Zřícenina gotického hradu z poč. 14. stol. (se zachovanou částí renesančně přestavěného paláce). Rozšířen za vlády Diviše Slavaty z Chlumu v roce 1544. Po požáru v roce 1573 renesančně upraven. V 17. stol. poničen nájezdy Švédů.
Hlavní obrázek místa
Celkový pohled od severu
© Jiří Cukr, 08/2014
Graficke pismenko Prohlídka hradu s průvodcem trvá 45 minut. Areál hradu není volně přístupný, mimo otvírací dobu je vstup do areálu hradu přísně zakázán. Vstupné se platí i na vyhlídku (vstup na vyhlídku je na vlastní nebezpečí).
http://www.kosumberk.cz, 13.4. 2013

  turistické

  info 2017
  Vstupné pro dospělé je 60 Kč, děti od 6 let 30 Kč. Prohlídky chodí v celou hodinu od 10 a poslední v 16 hodin. Areál hradu s můžete po zakoupení vstupenky projít sami, s průvodcem můžete do expozice (délka prohlídky asi 30 min). Psi do hradu mohou za poplatek 10 Kč.
  oficiální informace na hradě Košumberk, 15.7. 2017

  historie

  Vznik hradu se předpokládá před rokem 1300. První písemná zmínka je z r. 1318. Hrad byl rodovým sídlem Slavatů z Chlumu a Košumberka, kteří přestavěli gotický hrad v reprezentační renezanční zámek. Po třicetileté válce, kdy slavatovská linie zchudla, se dostal hrad do držení jezuitského řádu a nakonec do držení rodu Thun-Taxisů.
  28.5. 2002
  Košumberk se poprvé připomíná v r. 1318, kdy byl jeho majitelem Ojíř z Košumberka. Ojíř byl snad i zakladatelem hradu. V této době měl hrad pouze palác, který stál na nejvyšším a nejméně přístupném místě hradního návrší. Jeho zdi vynikaly značnou silou. Opevnění hradu se skládalo v této době jen z hradby, zesílené několika baštami, která ve tvaru nepravidelného čtyřúhelníka obepínala palác s věží. K opevnění patřila též dosud zachovalá

  Kol.: Hrady, zámky a tvrze v Čechách na Moravě a ve Slezsku - Východní Čechy, Nakladatelství Svoboda, Praha 1989, 10.1. 2009
  Oprava hradu Košumberka ve 20. letech 20. století
  Opravy byly prováděny Družstvem na záchranu hradu Košumberka pod vedením V. V. Jeníčka. Hradní zříceniny byly opravovány od 18. dubna do 30. listopadu 1922. Byla provedena konzervace a dozdění zdí. Vrchní vrstvy dostaly střechovitý sklon, aby voda odtékala. Dále byly zabezpečeny klenby a okenní a dveřní otvory.Dále byly vyčištěny sklepy a postaven vchod a schodiště do odkrytých sklepů. Opravena zeď na hlavním nádvoří. Na střechu purkrabského

  svitek, zdroj: V. V. Jeníček: Košumberská kronika, 13.5. 2014
  Slavatové na Košumberku
  Bratři Diviš (1358–1385), Ješek (1360–1391), Mstislav (1360–1398) a Slavata (1360–1390) zakoupili Košumberk 14. ledna 1372 od Diviše z Popovce. Po té drželi Košumberk bratři Jan (1399–1417), Vilém (1411–11.11.1434, manželka Markéta ze Stráže 1423–po 1449), Beneš (1417–před 1461) a Diviš (1415–asi 1454). V roce 1417 se bratři rozdělili: Jan dostal Chlum, Beneš Podhořany a Vilém s Divišem Košumberk. Vilémovi synové byli Slavata (1454–1494) a Jan

  svitek; Zdroje: August Sedláček: Hrady, zámky a tvrze Království čekého–1. díl Chrudimsko; Kolektiv – Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku – Východní Čechy; Milan Mysliveček: Čas hradů v Čechách 3, 3.6. 2014

  pověsti

  Tři zlaté pruty
  Kníže český Vladislav vytrhl proti uherskému králi Štěpánovi, který ohrožoval Moravu. České vojsko vpadlo do Uher a zatlačilo Maďary do roviny. Uherský král Štěpán přišel k Vladislavovi a začal s ním vyjednávati o mír. České vojsko, unavené dlouhými pochody a stálými šarvátkami, si postavilo stany a uložilo se k odpočinku. Netušilo, že má býti obětí zrady, že se Uhři chystají porušiti příměří. Sotvaže Češi odložili zbraně a uložili se k spánku,

  Josef Pavel, Pověsti českých hradů a zámků., 4.11. 2002
  Kacafírek
  V době, kdy sídlil na Košumberku pan Slavata, žil v Chrudimi veselý človíček drobné postavy, věčně usměvavý, jemuž nepřestalo nikdy hráti v očích šibalství. Bratřil se s každým, tykal si s měšťany i urozenými pány, patřil všem, všude byl rád viděn, neboť v těch časech byla nouze o šprým větší nežli o sůl. Můžeme říci, že byl rodným bratrem našeho Kašpárka, jenže byl z masa a kostí a neříkali mu Kašpárek, nýbrž Kacafírek. Pan Slavata, který

  Josef Pavel, Pověsti českých hradů a zámků., 4.11. 2002

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Shocart turistické 1:50 000

  Turistické mapy Shocart 1:50 000.
  hrad
  zřícenina
  přístupno v návštěvních hodinách
  Česká republika
  Pardubický kraj
   Chrudim  (CR)
  Luže