Klasicistní dům postaven mezi roky 1781–1787. Nepravidelný půdorys domu. Patro jižního průčelí vyloženo na pěti tesaných krakorcích, s esovitým vykrojením, římsou a čabrakou, spojených valenými klenbičkami. Dům památkově chráněn od r. 1958.
Hlavní obrázek místa
Lanškrounský dům zvaný "Piáno".
© Pavel Vítek 05/2017
Graficke pismenko Město Lanškroun najdeme 19 km jihovýchodně od okresního města Ústí nad Orlicí a 23 km severně od Svitav. Dům zvaný Piáno nalezneme v historické části Lanškrouna, v ulici 28. října, jihovýchodně od lanškrounského zámku.
Pavel Vítek, 4.6. 2017

  historie

  Klasicistní dům byl postaven někdy mezi roky 1781–1787. Nepravidelný půdorys domu je dán jeho vestavbou do části parkánu městského opevnění. To probíhalo v jeho sousedství u Horní brány, která byla zbořena roku 1791. Výraznější stavební úpravou dům prošel v klasicistním duchu na počátku druhé čtvrtiny 19. století. Jedná se o velice zajímavý doklad urbanistického vývoje regionálního města a jeho rozrůstání původního historického jádra. V 90.

  Pavel Vítek – zdroj: http://www.pamatkovykatalog.cz, 4.6. 2017

  popis

  Rozšiřování domu proběhlo roku 1828. Hlavní průčelí ukončuje atika. Původní vchod vymezený kamenným portálem je dnes přeměněn v okno. Patro jižního průčelí je vyloženo na pěti tesaných krakorcích, s esovitým vykrojením, římsou a čabrakou, spojených valenými klenbičkami. Síň v přízemí je valeně zaklenutá, další místnosti přízemí i prvního patra jsou plochostropé. Dům je nepravidelného půdorysu, postavený ze smíšeného zdiva, omítnutý vápennou

  Pavel Vítek – zdroj: http://www.pamatkovykatalog.cz, 4.6. 2017
  ostatní
  palác, dům
  zachovalý
  nepřístupno
  Česká republika
  Pardubický kraj
   Ústí nad Orlicí  (UO)
  Lanškroun