Terénní zbytky skalního hradu. Založen zřejmě králem již v 1. pol. 13. stol. a patřil tak patrně k nejstarším českým hradům. Zanikl ještě ve 13. stol. Z částečně dřevěného objektu se dochovaly náspy a místnosti tesané ve skále.
Hlavní obrázek místa
Skalní hrad
© Vlky, Jirka Čížek
Graficke pismenko Zříceniny skalního hradu Kvítkova se nacházejí na soukromém pozemku ve stejnojmenné vesnici. Po domluvě s majitelem je možná prohlídka. Z hradu se dochovalo však jen několik tesaných místností, draže a tesaná chodbička.
28.5. 2002

  historie

  Nade vsí Kvítkovem se vypíná pískovcové skalisko asi 7–8m vysoké. Velké balvany byly původně spojeny hradbami, z nichž se zachovaly jen nevelké zbytky a sklep ve skále vytesaný, který je dodnes využíván. První kdo se z Kvíkova psal, byl r. 1295 Jan. Petr jenž se r. 1335 vyskytuje, má na pečeti vlka vyskakujícího z lesa a je to předek Vlkův z Kvítkova. (viz. A Sedláček kn.14 str. 263)
  28.5. 2002
  Ves Kvítkov (dříve Blumstein) je doložena poprvé v r. 1295, kdy ji držel příslušník vladycké rodiny Vlků z Kvítkova, Jan z Kvítkova; po něm následoval Petr (1335) a pak Vlk z Kvítkova (1361). Obec byla rozdělena do dvou dílů: v prvním stával skalní hrad vybudovaný snad již na konci 13. století; o druhém máme zprávu z r. 1345, kdy se připomíná Ješek Kopec, jehož vystřídali Jaroslav z Robce (1391) a Bohuslav z Mnichova (1406). O kvítkovském hradu

  Kol.: Hrady, zámky a tvrze v Čechách na Moravě a ve Slezsku - Severní Čechy, Nakladatelství Svoboda, Praha 1984, 8.2. 2009

  popis

  Podle nepříliš četných archeologckých nálezů se datuje život hradu na přelom 14. a 15. století. Dispozice byla také částečně poškozena těžbou pískovce i blízkým provozem usedlosti čp. 13. Hrad stával na šesti skalních blocích, hospodářské zázemí leželo zřejmě na místě zmíněné usedlosti. Při jižním okraji lokality snad stávaly dřevěné stáje. Jádro hradu zřejmě tvořila zděná několikapodlažní budova usazená na třech skalních blocích, jejíž součástí

  Ivka (T. Durdík Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Dodatky 1, Libri, Praha 2001), 8.2. 2009

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Shocart turistické 1:50 000

  Turistické mapy Shocart 1:50 000.

  Turistické mapy 1:50 000, Kartografie

  Nová edice přehledných turistických map 1:50 000 z Kartografie Praha.
  hrad
  zřícenina
  přístupno příležitostně
  Česká republika
  Liberecký kraj
   Česká Lípa  (CL)
  Kvítkov