Opevněné sídliště lidu púchovské kultury z přelomu letopočtu na vrcholu Strážnice. Archeologické nálezy zařaditelné mezi období hallstatské a laténské. Osídleno až do 1. stol. n. l., kdy bylo hradiště násilně dobyto a zničeno požárem. Archeologický výzkum v letech 1962 a 1987.
Hlavní obrázek místa
Pohled ze sedla pod Strážnicí k severozápadu na Strážnici, kde stávalo sídliště Požaha
sídliště se rozkládalo na západnějším plochém vrcholku (vlevo)
© Jan P. Štěpánek 05/2007
Graficke pismenko Na strmé vyvýšenině Strážnice (545 m.n.m.) jihozápadně nad obcí Kojetín, 4 km jižně od Nového Jičína, nachází se lokalita bývalého předhistorického keltského hradiště púchovské kultury, zvané Požaha. Sídliště existující od přelomu letopočtu až do 1. století n. l. bylo obehnáno hradbou z kamene. Nese stopy velkého požáru, z čehož lze soudit že bylo násilně dobyto. Odtud může pocházet i název místa „Požaha“. Uvnitř areálu žili převážně řemeslníci, kteří se živili lovem a zpracováváním železa. Archeologické nálezy získané na lokalitě se řadí mezi předměty hallstadstké a laténské kultury. Posledními obyvateli byl lid tzv. púchovské kultury. Hradiště na Požaze nad ...
Jan P. Štěpánek, 3.6. 2007

  historie

  Kolem počátku našeho letopočtu se na strmé vyvýšenině Strážnice nad dnešní vsí Kojetín s dokonalým výhledem na Moravskou bránu i na beskydské vrcholky, usadili Keltové, kteří zde vybudovali menší řemeslnickou osadu obehnanou masivní hradbou. Naposledy zde bylo sídliště lidu púchovské kultury z konce 1. století n. l. Existenci sídliště ukončilo pravděpodobně násilné dobytí a následný požár. Odtud patrně také název „Požaha“. Lokalitu poprvé popsal

  Jan P. Štěpánek podle Zprávy z archeologického výzkumu z r. 1962 a 1987, archiv Jiřího Tichánka, 3.6. 2007

  popis

  Sídliště Požaha u Kojetína je klasickou ukázkou sídliště lidu púchovské kultury (i když jediné na Moravě). Ty se vyznačují polohou na vysokých, poměrně těžko přístupných kopcích. Toto je přesně případ kopce Strážnice na němž se sídliště Požaha rozkládalo. Strážnice je tvořena dlouhým vrcholovým hřebenem východo-západního směru (délky kolem 320 m), který má dva vrcholky oddělené mělkým sedlem. Na rozlehlejším západnějším vrcholu se sídliště

  Jan P. Štěpánek podle Zprávy z archeologického výzkumu z r. 1962 a 1987, archiv Jiřího Tichánka, 3.6. 2007

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Turistické mapy KČT 1:50 000

  Edice KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ, zpracoval vojenský kartografický ústav Harmanec

  Cykloturistické mapy, Kartografie

  Mapy v měřítku 1:70 000, ve formátu 105x220mm
  hradiště
  terénní náznaky
  volně přístupno
  Česká republika
  Moravskoslezský kraj
   Nový Jičín  (NJ)
  Kojetín