Viklický dvůr

Vejklický dvůr, Viklice
Zaniklý Viklický hospodářský dvůr byl založen r. 1590 Pernštejny jako jejich největší dvůr. R. 1887 dvůr koupil David Gutmann a jeho syn Dr. Vilém Gutmann zde založil úspěšný chov býků. Po 2. sv. válce byl v majetku JZD. R. 1993 byl prodán za účelem zřízení rekreačního areálu a budovy byly zbourány.
Hlavní obrázek místa
Viklický dvůr - pohled na hospodářskou budovu, poslední z Viklic
© Ivo Rozehnal, 09/2011
Graficke pismenko Dnes již neexistující Viklický dvůr (později Viklice), byl založen rodem Pernštejnů. První písemná zpráva pochází z roku 1590. Důvodem vzniku dvora byly především ekonomické důvody, kdy sloužil nejen k prodeji přebytků, ale i jako zásobárna ve zlých časech (neúrody, přírodní pohromy) a zdroj surovin k panským palírnám, pivovarům a rybníkům. Hospodařilo se trojpolním systémem, převažovala ozimá pšenice a žito, ale pěstovala se i čočka, hrách a konopí. Zdejší dvůr byl největším na celém pernštejnském panství. Obhospodařoval 10 lánů, kde se pěstovalo 3000 kop snopů. U dvora stávala též chmelnice, která produkovala 10 metrů chmele ...
Ivo Rozehnal - zdroj M.Vařeka - Jan z Pernštejna 1561-97 - hospodářský úpadek Pernštejnů /Veduta 2008, 28.9. 2011

  historie

  Hospodářský dvůr Pernštejnů vznikl na základech bývalé vesnice Výkleky, či Výkliky. Tato ves se připomíná již r. 1297. Zmínka o ní je z písemnosti krále Václava, kdy Jakub farář tovačovský získal markrabský dvorec v Oplocanech, tři lány ve Výklekách a další dávky a desátky z Tovačova a samotných Výklek. Zánik vesnice je popsán v knize Hejtmanství Přerovské takto: "Výkleky zašly za válek česko-uherských, byvše vojskem Matyáše Krkavčíka asi r.

  Ivo Rozehnal - F.Bayer / Hejtmanství Přerovské 1908, 6.6. 2015

  popis

  Dnes již neexistující Viklický dvůr zaujímal místo na pravém břehu říčky Blaty, dnes po levé straně silnice od Prostějova do Tovačova. Snad jedinou budovou spjatou se dvorem může být dezolátní hospodářská budova, stojící poněkud západně od lokality. Budova snad v barokním stylu sloužila jako část JZD Tovačov. Plocha Viklického dvora je dnes skládkou, překladištěm zeminy a kamenné drti.
  Ivo Rozehnal , 28.9. 2011

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Turistické mapy KČT 1:50 000

  Edice KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ, zpracoval vojenský kartografický ústav Harmanec

  Shocart turistické 1:50 000

  Turistické mapy Shocart 1:50 000.

  Cykloturistické mapy, Kartografie

  Mapy v měřítku 1:70 000, ve formátu 105x220mm

  Turistické mapy 1:100 000, Kartogradie

  Edice Kartografie
  ostatní
  palác, dům
  zaniklý
  volně přístupno
  Česká republika
  Olomoucký kraj
   Přerov  (PR)
  Tovačov