Zaniklý hrad. R. 1262 zmiň. jako věno Hedviky ze Šaumberka, vdovy po Vokovi z Rožmberka. Zdědil syn Jindřich. R. 1380 držel hrad jako zástavu Vilém z Újezda, r. 1387 opět v maj. Rožmberků. Zánik hradu spojován s tažením husitů r. 1421. R. 1481 pustý.
Hlavní obrázek místa
Pohled skrz někdejší příkop
2001 ©Jiří Cukr
Graficke pismenko Místo, kde stával tento malý hrad se nalézá na skalisku nad Netolickým potokem za vesnicí Poděřiště, odkud je k němu nejlepší přístup. Samotné hradiště je porostlé mladým lesním porostem a není zde patrný žádný přímý pozůstatek hradního zdiva. Jedinou památkou je částečně zachovalý příkop mezi skalami.
28.5. 2002

  historie

  Dějiny Poděhus jsou velice krátké. Poprvé se s nimi setkáváme roku 1262, kdy je držely Rožmberkové. Přes další vlastníky jej kolem roku 1387 získaly opět „páni z Růže“. Tehdy se připomíná Vilém z Újezda a Poděhus jako purkrabí. Hrad byl zničen zřejmě v roce 1421 po dobytí husity. O šedesát let nato je při prodeji Kořenským z Terešova Vokem z Rožmberka veden jako pustý.
  Jiří Cukr, 28.5. 2002
  Ves Poděhúsy původně náležela Rožmberkům. Poprvé se připomíná v závěti Voka z Rožmberka z r. 1262, který ji odkázal své manželce Hedvice ze Schaumburgu k doživotnímu užívání. Když v r. 1315 zemřela, připadly Poděhúsy jejímu synu Jindřichovi. V l. 1387 – 1407 měl statek v zástavě Vilém z Újezda, který zde byl purkrabím. R. 1421 Jan Žižka hrad dobyl a vypálil. K jeho obnově již nedošlo. V r. 1481 Vok z Rožmberka prodal Petru Kořenskému z Terešova

  Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku - Jižní Čechy, 10.6. 2003

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Turistické mapy KČT 1:50 000

  Edice KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ, zpracoval vojenský kartografický ústav Harmanec
  hrad
  zaniklý
  volně přístupno
  Česká republika
  Jihočeský kraj
   Prachatice  (PT)
  Podeřiště