Románsko-gotická jednolodní stavba z převážně kamenného zdiva. Původně zasvěcen sv. Martinu, změna svěcení v 17. stol. Hranolová věž se zvonicovým patrem postavena v r. 1600 – 4 zvony. Barokní úpravy vnitřku a změna oken r. 1700, další velká přestavba v roce 1850, věžní hodiny od r. 1908.
Hlavní obrázek místa
pohled od hřiště
© Jaromír Schoffer, 05/2010
Graficke pismenko Do Žatčan dojíždí autobusová doprava, obec je dobře přístupná i na kole po cyklistických trasách. Před kostelem se nachází hostinec, základní škola, a také místní Orelská jednota a Sokol.
Jaromír Schoffer , 16.5. 2010

  historie

  Farní kostel Nejsvětější Trojice v Žatčanech
  Duchovní správa se připomíná již ve 13. století, když roku 1247 papež Inocenc III. dovoluje biskupu olomouckému, aby obsadil faru v Žatčanech, která se uvolnila odchodem plebána (kněze) Kunráta. Z uvedeného vyplývá, že zde již předtím stál kostel, snad z 11. století. Jediným známým středověkým farářem byl Jan Stendal, kterého roku 1351 papež Klement VI. jmenoval brněnským kanovníkem. V náboženských bouřích na počátku 17. století fara zanikla.

  Jaromír Schoffer , 10.5. 2010

  Časová osa

  1247
  Zmínka o kostelu sv. Martina
  1345
  Zmínka o prvním známém faráři Janu Stendalovi
  1351
  Jan Stendal se stává kanovníkem v Brně
  1600
  Ke kostelu přistavěna věž, na ni zavěšeny 4 zvony
  1616 - 1618
  Postavena kaple sv. Maří Magdaleny. Nechala ji postavit rodina Mernsdorfova, z níž pocházel olomoucký biskup kardinál Ditrichštejn.
  1624
  První zmínka o žatčanských zvonech
  1634
  Obec přifařena k Újezdu
  1700
  Přestavba kostela ve slohu barokním, gotická okna zazděna
  1850
  Nový vchod do kostela pod věží, sloup uprostřed chrámové lodi odstraněn, klenba válcovitě sklenuta, kamenná kazatelna přesunuta na hřbitov, místo ní pořízena dřevěná. Zákristie přemístěna za hlavní oltář.
  1856
  Do kostela přivezeny svaté ostatky
  1864
  Nový zvon Cyril a Metoděj. Popisovány 4 zvony na věži kostela.
  1888
  Zakoupena socha sv. Františka Serafínského, umístěna na pilíři chrámu
  1891
  Nová socha Panny Marie Lurdské – umístěna na pilíři chrámu
  1900
  Postaven dřevěný misijní kříž u vchodu na věž kostela
  1908
  Instalovány věžní hodiny. Pořízeny nové varhany.
  1911
  Založení Kostelní jednoty pro obnovení duchovní správy
  1913
  Koupě Hanušova domku č. 61 u hřbitovní zdi na uvažovanou faru
  1916
  Dva velké kostelní zvony zabaveny k válečným účelům
  1917
  Třetí zvon – umíráček – zabaven k válečným účelům
  1919
  Koupě Winklerova domu č. 29 na novou (nynější) faru. Na faře trvale působí přidělený kaplan z Újezda P. Osvald Šurý.
  1922
  Pořízeny 3 kostelní zvony za zabavené v 1. světové válce
  1924
  Na faru přichází přidělený kaplan z Újezda P. Alois Svára
  1929
  Kostelní jednota požádala o řízení samostatné farnosti
  27. listopad 1930
  Brněnské biskupství schvaluje samostatnou farnost
  31. květen 1931
  Obnovena samostatná duchovní správa, farářem je jmenován P. Alois Svára, který je slavnostně instalován
  1935
  Opravena a zvýšena věž kostela, pořízen 4. ciferník hodin
  1942
  Dva velké zvony zabaveny pro vojsko
  1945
  Oprava kostela poškozeného při osvobozování obce
  1956
  Rozšířena zákristie
  1958 - 1990
  Větší část fary pronajata pro archiv ONV a sklad civilní obrany obce, budova nebyla udržována a chátrala
  1959
  Darován třetí kostelní zvon Jan Bosco
  1961
  Na kostele obnovena břidlice
  1963
  Kostel vymalován. Po smrti P. Františka Bébara fara opuštěna.
  1980
  V kostele položena mramorová dlažba, odstraněny železné sloupy pod kůrem, nová dvojitá okna, nová elektroinstalace
  1981
  Nové dubové lavice, restaurován hlavní oltář a křtitelnice, vzduchový kanál kolem kostela, akumulační kamna
  1982
  Odstraněny boční oltáře a kazatelna, pořízea nová křížová cesta
  1983
  Měděná krytina věže, věž znovu omítnuta, opravena márnice
  1984
  Nová omítka kostela, měděná krytina na zákristii, část fary opravena k úřadování, na střeše nová bobrovka, opravena kaple sv. Maří Magdaleny, nová fasáda, obnovena korouhev na opravené střeše kaple
  1985
  Nový obětní stůl
  1986
  Sedačky pro ministranty, přemístěna socha sv. Jana Nepomuckého na hřbitov, dokončeno dláždění kolem kostela, mramorová dlažba do kaple sv. Maří Magdaleny
  1987
  Z části márnice vybudována zpovědní místnost, dokončeno elektrické zvonění pro tři zvony, opraven Betlém
  1988
  Nová kovová brána do kostela
  1989
  Měděná krytina na kostel, nová podlaha na kůr, generální oprava hracího stolu varhan
  1994
  Zahájení generální opravy fary. Postavena nová přední zeď, dána nová venkovní okenní křídla a vchodové dveře.
  1995
  Na faře nová elektrická přípojka, nová fasáda, okapy
  1997
  Oprava fasády kostela a kaple, nový silikátový nátěr, odstranění zvlhlých vnitřních omítek v kostele a kapli, sanační omítky, elektronický ukazatel čísel písní, vzduchový kanál kolem kaple sv. Maří Magdaleny
  1998
  Výmalba kostela a kaple, úprava vnitřního osvětlení kostela, vnitřní úpravy pravé strany fary pro potřeby farního společenství, nové podlahy, stropy, sociální zařízení, vnitřní omítky
  1999
  Na faře provedeny dlažby, obklady, elektrické osvětlení, vodovod, plynové topení, nátěry, výmalba, žaluzie. V bytové části vlevo vybudováno sociální zařízení
  2001
  Na sešlapané schodiště na kůr byly položeny nové nášlapné desky, do kostela instalováno nové rozhlasové zařízení, v kapli sv. Maří Magdaleny vyměněna okna, zatepleny stropy nad zákristií, dokončena hruba stavby obytné a skladovací části fary
  21. říjen 2001
  V rámci oslav 870 let obce byla sloužena na návsi děkovná mše a po ní posvěceny zna a prapor obce
  2002
  U zákristie vyměněno staré okno za noé, uvnitř pořízen nový nábytek, provedena generální oprava akumulačních kamen v kostele

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Turistické mapy KČT 1:50 000

  Edice KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ, zpracoval vojenský kartografický ústav Harmanec

  KOMPASS 1:50 000 (Geodézie ČS)

  Ukončená edice turistických map KOMPASS, 1:50 000, v roce 2006, Geodézie ČS.

  Shocart turistické 1:50 000

  Turistické mapy Shocart 1:50 000.

  Cykloturistické mapy, Kartografie

  Mapy v měřítku 1:70 000, ve formátu 105x220mm

  Turistické mapy 1:50 000, Kartografie

  Nová edice přehledných turistických map 1:50 000 z Kartografie Praha.
  sakrální památky
  kostel, chrám
  zachovalý
  přístupno příležitostně
  Česká republika
  Jihomoravský kraj
   Brno-venkov  (BO)
  Žatčany