První renesanční zámek vystavěli Gerštorfové v 16.st. Dnešní barokní zámek Thunové postavili mezi lety 1683-1695. V jižním křídle zámku vestavěna kaple sv. Romedia. Osmiboká stavba, uvnitř dělená pilastry s kanelurami zakončena obdélníkovou lucernou.
Hlavní obrázek místa
Zámek s kaplí sv. Romedia
© Pavel Vítek 06/2006

Prohlídkové okruhy:

Graficke pismenko Nové okruhy:
I. okruh: Zámecká expozice a kaple Sv. Romedia
II. okruh: Muzeum vodníků a černého divadla

EXPOZICE:
Kaple sv. Romedia
Sala Terrena
Barokní lékárna
Jídelna s obrazárnou
Zámecká knihovna
Archeologie
Expozice zbraní a hudebních nástrojů
Muzeum vodníků a Černého divadla
2.8. 2013

  turistické

  Barokní zámek s rozsáhlým parkem leží na jihozápadní straně městečka Choltice na Pardubicku, Choltice leží 8 km jižně od Přelouče. Zámek je přístupný v uvedené návštěvní době. V přízemí je restaurace v historických interiérech.
  2.8. 2013

  historie

  Prvním majitelem panství byl Beneš z Choltic, zmiňovaný r. 1285. Patrně na konci 13. nebo počátkem 14. století zde byla postavena tvrz, která se přímo zmiňuje až r. 1379 při rozdělení vsi na dva díly, po kterém Jindřich Lacembok z Košumberka prodal svou polovinu panství a tvrze Janovi z Lipky. Jaroslav a Petr Boubínští z Újezda (poté Choltičtí z Újezda) koupili obě poloviny panství koncem 15. století. Rod Boubínských byl prvním větším rodem,

  Pavel Vítek, doplněno redakcí dle Encyklopedie českých tvrzí I., kolektiv autorů, Argo 1999; Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku 6., kolektiv autorů, nakl. Svoboda 1989; Ilustrovaná encyklopedie českých zámků, Pavel Vlček, Libri 1999, 22.6. 2006

  popis

  Zámek je raně barokní dvoukřídlá jednopatrová budova o půdorysu písmene L. Na konci východního křídla je osmiboká kaple sv. Romedia. Vnější strana zámku s výraznou fasádu s toskánskými pilastry a kordonovou římsou, okna jsou rámována pravoúhle zalamovanými lištami. Z vnitřní stany (nádvoří) jsou zasklené přízemní arkády. Nad vchodem do kaple je balkon nesený toskánskými sloupy, na jižní straně zámku je barokní portál. Místnosti zámku jsou

  E.H. dle Encyklopedie českých tvrzí I., kolektiv autorů, Argo 1999; Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku 6., kolektiv autorů, nakl. Svoboda 1989; Ilustrovaná encyklopedie českých zámků, Pavel Vlček, Libri 1999, 2.8. 2013

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Shocart turistické 1:50 000

  Turistické mapy Shocart 1:50 000.

  Cykloturistické mapy, Kartografie

  Mapy v měřítku 1:70 000, ve formátu 105x220mm
  zámek
  zachovalý
  přístupno v návštěvních hodinách
  Česká republika
  Pardubický kraj
   Pardubice  (PA)
  Choltice