Klasicistní zámek z l.1770–80 vybudoval na místě tvrze ze 13. století kardinál K. Migazzi. V 19. stol. upraven Janem Nádherným novorenesančně. Rod Nádherných zámek vlastnil do r. 1945, a znovu po r. 1997. Kolem zámku chráněný park o rozloze 22,5 ha.
Hlavní obrázek místa
dvorní trakt
© Milan Caha 12/2007
Graficke pismenko První zmínka o Chotovinách pochází roku 1266, kdy je v záznamu soudního sporu Hynka z Vlašimě a Racka z Tožic uváděn svědek Bořislav z Chotovin. Osídlení Chotovin je však nepochybně starší – archeologické nálezy z okolí kostela ukazují na osídlení z 9. až 12. století. Obec vlastnili od roku 1345 do 16. století pánové z Rožmberka. Dnešní obec vznikla spojením dvou osad – Chotovin (které stávaly na kopci okolo kostela) a Vlkančic (v prostoru jižně od zámku) v 16. století. Zámek stojí na místě vlkančické tvrze doložené již ve 13. století. Tvrz spolu s panstvím často střídala majitele. Roku 1706 kupuje panství včetně tvrze Anna ...
Milan Caha (zdroj: Emanuel Posche a kol., Umělecké památky Čech A/J, Academia, Praha 1977 a www.chotoviny.cz), 14.12. 2007

  Časová osa

  1266
  První zmínka o Chotovinách
  1706
  Panství kupuje včetně tvrze Anna Marie Nosticová.
  1760
  Chotoviny se stávají majetkem jezuitů.
  1768
  Získal panství Kašpar hrabě Migazzi.
  1770 - 1780
  Kašpar hrabě Migazzi na místě tvrze vybudoval klasicistní zámek.
  1806
  Koupil panství pražský měšťan Jan Nádherný.
  1945
  Zámek byl zkonfiskován a rodina Nádherných uprchla nejprve do Rakouska a posléze do USA.
  1946
  Byla v zámku zřízena škola.
  po roce 1997
  Zámek he opět v držení rodu Nádherných.
  2001
  Budovu zámku opustila škola a po té proběhla rozsáhlá rekonstrukce.
  2011
  Zámek v soukromých rukách je nepřístupný

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Turistické mapy 1:100 000, Kartogradie

  Edice Kartografie
  zámek
  tvrz přestavěná na zámek
  zachovalý
  nepřístupno
  Česká republika
  Jihočeský kraj
   Tábor  (TA)
  Chotoviny