V lesíku u České Břízy se dochoval příkop po zaniklém dřevěném hradu. Písemnými prameny není hrádek přímo doložen. Jednalo se o malý šlechtický, dřevěný hrádek. Archeologické nálezy datují život na hradě do 2.poloviny 13.století.
Hlavní obrázek místa
Hrádek u České Břízy
Okružní příkop chránící předhradí.
© Marek Skýpala 05/2007
Graficke pismenko V lesíku u České Břízy se dochoval příkop po zaniklém dřevěném hradu. Hrádek stával na okraji lesa, na ostrohu nad silnicí z Třemošné do Hromnic, na levém břehu říčky Třemošné. K místu hrádku se dostaneme pokud se z České břízy vydáme k čističce odpadních vod. Hrádek stával na okraji lesíku, který k čističce přiléhá, hned za hlubokou roklí, která se sklání k říčce.
27.5. 2007

  historie

  Střípky historie:
  Písemnými prameny není hrádek přímo doložen. Pouze v roce 1282 se zmiňuje „predium Stegym“, ale není zřejmé, zda se jedná o náš hrádek. Jednalo se o malý šlechtický, dřevěný hrádek. Archeologické nálezy datují život na hradě do 2. poloviny 13. století.
  Durdík Tomáš, Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Libri, Praha 2000, 27.5. 2007
  Hrad byl postaven z jedné strany na okraji pole, zatímco z druhé byl ohraničen strmě spadajícím svahem nad roklinou s potokem. Nejzranitelnější byl od pole a proto chráněn příkopem s valem. Příkop byl asi 60 metrů dlouhý a široký metrů pět. Dnes je hluboký 1,5 m a val vyčnívá nad terén do výše zhruba jednoho metru. Plocha předhradí je rovná až na jednu prohlubeň nacházející se uprostřed, jenž je pravděpodobně pozůstatkem po zahloubené zemnici.

  Prudký Martin zpracoval podle Josefa Milera Neznámé hrady severního Plzeňska-P. Rožmberský, M. Novobilský, P. Mikota, 29.9. 2009

  popis

  Hrádek nijak neudivoval svou rozlohou. Severní a západní svahy předhradí chránily prudké svahy. Zbývající část dodnes od roviny odděluje obloukovitý příkop. Na ploše předhradí se nedochovaly žádné pozůstatky zdiva, pouze uprostřed se nalézá pozůstatky zahloubeného objektu. Jádro hrádku stávalo na obtížně přístupném, volně se tyčícím skalisku s malou vrcholovou plošinou. Nacházejí se zde však pouze málo zřetelné pozůstatky po úpravách skalky.
  Durdík Tomáš, Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Libri, Praha 2000, 27.5. 2007

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Cykloturistické mapy, Kartografie

  Mapy v měřítku 1:70 000, ve formátu 105x220mm
  hrad
  terénní náznaky
  volně přístupno
  Česká republika
  Plzeňský kraj
   Plzeň-sever  (PS)
  Česká Bříza