Zámek vznikl přestavbou starší tvrze po roce 1533, kterou provedli potomci Jana Lukavského z Lukavice. R. 1924 vyhořel, ale už v letech 1925–26 byl opraven. Od r. 1945 zámek vlastní stát a od roku 1960 je zde sídlo Státního oblastního archívu.
Hlavní obrázek místa
Pohled na zámek z parku
© Petr Nožička 03/2012

pomníček Bondyů, zimní rybník

Graficke pismenko Zhruba 0,5 km severovýchodovýchodním směrem od zámku se na pravém břehu Loučné nachází pomníček manželů Bondyových. Arnošt a Truda Bondyovi byli mezi lidmi oblíbení majitelé zámku židovského původu, kteří den po vpádu německé armády do České republiky spáchali na tomto místě sebevraždu (Arnošt zřejmě nejprve zastřelil svou ženu a poté obrátil zbraň proti sobě. Patrně se však pouze postřelil a spadl při tom do řeky, neboť jeho tělo bylo nalezeno právě v řece, v místě pod nynějším pomníčkem, a příčinou smrti bylo utonutí). Nápis (špatně čitelný) na pomníčku: "16.3.1939 Arnošt a Truda Bondyovi". Severovýchodovýchodně od místa, kde stojí pomníček, ...
Tomáš Kyncl (informace pocházejí z výkladu vyslechnutého 7.6.2014 při dni otevřených dveří ve Státním oblastním archivu v Zámrsku), 18.6. 2014

  historie

  dějiny
  První zmínka o Zámrsku pochází z roku 1349, kdy byla zdejší fara připojena k nově zřízenému litomyšlskému biskupství. Tvrz je poprvé zmiňována roku 1469, kdy ji Vaňkovi ze Zámrsku vypálila uherská vojska Matyáše Korvína. Roku 1533 koupil Zámrsk s příslušenstvím Jan Lukavský z Lukavice, jeho potomci tvrz renesančně přestavěli. Od roku 1613 vlastnil Zámrsk Karel Kapoun ze Svojkova, kterému byl pro účast ve stavovském povstání zabaven. Konfiskát

  Zany, 8.6. 2004
  popis
  Pozůstatkem gotické tvrze je jádro východního křídla a část zdiva obou na křídlo navazujících věží. Při renesanční přestavbě Lukavských z Lukavice byla zaklenuta severovýchodní věž, upravováno bylo i východní křídlo. V místech dnešního severního křídlo byla dostavěna další budova, jejímž pozůstatkem jsou žebrové klenby v průjezdu a přízemních arkádách obou křídel. Pod omítkami byly objeveny i zbytky sgrafitové výzdoby fasád. Barokní přestavba

  Zany, 8.6. 2004

  pověsti

  podzemní chodby
  Ze zámku by údajně mohly vést podzemní chodby. Objevily se spekulace, že jedna z nich směřuje ke hřbitovu (cca 0,5 km SVV od zámku), protože se v těch místech 2x propadla zem. Jednou pod zvířaty (a vozem?) a podruhé pod lidmi. Zatímco zvířata se podařilo vyprostit, tak ony lidi už prý nikdo nikdy neviděl... Reálný základ pověstí o těchto podzemních chodbách lze snad spatřovat ve skutečných zámeckých sklepeních. Jejich existence je

  Tomáš Kyncl (informace pocházejí z výkladu vyslechnutého 7.6.2014 při dni otevřených dveří ve Státním oblastním archivu v Zámrsku), 18.6. 2014

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Shocart turistické 1:50 000

  Turistické mapy Shocart 1:50 000.
  zámek
  tvrz přestavěná na zámek
  zachovalý
  přístupno příležitostně
  Česká republika
  Pardubický kraj
   Ústí nad Orlicí  (UO)
  Zámrsk