hrad Štramberk

Strahlenberg
Hrad z konce 13. stol. Po 30leté válce zbyla jen mohutná válcová věž. V roce 1899 získal hradní zříceninu KČT a z hradní věže se stává rozhledna. Ve 20. letech 20. stol. byla na základech hradního paláce postavena turistická útulna.
Hlavní obrázek místa
Pohled na vnitřní část hradu
© Luděk Pitter 10/2006
Graficke pismenko Hrad ve Štramberku, stojící na skalnatém vrcholu tzv. Zámeckého kopce, tvoří výraznou dominantu nejen malebného lašského městečka Štramberk, nad jehož severozápadním okrajem historického centra se tyčí, ale převážně celého kraje. Z kdysi mohutného středověkého hradu se do dnešních dob zachovalo několik mohutných hradebních zdí hlavně vnitřního hradu a především rekonstruovaná strážní hradní věž – bergfrit, přestavěná na počátku 20. století na turistickou rozhlednu. Trůba – jak je věž ve zdejším kraji lidově nazývána, se stala jakýmsi symbolem kdysi mohutného hradu, krásného města i zdejšího malebného regionu. Mnohé turistické publikace a průvodci neznalí regionu často ...
Jan P. Štěpánek, 16.9. 2005

  historie

  Hrad vznikl koncem 13. století patrně jako středisko zbylé zeměpanské državy na severu Moravy. První doložená zmínka o hradě pochází až z privilegia ze 4. 12. 1359, kde bratr císaře Karla IV. Jan Jindřich (1322–1375) nařizuje, aby pod hradem “…se zpustošené město znovu vystavělo a dle hradu Strallenberga se nazývalo.“ V rukou Lucemburků zůstal hrad s městem až do roku 1380, kdy jej markrabě Jošt udělil v léno Vokovi III. z Kravař. Z dalších

  Jan P. Štěpánek podle J. Tichánek a kol.: Šlechtická sídla na Novojičínsku, 28.5. 2002

  pověsti

  O tatarských uších na Kotouči
  Ve východním cípu Moravy na východ od Nového Jičína leží město Štramberk. Nad ním se zvedá kopec Kotouč se zříceninou hradu. Z toho bývalého sídla pánů z Kravař nejzachovalejší je kulatá věž, " Trúba" zvaná, zdaleka viditelná. O vrchu Kotouči zachovaly se některé pověsti. Jedna z nich vztahuje se ke vpádu Tatarů na Moravu v 13. století: Tataři, národ asijský, žlutého plemene, podnikli roku 1237 velikou válečnou výpravu do střední Evropy. V

  Adolf Wenig:Moravsko - Slezské pověsti, nakladatelství Levné knihy KMa, Praha 2000, 28.5. 2002
  Legenda o vrchu Kotouč
  Štramberčané byli vždy nejzbožnějšími lidmi v širokém kraji. Lucifera to velice mrzelo, a proto se jednou rozhodl, že Štramberk učiní nejhříšnějším městem. Poslal nejchytřejšího čerta do Štramberka, aby lidem nasliboval spoustu peněz, zlata a slávy. Nikdo mu však nevěřil, a tak se čert vrátil do pekla s nepořízenou. Mocný Lucifer se dopálil. Poslal nejsilnějšího čerta pro velikánskou skálu, aby se s ní v noci vznesl nad Štramberk a pak ji hodil

  Toulavý domek, http://www.domek.cz, 17.7. 2002
  O štramberských uších
  Dle staré pověsti ve 13. století vtrhli na Moravu Tataři. Lid hledal záchranu na kopci Kotouč, ale i tam Tataři zaútočili. Lidé již pomalu propadali panice i začali se modlit k Bohu o pomoc (bylo to právě v den Nanebevzetí Panny Marie). Bůh jejich modlitby vyslyšel a seslal nad tatarské ležení bouři tak prudkou a větrnou, že ji většina Tatarů nepřežila. Aby byla zkáza dokonalá, napadlo někoho z obránců prokopat hráz nedalekého

  27.3. 2003

  popis

  popis hradu Štramberk
  Hradní jádro bylo tvořeno dominantní válcovou strážní věží (bergfritem) 40 m vysokou, kterou obklopovala široká kamenná ohradní hradba, uzavírající malý dvůr půdorysu nepravidelného pětiúhelníka. Dvůr byl na třech stranách velice úzký, avšak na straně proti vchodu byl širší. Zde, naproti věži, se nacházel menší dvouprostorový hradní palác, patrně dvoupatrový, z něhož ve výšce 10 m vedl ke vchodu do věže (zachován gotický portál) krytý můstek.

  Jan P. Štěpánek, 16.9. 2005

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Cykloturistické mapy, Kartografie

  Mapy v měřítku 1:70 000, ve formátu 105x220mm

  Turistické mapy 1:100 000, Kartogradie

  Edice Kartografie
  hrad
  zachovalý
  přístupno v návštěvních hodinách
  Česká republika
  Moravskoslezský kraj
   Nový Jičín  (NJ)
  Štramberk