Šance

vodní dílo Šance, přehrada Šance, údolní nádrž Šance - Na Šancích, Šance-Řečice
Vodní nádrž Šance na řece Ostravici a potoku Řečice vybudována v l.1964-69. Slouží jako zdroj pitné vody pro Frýdek-Místek a široké okolí a jako regulátor odtokových poměrů. Při svém vzniku zatopila větší část obce Staré Hamry.
Hlavní obrázek místa
přehrada Šance, taky zvaná Na Šancích
pohled z estakády na hráz se správní budovou, odběrnou věž spojenou se břehem houpacím mostem. V dálce tzv. Masarykovo údolí
© Jan P. Štěpánek 06/2007
Žádná jiná stavba v regionu nebudila a nebudí tolik emocí jako vodní nádrž na řece Ostravici nazývaná jako přehrada Šance. Správný název by však měl znít Na Šancích či Šance-Řečice. Přehrada, ač se jedná o lidský výtvor a zásah do okolní panenské beskydské přírody, s okolními lesy splynula a její blankytně modrá hladina klikatící se bývalým údolím řeky Ostravice a říčky Řečice (Masarykovo údolí) dokonale doplňuje zdejší krajinu. Bohužel, dalo by se na druhé straně i říci, že přehrada takřka zahubila jednu obec, Staré Hamry. Zatopila její někdejší centrum, budovy, které dělaly obec obcí. Hostinec, hotel, obecní úřad, nádraží,… Ušetřeny byly pouze domy na stráních obracejících se do údolí řeky Ostravice a kostel sv. Jindřicha ve svahu nad bývalým ...
Jan P. Štěpánek, 16.7. 2007

  historie

  Historie a účel vybudování přehradní nádrže "na Šancích"
  Přehradní nádrž na řece Ostravici a potoku Řečice byla vystavěna v letech 1964 - 1969 v místě zvaném Šance. Šance proto, že se v těchto místech předpokládá existence drobného renesančního opevnění, pevnůstky zvané šance (něm. Schanze). Není známo, kde přesně stávala. Pravděpodobně buď na kopci zvaném dodnes Šance nebo někde nevysoko nad řekou a její místo bylo zatopeno. Přehrada zatopila větší část obce Staré Hamry, převážně centrum obce v

  Jan P. Štěpánek, 16.7. 2007

  popis

  Základní technické údaje přehrady Šance
  Celková plocha povodí přehrady Šance je 146,4 km2. Délka hráze v koruně činí 342,0 m a její maximální výška je 65,0 m. Nádrž pojme 61,8 mil. m3. Délka záplavy je 7,6 km a šířka záplavy 0,6 km. Tento nepoměr je dán velmi úzkým, ale hlubokým údolím řeky Ostravice. Zatopená plocha činí 337 ha. Zaručený odtok 2,3 m3/s.
  Povodí Odry a.s., 16.7. 2007

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Shocart turistické 1:50 000

  Turistické mapy Shocart 1:50 000.
  vodní plocha
  přehrada
  zachovalý
  přístupno příležitostně
  Česká republika
  Moravskoslezský kraj
   Frýdek-Místek  (FM)