Možné místo strážního a správního hrádku na nevysokém, ale výrazném pahorku Hradišťko na pravém břehu Bečvy v Rožnově pod Radhoštěm. Dobu existenci hrádku lze předpokládat v l. 1310–72, kdy po založení sousedního hradu na Hradisku zaniká.
Hlavní obrázek místa
pohled na lokalitu od severovýchodu z ulice Pod Skalkou
© Jan P. Štěpánek 03/2008
Graficke pismenko Předpokládaný zaniklý menší hrádek na zalesněném pahorku, obklopeném zástavbou rodinných domků na pravém břehu řeky Bečvy, necelý kilometr severně od rožnovského náměstí. Povědomí o možné existenci této drobné opevněné lokality se snad odrazilo v pojmenování ulice podél severního úbočí vrcholku – ul. Hradišťko.
Lokalita je volně přístupná a v zimním období je z ní poměrně hezký výhled.
Jan P. Štěpánek, 2.1. 2010

  historie

  Jako první, a do nedávné doby i jediný, se o této lokalitě zběžně zmínil v jednom z dílů Vlastivědy moravské Č. Kramoliš již roku 1907. Dlouhou dobu se předpokládala existence osady „Rosenowe“, již v roce 1267 je zmíněna v závěti olomouckého biskupa Bruna ze Schauenburgu. Tato osada měla být předchůdkyní současného města. Tuto hypotézu však vyvrátil historik Tomáš Baletka. Osada Rožnov zřejmě vznikla opravdu až později, nejpozději v roce 1310.

  Jan P. Štěpánek dle M. Plaček: Ilustrovaná encyklopedie moravských hradů, hrádků a tvrzí - Dodatky, Libri 2007, 2.1. 2010

  popis

  Pro výstavbu hrádku byl zvolen nevysoký, ale výrazný pahorek s protáhlým plochým vrcholem. Lokalitě se někdy říká také jako Na Skalce, neboť ze severní strany zde docházelo k lámání kamene. Ačkoliv je plochý vrchol rozměrný (75 x 23 m), lze předpokládat, že využitelná plocha nebyla větší než 60 x 14 m. Na západě tato plošina vrcholí nepravidelným, přibližně kruhovým útvarem o průměru asi 15 m. Zde je snad možno předpokládat čistě teoreticky

  Jan P. Štěpánek s využitím M. Plaček: Ilustrovaná encyklopedie moravských hradů, hrádků a tvrzí - Dodatky, Libri 2007, 2.1. 2010

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Turistické mapy 1:50 000, Kartografie

  Nová edice přehledných turistických map 1:50 000 z Kartografie Praha.
  tvrz
  terénní náznaky
  volně přístupno
  Česká republika
  Zlínský kraj
   Vsetín  (VS)
  Rožnov pod Radhoštěm