemem lze obejít po jeho západní straně. Za vodojemem je stará cesta a nad ní se prudce zdvíhá terén, snad bývalý val a za ním je naznačen příkop a další strmé stoupaní na vrchol. Od západu je výstup na vrchol Zámeckého vrchu pohodlnější. Půjdete-li naznačeným příkopem po severovýchodní straně vrchu uvidíte ve stráni pruh kamenů vytvářející jakoby náznak zbytků hradby.
L.P., 25.6. 2007

  historie

  FUNKŠTEJN (okr. Karlovy Vary) — zaniklý hrad na jednom ze tří vrcholů výrazného Zámeckého vrchu nad obcí Háje (původně Funkenstein). Písemné prameny o hradu mlčí. Stejnojmenná vesnice se jako příslušenství Andělské Hory poprvé připomíná až okolo roku 1536, k roku 1567 se uvádí les Schlossberg. Sběrem získané archeologické nálezy dokládají existenci hradu ve 13. století. Nevelká jednodílná dispozice okrouhlého obrysu zaujala konec

  L.P. (Durdík T., Ilustovaná encyklopedie Českých hradů, Libri, 2000, str. 141, obr. 270), 25.6. 2007
  O hradu není mnoho zpráv. Až roku 1536 je zmiňována stejnojmenná vesnice jako příslušenství Andělské Hory. Podle sběrem získaných archeologických nálezů je hrad datován do 13. stol.
  L.P. (Durdík T.: Ilustovaná encyklopedie Českých hradů, Libri, 2000), 25.6. 2007

  Časová osa

  13. století
  Na základě archeologických nálezů hrad datován do tohoto období.
  1536
  Zmiňována stejnojmenná vesnice jako příslušenství Andělské Hory.

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Turistické mapy KČT 1:50 000

  Edice KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ, zpracoval vojenský kartografický ústav Harmanec

  KOMPASS 1:50 000 (Geodézie ČS)

  Ukončená edice turistických map KOMPASS, 1:50 000, v roce 2006, Geodézie ČS.

  Turistické mapy 1:50 000, Kartografie

  Nová edice přehledných turistických map 1:50 000 z Kartografie Praha.
  hrad
  terénní náznaky
  volně přístupno
  Česká republika
  Karlovarský kraj
   Karlovy Vary  (KV)
  Březová