Hrad vystavěný v letech 1356–1365 na příkaz Karla IV. Sloužil jako ochrana zemské hranice proti Bavorsku. Od roku 1617 se uvádí jako pustý, po třicetileté válce jeho zdi záměrně pobořeny.
Hlavní obrázek místa
© Václav Bláha, 01/2012

Prohlídkové okruhy:

Život na hradě - prohlídkový okruh s výkladem průvodce, vede přes purkrabství (expozice zaměřená na hospodářský život na hradě), zříceninu hradního paláce a v závěru vystoupá na východní věž (mj. unikátní tapiserie v 3. patře). Doba prohlídky je cca 45 min. Stavba hradu - prohlídkový okruh s výkladem průvodce, zahrnuje prohlídku hradního parkánu s prezentací obrazů z historie hradu, návštěvu přízemí východní věže s expozicí pracovních nástrojů, prohlídku zříceniny hradního paláce a návštěvu západní věže (s pomocí audiovizuální techniky vznik středověké komnaty). Doba prohlídky je cca 50 min. Na tuto trasu je vstup se zvířaty zakázán. Staň se rytířem nebo dvorní dámou - speciální interaktivní prohlídka pro děti s průvodcem, vhodné pro děti 6 - ...
E.H. podle http://www.kasperk.cz, 21.3. 2013

  historie

  Hrad Kašperk byl postaven kolem roku 1360 Vítem Hedvábným a nazván na panovníkovu počest Karlsberg. Měl napomáhat ochraně zemských hranic a obchodní cesty vedoucí z Pasova do Čech a být správním střediskem krajiny, v níž se rozvíjela těžba zlata a stříbra. Téměř neustále byl však zastavován různým držitelům. V husitských dobách to byli významní přívrženci kalicha Zmrzlíkové ze Svojšína, později Šternberkové, Půta Švihovský z Rýzmberka,

  WEB, 31.7. 2002
  R. 1356 dal král Karel IV. příkaz Vítovi zvanému Hedvábný k zahájení příprav na stavbu hradu ve střední části Šumavy. Královo rozhodnutí vycházelo především z potřeby ochránit zemskou hranici proti Bavorsku. Spolupůsobil zde nepochybně také zřetel na zajištění blízkého naleziště zlata, které se rýžovalo ve Vydře u Rejštejna. V této krajině již r. 1337 král Jan Lucemburský vydal svému věřiteli Petru z Rožmberka písemné oprávnění k těžbě drahého

  Hrady, zámky a tvze v Čechách,..., 8.4. 2004

  pověsti

  Karel IV. zakládá Kašperk
  Šumavské hory, pnoucí se jižně od Sušice, chovaly odedávna ve svých útrobách hojnost ryzího zlata. Když tu zlatokopové našli jednoho dne celý balvan zlata, poslali jej do Prahy císaři Karlu IV., jenž v té době vládl nad Čechami. Císař potěšen tímto darem povýšil osadu zlatokopů na město a sám přijel shlédnouti zlaté hory a zaloviti si v starých, tmavých hvozdech, jimiž byly hory pokryty. Přicházeli k němu horníci a přednášeli svoje žaloby a

  Josef Pavel, Pověsti českých hradů a zámků., 27.11. 2002
  Očarované růže
  Na rozvalených hradbách Kašperka vyrostl šípkový keř. Bylo podivné, že rozkvétal již o velikonocích – v době, kdy se objevovaly teprve první jarní květy. Jeho růžičky byly sice plané, ale neobyčejně veliké a tak krásně zbarveny, že již zdaleka k sobě vábily pohled mimojdoucích. Jednou o Božím hodě šla tudy vesnická žena se svou pětiletou dceruškou. Vracely se z Kašperských Hor ze slavných služeb Božích. Děvče spatřilo růže, rozběhlo se k

  Josef Pavel, Pověsti českých hradů a zámků., 27.11. 2002
  Jinoch se zlatými kadeřemi
  Ve vsi pod horami žil chudý chalupník, který si přivydělával vázáním košťat. Chodil tajně do lesů na březové pruty, bral s sebou syna, který právě dorůstal v hezkého jinocha. Byl otci dobrým pomocníkem, neboť byl mrštný jako veverka a štíhlý a pružný jako proutek. Jednou se spolu dostali až do lesů, které náležely kašperskému pánu. Bylo v nich hojnost bříz dosud lidskou rukou netknutých, i měli v nich oba dobrou žeň. Nařezali prutů, složili je

  Josef Pavel, Pověsti českých hradů a zámků., 27.11. 2002

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Shocart turistické 1:50 000

  Turistické mapy Shocart 1:50 000.

  Turistické mapy 1:100 000, Kartogradie

  Edice Kartografie
  hrad
  zřícenina
  přístupno v návštěvních hodinách
  Česká republika
  Plzeňský kraj
   Klatovy  ( KT)
  Kašperské Hory