Zřícenina gotického hradu, založeného Prockem z rodu Drslaviců koncem 13. stol. V 16. stol. přestavěn a rozšířen Vilémem z Pernštejna, v 17. stol. opuštěn. V 18. stol. upraven hrabětem Harbuvalem de Chamaré.
Hlavní obrázek místa
Kaple sv. Schodů
© Anton Fedorenko, 07/2011

Hrad Potštein

Hrad Potštejn stával na strmém kopci nad Divokou Orlicí jižně od městečka Potštejna, kde se dodnes zachovaly jeho zříceniny. Býval nejmohutnějším a nejpevnějším hradem v celém Podorlicku. Hrad založil koncem 13. století Procek z rodu Drslaviců, pocházejících z Plzeňska, kteří v povodí Divoké a Tiché Orlice prováděli rozsáhlou kolonizaci. Poprvé je Potštejn připomínán k r. 1287 a pak k r. 1311, když byl za krátké a chaotické vlády krále Jindřicha Korutanského ve sporech pánů s pražskými měšťany zabit Procek z Potštejna. Prockův syn Mikuláš z Potštejna ze msty zavraždil bohatého a vlivného pražského měšťana Peregrina Puše, za což byl z rozkazu krále Jana Lucemburského uvězněn a r. 1312 postupně pokutován. Za nových bojů o českou korunu mezi Janem Lucemburským a vévodou rakouským Fridrichem Sličným se Mikuláš z Potštejna r. 1317 připojil k protivníkům krále Jana Lucemburského. Později Mikuláš z Potštejna mstil domnělou křivdu, napadal statky králových stoupenců, zneklidňoval široké okolí a zejména přepadal německé kupecké karavany. Moravský markrabí Karel, tehdy i správce země, vytáhl r. 1338 proti Mikulášovi, dobyl jeho hrad Choceň i řadu dalších tvrzí. Mikuláš z Potštejna se královské moci sice pokořil, ale vzápětí výboje obnovil. V nové vojenské výpravě r. 1339 Karel po devítinedělním obléhání Potštejn dobyl a hrad pobořil. Mikuláš zahynul pod troskami podkopané věže. Ačkoliv odbojníkovo zboží mělo podle zemského práva propadnout panovníkovi, Karel vrátil r. 1341 jeho většinu Mikulášovým dědicům a konfiskoval pouze městečko Choceň s příslušenstvím a potštejnský hrad. Vzhledem k nesmírnému strategickému významu Potštejna v systému tehdejší zemské obrany Karel IV. hrad v l. 1355–1359 obnovil. R. 1355 jmenoval potštejnským purkrabím příslušníka panského stavu Půtu z Častolovic a pověřil ho zřejmě…  číst dále
Hrady, zámky a tvrze v Čechách na Moravě a ve Slezsku - Východní Čechy, 22.7. 2009
historie

POTŠTEIN HRAD

Popis hradu, jaký jest a býval Na levém břehu Vysoké Orlice táhne se dlouhý hřbet černými lesy zarostlý, skláněje se ke straně říční strmými a sem a tam až nedostupnými srázy . Viděti jej lze již z daleka, když se přichází od strany severní , a když slunce vycházející siné stráně zeleným úsměvem připřiodívá, spatřují se od severních výšin na jednom místě žlutavé zdi, ze zdálí skalám podobné . Přijdeme-li však blíže, seznáme, že jsou to zříceniny starého hradu Potšteina a že stojí na homoli od dotčeného hřbetu k městečku Potšteinu povydané . Obyvatelé okolní velmi dobře zříceniny ty znají a také rádi a často je navštěvují . Cizinec uslyšev o nich, očekává, že uvidí něco velkolepého, ale klame se , neboť ačkoliv patřil Potštein kdysi k velkolepým hradům a prvním toho spůsobu pevnostem, přece z toho na naše doby poměrně jen málo zbylo, a to , co na Potšteině kdysi nádherným a velkolepým bylo, pozná mnohdy jen oko…  číst dále

August Sedláček, Hrady, zámky a tvrze české, kniha 2, 18.9. 2020

pověsti

Poklad

Jan Antonín Chamaré již jako chlapec slýchal vyprávěti od sloužících v zámku, že je v starém potštejnském hradě ukryt veliký poklad. Služebná ze vsi Sopotnice viděla prý na vlastní oči věci, které byly nalezeny v temném sklepení. Byla to veliká bedna, v ní starodávná kniha a přerozmanité drahocenné šperky. Nemohla však říci, kam se nález poděl. Zmizel tak tajuplně jako onen muž, který jej našel. Toto vyprávění vzrušilo mocně mysl vznětlivého hraběcího synka. Navštěvoval hradní zříceniny, prolézal sklepení a v myšlenkách se stále obíral tajuplným podzemím kdysi tak mocného, slavného hradu. Myšlenek těch se nezbavil, ani když dospěl v muže a stal se majitelem a dědicem panství a hradu Potštejna. Tehdy měl starý potštejnský kostelník podivné vidění. Za noci, když se chystal k spánku, zjevila se před ním bílá, průzračná postava mladistvé, krásné ženy. Vyskočil z postele, vytřeštil oči. Postava se vznesla do výše a zmizela…  číst dále

Josef Pavel, Pověsti českých hradů a zámků., 4.11. 2002

Půdorys místa

půdorys hradu
© D. Menclová (in Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Libri, Praha 1999)
Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek

Komentáře

7.5.2015 17:04 Jan
Existují krásné hrady, které si však neužijete díky přístupu správy hradu. Potštejn je jedním z nich. K nedávné návštěvě mám několik výtek: 1) pána na pokladně jeho práce evidentně nebaví, jeho chování k návštěvníkům bylo prazvláštní; 2) jedete na hrad sto kilometrů a zaplatíte 60 Kč, přičemž areál hradu je přístupný POUZE s průvodcem po dobu 45 min, pak můžete zase odkráčet. Fotit můžete, ale paní průvodkyně vám řekne, že nesmíte zdržovat prohlídku. To nechcete, tak rychle pořídíte snímek zajímavého architektonického detailu, ale průvodkyně vám nedá ani 10 vteřin a žene dál, přičemž si musíte vybrat - buď uslyšíte výklad, nebo si o pár vteřin déle prohlédnete místo, které vás zaujalo (ale jen o pár vteřin, musíte prostě rychle prohlížet). Já jako návštěvník bych raději oželel výklad průvodce, jen abych si mohl hrad projít sám bez spěchu, v klidu s dostatkem času. Nevidím jeden jediný důvod, proč správa hradu návštěvníkům nepovolí prohlídku ve vlastní režii. Hrad je v torzálním stavu, těžko předpokládat, že jej návštěvníci sami zdemolují. Nebezpečí návštěvníkům nehrozí, pokud se budou pohybovat tam, kde mají. A vnitřní prostory kaplí lze přece uzavřít. Takže jako návštěvník jsem velmi ZKLAMANÝ, přijel jsem z velké vzdálenosti a mohl jsem na hradě pobýt pouhých 45 min, za kterýžto čas jsem si nestačil prohlédnout to, co jsem jako hradař chtěl.
26.5.2015 22:46 Olina
Vážený Jene - hradaři.
nedá mi to nereagovat na Váš příspěvek. Možná by čtenáři měli vědět úplné informace. Dovolím se je tedy doplnit do Vašeho textu. Jak vidět z úspěšné prezentace vašeho názoru na netu - jste jeho uživatelem. Od takového bych očekávala, že si potřebné informace o provozu hradu, který hodlám navštívit, najdu právě zde. Když nic, vyvaruji se překvapení. Ikdyž nevím čemu se divíte víc zda částce 60,-Kč či pouhým 45 minutám prohlídky.
Tedy k Vašemu textu :
Existují krásné hrady, které si však neužijete díky přístupu správy hradu. Potštejn je jedním z nich.NEMAM NÁMITEK. K nedávné návštěvě mám několik výtek: 1) pána na pokladně jeho práce evidentně nebaví, jeho chování k návštěvníkům bylo prazvláštní; JEDNALO SE POUZE O ZÁSTUP, NEVÍM PŘESNĚ CO JE PODLE VÁS PRAZVLÁŠTNÍ, JE TO VÁŠ NÁZOR 2) jedete na hrad sto kilometrů a zaplatíte 60 Kč, přičemž areál hradu je přístupný POUZE s průvodcem po dobu 45 min, pak můžete zase odkráčet. Fotit můžete, ale paní průvodkyně vám řekne, že nesmíte zdržovat prohlídku. PRAVDĚPODOBNĚ JSEM TO BYLA JÁ - PAK CELÁ ODPOVĚĎ NA DOTAZ NÁVŠTĚVNÍKA, ZDA SMÍ FOTIT ZNÍ = ANO SMÍTE, OVŠEM NESMÍTE SE ZTRATIT, SPADNOUT ČI ZDRŽOVAT :-) To nechcete, tak rychle pořídíte snímek zajímavého architektonického detailu, ale průvodkyně vám nedá ani 10 vteřin a žene dál, přičemž si musíte vybrat - buď uslyšíte výklad, INFORMACE O HRADĚ JSOU VĚTŠINOU HLAVNÍM CÍLEM PRO NÁVŠTĚVU nebo si o pár vteřin déle prohlédnete místo, které vás zaujalo (ale jen o pár vteřin, musíte prostě rychle prohlížet). OMLOUVÁM SE VŠEM, ALE INFORMACÍ JE OPRAVDU MNOHO. Já jako návštěvník bych raději oželel výklad průvodce, jen abych si mohl hrad projít sám bez spěchu, v klidu s dostatkem času. LZE DOCÍLIT SOUKROMOU PROHLÍDKOU. Nevidím jeden jediný důvod, proč správa hradu návštěvníkům nepovolí prohlídku ve vlastní režii. Hrad je v torzálním stavu, těžko předpokládat, že jej návštěvníci sami zdemolují. PRÁVĚ V TOM TORZÁLNÍM TKVÍ NEBEZPEČÍ PRO NÁVŠTĚVNÍKY. Nebezpečí návštěvníkům nehrozí, pokud se budou pohybovat tam, NO PRÁVĚ kde mají. A vnitřní prostory kaplí lze přece uzavřít. Takže jako návštěvník jsem velmi ZKLAMANÝ, přijel jsem z velké vzdálenosti a mohl jsem na hradě pobýt pouhých 45 min, za kterýžto čas jsem si nestačil prohlédnout to, co jsem jako hradař chtěl. CO DODAT ? :-( jen to, že jako dlouholetá průvodkyně hradu mám zkušenosti s těmi zanícenými fotografy - přes klidná upozornění, aby se pohybovali pouze po vyznačených trasách a neopouštěli prohlídku, je velmi často nacházíme na hradbách či jinak nebezpečně se snažící získat kýžený záběr.
Mrzí mně, že jste zklamaný, ovšem podívám - li se do návštěvní knihy, je to čistě Váš problém, jaký máte dojem. Zdravím Olina
14.7.2010 12:55 Pejša
Byli jsme na hradě 10.07.2010 a je to nádherný hrad, prohlídka by byla velmi pěkná poutavá a a zajímavá nebýt nějakého dětského tábora. 3koda že asi 60 dětí nebylo rozdělano na dvě poloviny celá prohlídka včetně dalších turistů molha čítat na 75 lidí, z vyprávění průvodkyně proto moc nemáme jelikož děti hrozně hlučely.
Každopádně se na tento hrad určitě někdy vrátíme
28.9.2009 13:19 Dim
26.9.2009 - vstupné 50/25Kč, do hradu se psem možno. Do hradu je lze vstoupit pouze s průvodcem, takže se nemůžete zastavit a kochat výhledem kde chcete a naopak postávat někde, kde nechcete, na všechno máte jen pár minut, prohlídka trvá cca 45 minut, některé části jsou nepřístupné.
6.4.2009 10:57 jiří
Ahoj hrad jsem navštívil tuto sobotu.Oni "krásní" deštníci a "páni" barelové jsou na hradě pořád.Deštníky pravda trochu brání výhledu na hrad od kasy, ale barely nebo odpadkové koše jsou věcí potřebnou.Hrad samotný mě zaujal, i když mě trochu polekala poněkud hranatá silueta.Ze starých fotografií prostě kouká trochu jiný hrad.Pozitivem rekonstrukce či spíše přístavby je, že je vidět původní zdivo, neboť na dostavbu bylo použito světlejšího kamene.Jinak je to velice krásný hrad a vřele doporučuji.
Královéhradecký kraj,  Rychnov nad Kněžnou  (RK), Potštejn

Místa v okolí

 kostel sv. Vavřince
 Potštejn
 Velešov
 Litice nad Orlicí
 socha sv. Anny
 zvonička
 Litice nad Orlicí
 Hájek
 Muzeum krajky
 Doudleby nad Orlicí
 Vamberk
 kamenný most
 kostel sv. Prokopa
 Vrbice
 socha sv. Prokopa
 židovský hřbitov
 Peklo
 Dřel
 Chlumek
 Přestavlky
 Hříště
 Koldín
 České Libchavy
 Sudličkova Lhota
 Helvíkovice
 kostel sv. Jiří
 Kostelec nad Orlicí
 Mostek
 Brandýs nad Orlicí
 sokolovna
 Brandýs nad Orlicí
 Těšnov
 Orlík
 Kostelec nad Orlicí
 Žampach
 synagoga
 Hradníky
 Chudoba
 kaple sv. Antonína
 kašna
 radnice
 kostel sv. Havla
 Rychnov nad Kněžnou
 Žampach
 socha sv. Marka
 Horní Libchavy
 židovský hřbitov
 Choceň
 Častolovice
 zámecký zvěřinec
 kostel sv. Jiří
 kostel sv. Víta
 kaple sv. Rozálie
 židovský hřbitov
 Kateřinský špitál
 Hlavačov
 kostel sv. Václava
 Pěčín
 Divišovo divadlo
 radnice
 Dolní Libchavy
 Žamberk
 Zítkov
 socha Panny Marie
 kostel sv. Jiří
 Suchá
 kaple sv. Anny
 Hernychova vila
 Hrádek
 Rychmberk
 Rotnek
 Andrlův chlum
 Hrádek u Lanšperka
 Černíkovice
 Lanšperk
 Černíkovice
 Hoděčín
 Kyšperk
 kostel sv. Václava
 pomník Járy Cimrmana
 Vračovice
 Letohrad
 kostel sv. Anny
 kaple Panny Marie
 domek Na Sboru
 kašna
 kaple sv. Anny
 židovský hřbitov
 mariánský sloup
 Solnice
 Kvasiny
 kostel Všech svatých
 Lično
 Hotmarova kaplička
 fara
 kostel Všech svatých
 pomník Rampepurdy
 Dobříkov
 kaple na rozcestí
 Zaháj
 hřbitov
 Zámrsk
 kostel sv. Martina
 Uhřínovice
 kostel sv. Mikuláše
 Horákova kaple
 Dlouhá Třebová
 městské opevnění
 Husův sbor
 Choceňská brána
 Pražská brána
 Stará radnice
 Šemberovo divadlo
 Litomyšlská brána
 kostel sv. Vavřince
 smírčí kříž
 pevnost Hanička
Kontaktní informace
Hrad Potštejn
Lázeňská čp. 93
Potštejn
517 43
Tel: 494 546 812
http://www.potstejn.cz
ou.potstejn@tiscali.cz
Základní informace místa
ID místa: 370
Typ místa: hrad
Stav místa: zřícenina
Přístupnost: v návštěvních hodinách
Uveřejněno: 9.6.2001
Pokud se Vám vložené informace nelíbí nebo jste nalezli chybu, je možné ji opravit.
Upravit, vložit informace

A další podobná místa

Články

Jak přežít týden u moře v Bulharské Albeně nedaleko Varny

Cestování

Albena je dnes lázeňsko-turistický komplex, který ožívá především během letních měsíců. Tento chráněný monument socialismu se nalézá asi 20km od města Varna v Bulharském letovisku.

Výprava do divoké krajiny Connemary na západě Irska

Cestování

Na západě Irska v hrabství Galway se rozkládá Connemara, divoká liduprázdná krajina hor a jezer na pobřeží Atlantiku. Dostaneme se sem velmi snadno autem nebo autobusem po silnici N59, která vede z města Galway do Clifdenu. Jízda po této silnici je hlubokým zážitkem. Budeme si zde připadat jako v Irské Kanadě.

Tarif elektřina pro soláry a virtuální baterie. Je to opravdu smysluplné?

Ostatní

Pokud se rozhodujete zda investovat nemalé peníze do fotovoltaiky, a zalíbil se vám produkt elektřina pro soláry – kdy si našetřenou energii do virtuální baterie budete moci vybrat v temnějších měsících, tak si rozhodně sundejte růžové brýle.

Začátek anglonormanské invaze do Irska v letech 1169-1170

Historie

V předchozím článku „Co se dělo v Irsku v době Vikingů od 9. až do 12. stol.” jsme ukončili povídání událostmi v srpnu a září 1170, kdy doba Vikingů v Irsku náhle skončila. Nyní si nejprve obsah předchozího článku stručně shrneme. Poté se zaměříme na Anglonormanskou (Anglickou) invazi v letech 1169-1170, která dobu Vikingů v Irsku ukončila. Bude řeč o příčinách a průběhu invaze.

Výprava do irského pohoří Wicklow jižně od Dublinu

Cestování

Jižně od irského hlavního města Dublinu se rozkládá nejrozsáhlejší irské pohoří Wicklow, v češtině na internetu zmiňováno jako Viklovské hory. Stejnojmenné hrabství Wicklow má v Irsku přezdívku Irská zahrada. Pohoří je z Dublinu snadno přístupné, může nás proto zajímat jak se tam dostat a kam se vypravit.

Na skok k Panence do Skoků - díl třetí: jako Fénix?

Historie

Před hodným časem jsem vás zde provázel historií kdysi slavného mariánského poutního místa Skoky u Žlutic. Jeho osudy jsme opustili ve 30. letech 20. století, kdy se nad ním a nad celou zemí začaly stahovat černé mraky okupace a války. Ty paradoxně pro obec velké změny nepřinesly, o to víc ji však zasáhly události poválečné.

Naposledy navštívené

reklama