hrad Hrádek

České muzeum stříbra
Gotický Hrádek byl postaven v l. 1410-15 na místě dřevěné tvrze Václavem z Donína. Za husit. válek poničen, opraven koncem 15. stol. za Preklů a honosně přestavěn Janem Smíškem z Vrchovišť. Po r. 1686 jezuitský seminář a škola. Opraven v 60. a 90. l. 20. stol. R. 1996 otevřeno České muzeum stříbra.
Hlavní obrázek místa
Pohled od jihozápadu
© Petr Turyna 08/2005

Prohlídkové okruhy

Graficke pismenko I. okruh - Město stříbra (cca 1 hod.) - historie města Kutná Hora, geologie kutnohorského rudného revíru, archeologické nálezy, rozvoj města po objevení stříbra, stavební vývoj Hrádku, život šlechty, sál zvaný Pokladnice - přehled mincí ražených v Kutné Hoře. Součástí je prohlídka sezónních expozicí instalovaných ve výstavních síních Hrádku.

II. okruh - Cesta stříbra (cca 1,5 hod.) - prohlídka původního středověkého dolu, proces zpracování rudy až k výsledné ražbě stříbrných mincí. Prohlídka havířské osady.

Je možnost zakoupit zvýhodněné vstupné pro I. + II. okruh. (cca 2,5 hod.).
E.H. podle http://www.cms-kh.cz, 14.3. 2013

  historie

  Hrádek
  Gotický Hrádek, ve kterém je dnes České muzeum stříbra, stojí na místě původně dřevěné, pravděpodobně opevněné tvrze, která zde stála zřejmě již ve 13. století. V písemných pramenech se zmiňuje v 1. čtvrtině 14. století. Dřevěnou tvrz nechal přestavět na hrádek - kamenný palác městského typu (třípatrová věž, vysoké štíty) v letech 1410 - 1415 kutnohorský královský rychtář pan Václav z Donína. Majitelé sídla se často střídali. Za husitských

  E.H. dle http://www.kutnohorsko.cz; Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, T. Durdík, Libri 2009, 14.3. 2013

  pověsti

  O původu jména Kutné Hory
  Jedna z kutnohorských pověstí vykládá název města takto: V krajině, kde se dnes rozkládá Kutná Hora, šířily se v dávných dobách rozsáhlé lesy, nejhustší v hluboké průrvě, kterou si razí cestu potok Vrchlice. Držitel toho kraje, Miroslav z Cimburka, povolal sem mnichy cisterciáky z Valdsas. I přistěhovali se sem mnichové, když jim pán z Cimburka postoupil právo užívati všech výtěžků z darované půdy, ve značném počtu, usadili se ve vsi Sedlci a

  Josef Pavel, Pověsti českých hradů a zámků, 2.9. 2002
  Kováříčkové
  Rok od roku rostla žádostivost stříbra, rok od roku se prohlubovaly šachty a nové a nové štoly podrývaly kopce jako krtčí chodby zahradu. Hluboko pod zemí, kde jen čadící kahance vrhaly sporé světlo do chodeb vytesaných ve skále, tam horníci v „perkytlích“ kladivy a železnými klíny rudu ze skály vytloukali. A když se bušení kladiv chvílemi odmlčelo, když dozněly písně i hlasy, jimiž se horníci svolávali, tu se ozvalo časem ve skále tajemné

  Josef Pavel, Pověsti českých hradů a zámků, 2.9. 2002
  Jak na horách kutných utonul osel
  K dolům, které dávaly Kutnohorským nejvíce vzácných kovů, patřil důl nazvaný Osel. S doly byly tu těsně spjaty osudy lidí, neboť jim byly pramenem živobytí, spokojenosti i blahobytu. „Osel“, jenž se zdál nevyčerpatelným zdrojem třpytného, zvonivého kovu, byl havířům ze všech nejmilejší. Vzhlíželi k němu s vděčností a pronášeli s pýchou staré veršované proroctví: Dokud Osel bude řváti, Hora bude v štěstí státi. Zestarali bodří měšťané a

  Josef Pavel, Pověsti českých hradů a zámků, 2.9. 2002
  Rozina Ruthardova
  Ze starých hornických rodin kutnohorských proslula nejvíce rodina Ruthardova. Ruthardovici měli své doly, kupovali však i rudu z dolů královských a vyráběli z ní ve vlastních hutích stříbro. Vynikali nejen bohatstvím, nýbrž i rozmyslem, takže jejich hlasu bývalo vždy v městské radě dbáno. Jiří Ruthard byl městským rychtářem. Měl jedinou dceru Rozinu, která vynikala nevšední krásou. Byla však přitom velmi pyšná a rozmařilá. Pohrdala nápadníky z

  Josef Pavel, Pověsti českých hradů a zámků, 2.9. 2002

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Shocart turistické 1:50 000

  Turistické mapy Shocart 1:50 000.

  Cykloturistické mapy, Kartografie

  Mapy v měřítku 1:70 000, ve formátu 105x220mm

  Turistické mapy 1:50 000, Kartografie

  Nová edice přehledných turistických map 1:50 000 z Kartografie Praha.
  hrad
  zachovalý
  přístupno v návštěvních hodinách
  Česká republika
  Středočeský kraj
   Kutná Hora  (KH)
  Kutná Hora