Zaniklá drobná pevnost-šance-typu reduta nad soutokem řeky Ostravice s Řečicí. Vznikla v 17.stol. na obranu cesty z Uher. Zanikla neznámo kdy. Existují dvě možnosti její lokalizace. Buď je zatopena přehradou Šance nebo stávala na kopci Šance (575m).
Hlavní obrázek místa
Kopec Šance (od cesty vlevo) nad přehradní nádrží Šance
© Jan P. Štěpánek 07/2007
Graficke pismenko Každému je známá beskydská přehrada Šance, málokdo však tuší proč vlastně Šance?
Odpověď je snadná. Nikoliv podle životní příležitosti. Přehrada se správně jmenuje „Na Šancích“ a byla pojmenována podle malé pevnůstce zvané šance (z něm. Schanze), která se v místech severního konce přehrady, nad soutokem Ostravice s potokem Řečice měla vyskytovat. Právě po potoku Řečice bývají šance někdy označovány.
Jan P. Štěpánek, 19.7. 2007

  turistické

  Lokalizace šancí
  Pevnůstky, šance, byly budovány v oblasti Beskyd v 17. století na obranu obchodních cest a horských údolí, kudy hrozilo nebezpečí vpádu uherských povstalců. Dodnes však nikdo neodpověděl na otázku, kde se tato pevnůstka při soutoku řeky Ostravice a potoka Řečice nacházela. Existují dvě teorie její lokalizace. Jedna z nich praví, že se šance nacházely někde na ostrohu nevysoko nad soutokem zmíněných vodotečí a jejich skromné terénní pozůstatky

  Jan P. Štěpánek, 19.7. 2007

  popis

  Pravděpodobný popis šancí
  A jak tato pevnůstka vypadala? Drobné šance měly vesměs stejnou podobu. Jednalo se o typ pevnosti zvaná reduta, čili čtvercový objekt se zvýšeným sypaným obvodem mnohdy zpevněným kameny. Uvnitř se v nárožích nacházely rampy pro rozmístění děl. Kolem obvodu pevnosti byl vyhlouben příkop. Uprostřed nádvoří se většinou nacházela jednoduchá srubová stavba pro posádku šancí. Něco málo dává snad tušit stará mapa Beskyd zachycující velmi stručně a

  Jan P. Štěpánek, 19.7. 2007

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Shocart turistické 1:50 000

  Turistické mapy Shocart 1:50 000.
  pevnost, bunkr
  zaniklý
  není známo
  Česká republika
  Moravskoslezský kraj
   Frýdek-Místek  (FM)