Jednolodní gotický kostel s polygonálním závěrem z pol. 14. století. Ve 2. pol. 18. století barokně přestavěn. Uvnitř kostela fresky českých patronů sv. Jiří, sv. Vojtěcha, sv. Václava a sv. Jana Nepomuckého podle návrhů Mikoláše Alše z let 1899 - 1900 Alšovými žáky. Zařízení kostela z novější doby.
Hlavní obrázek místa
Kostel sv. Jiří v Mikulči u Svitav
© Pavel Vítek 10/2014
Graficke pismenko Obec Mikuleč se nachází 7 km severozápadně od Svitav a 12 km jihovýchodně od Litomyšle. Okolo obce vede silnice č.35, spojující Hradec Králové s Olomoucí a odbočka z ní do Svitav a Brna. Nejbližší železniční zastávka je Svitavy – Lačnov ve vzdálenosti 5,5 km. Obcí prochází cykloturistická trasa 4205 vedoucí ze Svitav do Psí kuchyně u Semanína u České Třebové. Kostel sv. Jiří v Mikulči najdeme v severní části obce na malé vyvýšenině u bývalého statku.
Pavel Vítek, 19.10. 2014

  historie

  První písemný záznam o obci pochází z roku 1347. První zmínka o kostelu sv. Jiří pochází ze seznamu far nově zřízeného litomyšlského biskupství z roku 1350. Roku 1358 měl podací právo samotný litomyšlský biskup. Od roku 1677 byl kostel filiální k faře v Karli. Od roku 1786 byl veden jako lokální kaple a patřil do poličského vikariátu. V roce 1818 byl barokně přestavěn do nynější podoby. V roce 1861 pak povýšen na faru. V roce 1900 byl interiér

  Pavel Vítek – zdroj: Umělecké památky Čech 4 (K – O), Poche a kol., Academia Praha 1982, 19.10. 2014

  popis

  Kostel sv. Jiří byl původně gotický z pol. 14. století s dřevěnou hranolovitou věžičkou. Ve 2. pol. 18. století barokně přestavěn. Jedná se o přibližně orientovanou jednolodní obdélnou stavbu s polygonálním uzavřeným presbytářem. Na severní straně kostela se nachází sakristie. Nad západním průčelím štít a nad ním dřevěná hranolovitá věžička. Loď je plochostropá, presbytář a kaple jsou zakleknuty valenou klenbou s lunetami. Uvnitř kostela se

  Pavel Vítek – zdroj: Umělecké památky Čech 4 (K – O), Poche a kol., Academia Praha 1982, 19.10. 2014

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Turistické mapy KČT 1:50 000

  Edice KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ, zpracoval vojenský kartografický ústav Harmanec

  Shocart turistické 1:50 000

  Turistické mapy Shocart 1:50 000.

  Turistické mapy 1:100 000, Kartogradie

  Edice Kartografie
  sakrální památky
  kostel, chrám
  zachovalý
  přístupno příležitostně
  Česká republika
  Pardubický kraj
   Svitavy  (SY)
  Mikuleč