Gotická tvrz založená ve druhé polovině 13. stol., sloužící jako sídlo a správní centrum oblasti až do počátku 15. stol. Dodnes se z větší části dochoval pouze obkružující val.
Hlavní obrázek místa
Val
Val ohraničující tvrziště při severní straně
© Luděk Pitter 05/2007
Graficke pismenko Tvrziště se nachází v Kasejovicích na zahradách domů č.p. 200, 201 a 352, západně od hřbitova, který se nachází při kostelu sv. Jakuba. Vlastní, dnes již rozvezené jádro tvrziště, stejně jako dosud zvětší části dobře zachovaný val jsou nepřístupné, neboť se nachází na soukromých pozemcích. Při pohledu ze hřbitova a z pole na severu od tvrziště je částečně vidět vnější část dosud zachovaného valu. Lépe si lze oblast tvrziště prohlédnout v zimě, neboť v létě je stíněna korunami stromů.
L.P., 23.5. 2007

  historie

  Gotická tvrz byla pravděpodobně založena ve druhé polovině 13. stol. V tehdejší době se po vsi psali bratři Zdeslav, Neostup a Vojslav, páni z Kasejovic. Ve 14. stol. patřily Kasejovice Protivovi. Počátkem 15. stol. byly Kasejovice Petrem Zmrzlíkem ze Svojšína připojeny k lnářskému panství. Tím rezidenční význam tvrze zanikl a s ním i samotná tvrz.
  L.P. (Kolektiv autorů: Encyklopedie českých tvrzí, 2. díl, [K-R], Argo, 2000), 23.5. 2007

  popis

  Jedná se o okrouhlé tvrziště. Jádro již dnes není nijak patrné a příkop lze dnes spíše již jen tušit. Podle místních snad ještě na přelomu 19. a 20. stol., bylo jádro i příkop patrné, neboť se o něm zmiňovali jejich starší příbuzní. Na místě se dochovala také stará studna, která však je pravděpodobně z pozdější doby než tvrz. Dodnes se z větší části dochval val.
  L.P., 23.5. 2007

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Shocart turistické 1:50 000

  Turistické mapy Shocart 1:50 000.
  tvrz
  terénní náznaky
  nepřístupno
  Česká republika
  Plzeňský kraj
   Plzeň-jih  (PJ)
  Kasejovice