Původně gotický hrad. V 16. st. přestavěn na dvoupatrový renesanční zámek. Za třicetileté války zpustošen. Za pánů z Vrbna opraven a rozšířen o tzv. dolní zámek. Po požáru v roce 1801 přestavěn do dnešní podoby.
Hlavní obrázek místa
© Luděk Vláčil, 12/2014
Graficke pismenko Město Fulnek leží na jedné z větví tzv. Jantarové stezky a ostroh nad městem nepochybně předurčil historii tohoto místa. Dnes na tomto ostrohu stojí tzv. Horní (Starý) zámek a Dolní (Nový) zámek. Horní zámek vznikl přestavbou bývalého rozsáhlého hradu a Dolní zámek vznikl později, na místě původního vnějšího opevnění - předhradí. Oba zámky získaly dnešní podobu po přestavbě a úpravách, které následovali po požáru na začátku 19. stol. Zámek byl restituován, dnes je v soukromém vlastnictví, není přístupný veřejnosti a čeká na opravu. Horní zámek tvoří mohutná čtyřpatrová budova s mansardovou střechou (jedno z původních křídel zámku - hradu) ...
2.8. 2004

  historie

  Hrad Fulnek byl postaven na místním ostrohu s největší pravděpodobností na přelomu 13. a 14. stol. Snad již za Lichtenberků nebo později, kdy město patřilo pánům z Kravař. Názory na původní vzhled hradu se různí , ale shodují se, že se jednalo o budovu obklopenou hradbami. Od roku 1434 do roku 1468 se vystřídalo několik vlastníků. Roku 1468 synové krále Jiřího z Poděbrad nejprve Fulnek zastavili Janovi ze Žerotína a později mu jej prodali a tím

  Hrady, zámky a tvrze v Čechách na Moravě a ve Slezsku - Severní Morava, L.P., 8.8. 2004
  Fulnek - zámek
  Město Fulnek leží při Husím potoku ve výši 284 m.n.m. Zdaleka viditelný fulnecký zámek, nacházející se na poslední vyvýšenině (380 m) zlomu Nízkého Jeseníku, tvoří charakteristickou siluetu a dominantu města pod ním. Nynější zámek je vlastně zbytek starého hradu, z něhož zůstalo jen kus zdi na jeho severovýchodní straně.Skládá se z Horního a Dolního zámku. Přilehlá bývalá zámecká zahrada sahá do doby Václava Bruntálského z Vrbna.V pramenech se

  Jiří Tichánek, 16.11. 2007

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Turistické mapy KČT 1:50 000

  Edice KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ, zpracoval vojenský kartografický ústav Harmanec

  Cykloturistické mapy, Kartografie

  Mapy v měřítku 1:70 000, ve formátu 105x220mm

  Turistické mapy 1:100 000, Kartogradie

  Edice Kartografie
  zámek
  hrad přestavěný na zámek
  zachovalý
  nepřístupno
  Česká republika
  Moravskoslezský kraj
   Nový Jičín  (NJ)
  Fulnek