Zámek vznikl v 2. pol. 16. st. na místě hospodářské usedlosti ze 13. st. Pozůstatkem původního dvora je raně středověká stavba zámecké hlásky s pozdějšími úpravami. Prvním držitelem byl kníže Václav Rucký z Rudz. Dnes je majetkem zemědělské školy.
Hlavní obrázek místa
Pohled na rozpadající se zadní trakt zámku
© Jan P. Štěpánek 09/2007
Místo se nachází v horní části obce Chotěbuz. Zámek je nepřístupný. Je využíván školním statkem v Českém Těšíně.
Pawlik, 14.10. 2004

  turistické

  Objekt zámku byl vybudován ve 2. polovině 16. století na místě starší zřejmě opevněné hospodářské usedlosti ze 13. století v centru stejnojmenné obce. V 19. a 20. století zde probíhala řada stavebních úprav. Zámeckou budovu tvoří omítaná, jednopatrová, stavba se čtyřmi křídly s malým vnitřním dvorem. Valbovou střechu kryje pálená krytina a plech. Fasáda je hladká, členěná lisenovými rámy a korunní profilovanou římsou. Na boční fasádě jsou dosud

  web, jps7, 8.2. 2005

  historie

  Chotěbuz náleží k nejstarším známým vsím Těšínska. Již v r. 1229 patřila orlovskému klášteru, který tu měl ve 13. století opevněný dvůr. Z něho se u dnešního zámku dosud uchovala bývalá hláska jako součást gotického opevnění ze 13. – 14. století. Je to 10 m vysoká kamenná věž ve tvaru komolého kužele, spojená s patrovou stavbou na severní straně. Při rozpadu klášterního zboží v 15. a 16. století (r. 1561 klášter zanikl) se Chotěbuz stala

  Hrady, zámky a tvrze v Čechách na Moravě a ve Slezsku - Severní Morava; doplněno redakcí, 10.2. 2005
  Poprvé uváděn jako opevněný dvůr orlovského kláštera. Jako poslední zbytek tohoto gotického opevnění ze 13. - 14. století se dochovala zajímavá válcová věž - hláska, stojící nedaleko dnešní zámecké budovy. Je asi 10 m vysoká, zděná z lomového kamene. Její objem se s přibývající výškou pozvolna zužuje, takže věž má tvar vysokého komolého kužele. Okenní otvory ve věži i zastřešení ve tvaru zvonu jsou mladšího data asi z počátku 19. století.
  pawlik, 14.10. 2004

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Turistické mapy KČT 1:50 000

  Edice KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ, zpracoval vojenský kartografický ústav Harmanec
  61-62 Ostravsko
  zámek
  zachovalý
  není známo
  Česká republika
  Moravskoslezský kraj
   Karviná  (KA)
  Chotěbuz